Press "Enter" to skip to content

Kapillærer

Alenemoren Mona har til nå fått 38 hjemmebesøk av samme sykepleier

Alenemoren Mona har til nå fått 38 hjemmebesøk av samme sykepleier

De mindste blodårer kaldes kapillærer. Kapillærernes vægge er så tynde, at ilt og andre stoffer let kan passere igennem dem. Så det er her, blodet afgiver ilten og næringsstofferne til cellerne.

Trening og dannelse av nye hjertemuskelceller

Trening og dannelse av nye hjertemuskelceller

De fleste organene i kroppen har evnen til å fornye seg ved at cellene kopierer seg og deler seg til nye celler. Muskelcellene i det voksne hjertet har derimot en begrenset evne til å erstatte døde eller skadde områder ved kopiering og deling av hjertemuskelcellene og det har lenge vært trodd at denne fornyingsevnen har vært tilnærmet null.

Non-invasive Assessment of Microvascular and Endothelial Function

Non-invasive Assessment of Microvascular and Endothelial Function

The microvascular and endothelial function measures obtained using the methodologies described in this paper may have future utility in clinical patient cardiovascular risk-reduction strategies. As we have published reports demonstrating that microvascular and endothelial dysfunction are found in initial stages of hypertension including prehypertension, microvascular and endothelial function measures may eventually aid in early identification, risk-stratification and prevention of end-stage vascular pathology, with its potentially fatal consequences.

Lag en salve for å redusere sprengte blodkar

Lag en salve for å redusere sprengte blodkar

De forekommer hyppigere blant mennesker som lider av overvekt og fedme, men de er også forbundet med hormonelle forandringer, høye temperaturer og bruken av enkelte typer fottøy.

Forbruksvarer til positiv forskyvningspipetter

Forbruksvarer til positiv forskyvningspipetter

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Så enkelt er det å fjerne sprengte blodkar

Så enkelt er det å fjerne sprengte blodkar

Høyintensiv trening har vist seg å gi en rask treningseffekt, men et samspill mellom både lav-, moderat- og høyintensiv trening kreves for langsiktig utvikling. Bakgrunnen for dette er at ulike treningsmetoder påvirker det aerobe systemet forskjellig og at forbedringer skjer både sentralt (hjertet, lunger), intermediært (blodvolum, hemoglobin) og perifert (mitokondrier, kapillærer og aerobe enzymer).

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Leif Østergaard skal forske i, hvad der sker, når blodgennemstrømningen i hjernens mindste blodkar, kapillærerne, begrænser adgangen til ilt og næringsstoffer, så hjernevævet er i fare for at gå til grunde. Han vil med både kliniske studier og dyreforsøg afdække den mulige sammenhæng mellem dysfunktion i hjernens kapillærer og udviklingen af demens hos ældre med risikofaktorer for blodprop i hjernen eller Alzheimer’s sygdom.

Bruk av hansker ved vene- og kapillærprøvetaking

Bruk av hansker ved vene- og kapillærprøvetaking

Primus motor i menneskets sirkulasjonssystem er hjertet, som driver blodet rundt i ett lite og ett stort kretsløp. Hjertet er en knyttenevestor hulmuskel som ligger i brysthulens midtparti, mediastinum, og hviler direkte på diafragma, den store åndedrettsmuskelen, som vi til daglig omtaler som mellomgulvet.