Press "Enter" to skip to content

Jording i gamle hus

Jordet eller ujordet?

Dersom det oppstår en feil (jordfeil) som medfører at metalliske deler av apparater eller rørsystemer blir strømførende, vil det kunne være farlig å berøre disse. Ved å koble disse delene sammen i et jordingsanlegg reduseres faren for å få strømstøt. Det er derfor viktig at jordelektroden, jordledninger og andre forbindelser er i god stand.

Derfor er jording viktig

Jording sikrer at strømmen ledes til jord hvis det skulle oppstå en feil, slik at vi unngår farlige situasjoner som for eksempel støt. Strøm er nemlig slik innrettet at den alltid vil finne raskeste vei til jorden og det vil som regel være gjennom kroppen din dersom du skulle være så uheldig å berøre et strømførende apparat. Det kan bli svært ubehagelig og farlig. Er det anlegget jordet vil raskeste vei gå via jordingen. Da vet du hvilken vei strømmen vil velge.

Ekstra jordspyd?

Du har kanskje nettopp kjøpt drømmehuset. Et vakkert gammelt hus med mange flotte originaldetaljer. Dørhåndtak, listverk, gulv med patina, opprinnelige vinduer og så videre. Selvfølgelig skal dette beholdes. Men hva med de gamle rare ledningene som snor seg rundt små porselensknotter oppunder taket? Eller den tykke aluminiumsbelagte ledningen som ender opp i en gammel bakelittbryter? Den må vel byttes ut snarest… eller?

Vi bryr oss om ditt personvern

– Dersom en ung barnefamilie flytter inn i et hus der det tidligere har bodd et eldre ektepar, snakker vi om et langt høyere forbruk enn før. Siden anlegget i huset ikke er dimensjonert for alle apparater en moderne familie har, kan det bli en brannfelle med et sikringsskap som oppfører seg som en varmeovn. I slike tilfeller bør man absolutt oppgradere, mener Sørensen.

Sjekk el-anlegget ved boligkjøp

Råte, fuktighet og trekkfulle vinduer er forhold som er relativt enkle å oppdage. Å sjekke det elektriske anlegget, for eventuelle feil og mangler, er for mange mye vanskeligere. Du behøver ikke være elektriker for å få en relativ god oversikt over drømmehusets elektriske tilstand, men er du usikker kan det være smart å ta med en elektriker på befaring før du bestemmer deg. Husk at gamle elektriske anlegg trolig ikke er dimensjonert for moderne bruk og at overforbruk kan resultere i brann.

Jordmetode

Har kjøpt ei lampe med jordingsledning. Støpselet jeg har er også for jording. Må jeg da kjøpe ledning med jordingsledning, eller kan jeg bare se bort fra denne og bruke vanlig lampeledning uten jording? Skal ikke montere til meg selv så greit at det er gjort forholdsvis forskriftsmessig:)

Utvalgte skilt for kontor og firma

I drift av bolig- og administrasjonsbygninger er jordingsanordningen av stor betydning. Sammen med beskyttende automatiske avstengningssystemer, forhindrer de branner i kortslutning i nettverk. Lynbeskyttelse av bygninger er satt på en felles bakke. Utelukker elektrisk støt til vedlikeholdspersonell, gir en stabil, problemfri drift av elektriske installasjoner. Krav til installasjon og bruk av materialer er regulert av Regler for montering av elektriske installasjoner (PUE).