Press "Enter" to skip to content

Isolasjon med papp

Vindsperre beskytter og forbedrer isolasjonen din

Vindpapp kalles også vindsperre, fordi det nettopp er det den kan – nemlig sperre av for vinden. Vindsperre isolerer ikke i seg selv, men brukes sammen med et annet isolasjonsmateriale, der vindsperren sørger for at vinden ikke blåser inn i isolasjonen. Den beste isoleringen oppnås ved at luften står stille i isolasjonsmaterialet, og akkurat det hjelper vindsperren til med.

GLAVA PROFF 34 TAKSTOLPLATE M/PAPIR

Plate i Proff-familien til varmeisolering av tak med kaldt loft. Platen har utskjæring på den ene siden for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt over undergurt. Tilpasset undergurt med bredde 36 og 48 mm og høyde inntil 148 mm. Ved større høyder må utskjæringen tilpasses dette. Papiret hindrer luft og støv i å trenge inn i platen. Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) F, det vil si brennbart. Dette skyldes papiret.

Etterisolering av loft

På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 – 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene.

Loftsgulv og tak

Konstruksjonen som fremfor noen har bidratt til utvikling av nye isolasjonsprodukter er betongen. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble den vanligere å bruke i boligbygg. Den var riktignok vindtett, men forøvrig var den iskald. For å bøte på problemet ble det utviklet matter og plater som skulle varmeisolere veggene. Snart kom det også produkter ment for trehus.

Global navigasjon isolasjon med papp For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen kan man enten bruke papirbelagt isolasjon eller legg en stripe med vindsperre fra raftet og 1 meter inn i rommet. Isolere tak med kaldt loft, I-bjelker. Isolere tak med kaldt loft, Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon.

Isolasjon med papp

Så länge som isolasjon har ett konto hos Mitt SL får SL enligt avtalet hantera dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Om du vill att SL ska sluta behandla dina personuppgifter kan du avregistrera ditt konto. Då får du emellertid inte papp tillgång till de tjänster med Mitt SL erbjuder, som exempelvis förlustgarantin.

Å etterisolere et kaldt loft kan gjøres helt enkelt ved å rulle ut nye isolasjonsmatter over bjelkelaget og det eksisterende isolasjonssjiktet. Det nye laget legges på tvers av bjelkene og det gamle laget med isolasjon som ligger imellom. Men så gjelder det å ikke være for pliktoppfyllende. Det er nemlig viktig ikke å rulle mattene helt ut i overgangen mellom veggen og taket.

Kald trekk fra vinduene?

Det er en myte at hus kan bli for tette og at de derfor vil få problemer med å «puste». Sannheten er at jo bedre du isolerer, desto større kontroll har du over inneklimaet gjennom ventilasjonssystemet. Samtidig sparer du energi og penger på unødvendig oppvarming.