Press "Enter" to skip to content

Jyväskylän seurakunta päätöksenteko

Luottamustyö

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä. Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Jyväskylän  kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä. Sen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Esitys nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä eteni lakivaliokuntaan

Kirkolliskokous keskusteli tiistaina ja keskiviikkona yli 30 puheenvuoron verran kummiuden vaatimusten keventämistä koskevasta edustaja-aloitteesta. Aloitteessa ehdotetaan, että kirkko ryhtyisi valmistelemaan kirkkojärjestyksen muutosta, jonka mukaan kastettavalle lapselle riittäisi yksi kummi. Kummin tulisi olla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu.

Pöytäkirjat 2016

Hallintojohtaja johtaa tukipalveluiden kokonaisuutta ja keskittyy hallinnon ja talouden yleisjohtamiseen. Tukipalveluita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi, emäntäpalvelu, leirikeskukset ja tietohallinto. Talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, pääemäntä, leirikeskusten isäntä ja tietohallintopäällikkö vastaavat oman tukipalveluorganisaationsa johtamisesta.

Kirkkoherranvirasto

Sairaalasielunhoidon hallinnonuudistuksessa sairaalasielunhoito nivelletään kirkkolain 12 §:n mukaisesti osaksi paikallisseurakunnan työtä. Sairaalasielunhoidon johtokunnan valmistelema johtosääntö- ja sopimusluonnos lähetettiin muihin Keski-Suomen seurakuntiin ensin lausunnolle ja valmistelun jälkeen hyväksyttäväksi. Jyväskylän ja yhteistyöseurakuntien kirkkovaltuustoja pyydettiin nimeämään edustajansa uuteen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuodeksi 2010.

Johtokunnan kokoonpano vuosina 2018 – 2022

Johtokunta ei ole tehtävässään yksin, vaan sen toiminnan on tarkoitus tukea ja edistää yhteisten taloudellisten päämäärien ja laatutason saavuttamista ja ylläpitämistä. Tilintarkastajien tehtävänä on suorittaa lakisääteinen ulkoisen kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastus ja sisäinen valvonta on johdon apuna varmistamassa organisaation toiminnan säännönmukaisuutta sekä sitä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Jyväskylän seurakunta antaa virkatodistuksia ja sukuselvitystietoja Jyväskylän seurakunnan, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan, Jyväskylän maaseurakunnan, Korpilahden seurakunnan ja Säynätsalon seurakunnan kirkonkirjoista. Säynätsalon seurakunta on liitetty 1.1.2005 Jyväskylän kaupunkiseurakuntaan. Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Jyväskylän maaseurakunta ja Korpilahden seurakunta on lakkautettu 31.12.2008. Jyväskylän seurakunta on perustettu 1.1.2009.

Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja rekisterinpitäjällä on käsittelemiseen lainmukaiset perusteet. Jyväskylän seurakunta noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalain (säätäminen kesken, pohjautuu HE 9/2018) perusperiaatteita, joilla turvataan yksilön oikeudet henkilötietojen käsittelyn kaikissa käsittelyvaiheissa koko tiedon elinkaaren ajan.

Kirkkoneuvoston edellä mainitun päätöksen mukaisesti sekä paikallisilla että valtakunnallisilla toimijoilla on mahdollisuus hakea avustusta myös ns. jälkihaulla. Kirkkovaltuuston joulukuussa kullekin tulevalle vuodelle hyväksymästä määrärahasta kirkkoneuvosto jättää tammikuussa 10 % jakamatta. Tähän jako-osuuteen kohdistuvat hakemuksen käsitellään seurakunnan johtoryhmässä ja avustuspäätöksen tekee johtoryhmän esityksen mukaisesti hallintojohtaja.

Alvoittu Hanna
Ek Terhi
Hintikka Raimo
Humalajoki Esa
Kautto Marjukka
Korhonen Aira
Kovanen Eeva-Liisa
Kovanen Seija
Lauronen Mirja
Lehto Ari
Marjanen Elina
Mäki-Kulmala Hanna-Kaisa
Naukkarinen Eila
Niemistö Juha
Niinikoski Juha
Närhi Risto
Rautiainen Taavi
Saari Ulla-Maija
Senilä Katja
Sysmäläinen Maija
Talka Eeva
Tammela Arvo
Tammenoja Esko
Toikkanen Auli
Tuomaala Kalervo
Vidgren Jukka
Vänskä Eliisa

Päävalikko

Lampisen mukaan esimerkiksi rippikoulujen järjestäminen tulisi halvemmaksi vuokratuissa leirikeskuksissa kuin omissa. Uudisrakennusten osalta tulevaisuuden malli voisi olla yhteiset hankkeet kaupungin, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, näin vaikkapa Huhtasuon keskustassa. Kirkkojen peruskorjauksia hän kiirehtisi ja lisäisi niiden monikäyttöisyyttä. Kuokkalan uusi kirkko on hyvä esimerkki kirkosta, joka on täynnä elämää ja toimintaa muulloinkin kuin sunnuntaiaamuisin.

Vuonna 1950 perustettu seurakuntamme jatkaa Sortavalan ortodoksisen katedraaliseurakunnan perinteitä Keski-Suomessa. Seurakuntaamme kuuluu noin 2 300 jäsentä. Seurakunnan keskuspaikka on Jyväskylässä, jossa sijaitsevat seurakunnan pääpyhäkkö, Kristuksen ylösnousemuksen kirkko, ja seurakuntakeskus. Lisäksi säännöllisiä jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa järjestetään laajasti eri puolilla maakuntaa.

perjantai 17.5.

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan sekä kouluttaa ja valmentaa. Välitämme ihmisestä ja toimimme ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Tavoitteenamme on toimia sillanrakentajana kirkon, yhteiskunnan ja ihmisten välillä. Kirkkopalvelujen toimintaa ohjaavat arvot usko, toivo ja rakkaus sekä avara kansankirkollisuus, rohkea yhteiskuntavastuu ja palveleva lähimmäisenrakkaus.

Sivustot

Lisätietoa muun muassa aiheista: Kun aiot rakentaa omakotitalon, Pääsuunnittelija ja vastaavat työnjohtajat, Koulutusta omakotirakentajille, Rakentamisen edellytykset, Rakentaminen Vanhassa Porvoossa, Rakentamisen luvat, Rakennusvalvontamittaukset, Aloittamisoikeus ja vakuuden maksaminen, Erityissuunnitelmat, Katselmukset ja tarkastukset, Rakennusvalvonnan maksut, Arkisto ja Rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Ohjaamo video

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 55-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.

”Kirkon jäsenkehitys viime vuosien aikana kertoo edelleen uskontoa koskevien valintojen yksilöllistymisestä. Syntyneiden lasten kastaminen kirkon jäseniksi vähenee nuorissa perheissä. Kirkosta eronneista lähes kolmasosa on alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Toisaalta kirkkoon liittyneissä noin kolmekymppisten miesten osuus on huomattava, ja viime vuonna kirkkoon liittyneistä oli miehiä jopa lievä enemmistö”, kertoo tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.