Press "Enter" to skip to content

Jyväskylän seurakunta päätökset

Luottamustyö

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä. Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Jyväskylän  kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä. Sen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Lisää ajankohtaista

Vesalan hankesuunnitelmaa on päivitetty sekä rakentamisaikataulun että kustannusten osalta. Merkittävin muutos on päärakennuksen jakaminen kolmeen erilliseen rakennukseen kahden rakennuksen sijaan. Uusi hankesuunnitelma on seurakunnan leirikeskusstrategian mukainen eli se mahdollistaa kahden yhtäaikaisen rippikouluryhmän järjestämisen. Näiden lisäksi tilat mahdollistavat myös yhtäaikaisen päiväkäyttöryhmän.

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Jyväskylän seurakunta on edennyt hyvin tavoitteissaan henkilöstön vähentämisestä. Kirkkovaltuuston vuonna 2011 hyväksymä henkilöstösuunnitelma vaati 40 henkilötyövuoden vähentämistä 2020 mennessä. Viime vuoden loppuun mennessä seurakunta oli onnistunut vähentämään 36 henkilötyövuotta – kaikki suunnitellusti eläköitymisten myötä. Henkilöstövähennykset ovat koskeneet vakituisia, täysiaikaisia työtehtäviä.

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Kirkkovaltuusto teki toukokuussa päätöksen Jyväskylän seurakunnan leiritoiminnan keskittämisestä ja uuden päärakennuksen rakentamisesta Vesalaan. Hankkeen kustannusarvioksi määriteltiin 5,46 miljoonaa. Nyt valmistuneiden ensimmäisten suunnitelmien mukaan keväällä asetettu tavoitehinta ei toteutuisi, vaan kustannusarvio nousisi 8,7 miljoonaan euroon. Kirkkoneuvosto päätti hallintojohtaja Anu Lajusen esityksen mukaisesti, että kustannusten karsimiseksi tarvitaan vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa tilojen määrää on pienennetty.

Esitys nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä eteni lakivaliokuntaan

Kirkolliskokous keskusteli tiistaina ja keskiviikkona yli 30 puheenvuoron verran kummiuden vaatimusten keventämistä koskevasta edustaja-aloitteesta. Aloitteessa ehdotetaan, että kirkko ryhtyisi valmistelemaan kirkkojärjestyksen muutosta, jonka mukaan kastettavalle lapselle riittäisi yksi kummi. Kummin tulisi olla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

Tilanne on hankala seurakunnan työntekijöiden kannalta, jotka ovat odottaneet jo vuodesta 2012 väliaikaisissa vuokratiloissa eri puolilla kaupunkia samalla kun homeinen keskusseurakuntatalo seisoo tyhjänä. Se ja seurakuntalaisten kokoontumisen kannalta merkittävät hankkeet, vanhan Pappilan saneeraus ja Kaupunginkirkon kryptan rakentaminen, seisovat myös, koska mikään ei etene ennen Reimari-ratkaisua.

Vähennykset tehdään luonnollisen poistuman kautta eli ketään ei irtisanota. Vähennyksillä saavutetaan yli 9 miljoonan euron säästöt. Jo tänä vuonna vähennetään viisi-ja-puoli (5,5) henkilötyövuotta jättämällä täyttämättä osa avoimeksi tulleista viroista ja työsuhteista. Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelmat eilen ja lopullisen päätöksen tekee kirkkovaltuusto kuun lopulla. Seurakunta paikkaa talouttaan myös luopumalla kiinteistöistä.

Rekisteröidy

Viran kelpoisuusvaatimuksena on puutarha-alan korkeakoulututkinto (AMK) tai sitä vastaava puutarha-alan teoreettinen koulutus tai tutkinto. Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi hakijoilta edellytetään hyviä esimiestaitoja ja ympäristöalan osaamista sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista osaamista. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Sport Bar Vierumäen kuvajärjestelmään saa liitettyä useita eri kuvalähteitä ja asiakkaiden toiveiden mukaan eri lähetyksiä voidaan seurata eri näyttöpinnoilla. Isoilla 60” näytöillä sekä screenillä on omat erilliset kaiuttimensa, jotta peliä katsellessa ääni tulee katselusuunnasta. Lisäksi tämä mahdollistaa taustamusiikin soittamisen muualla ravintolassa ja samalla pelin katsomisen.