Press "Enter" to skip to content

Isännöinti koulutus kouvola

Lisävirtaa isännöintiin: Yhteistyössä asumisen hyväksi, Turku

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito ja edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kohteiden johtamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hänellä on vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Isännöintipalvelut vuosien kokemuksella

Mielestämme isännöintikohteidemme kiinteistöjen arvon säilyminen, asukkaiden viihtyvyys ja pitkäjännitteinen suunnittelu ovat tärkeitä osia kiinteistöjen elinkaariajattelun toteuttamiseksi. Käytössämme on ajanmukainen IT-järjestelmä tulosteineen, tosiaikainen vuokranvalvonta, suoramaksu- ja e-maksupalvelut, hetivalmiit isännöitsijätodistukset, vuokrasopimukset ja talonkirjaotteet.

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset

Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella. Ehtona silloin muun muassa on, että sovit opinnoista etukäteen työ- ja elinkeinopalveluidesi kanssa sekä se, että aiemmat opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden

Mikä koulutusmuoto sopii sinulle?

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä isännöintialan sopimuksiin, asiakirjakäytäntöihin ja viranomaisilmoituksiin sekä asunto-osakeyhtiön isännöintiin. Koulutuksen aikana suoritetaan isännöinnin ammattitutkinnon osat isännöinnin toimintaympäristön hallinta ja asunto-osakeyhtiön isännöinti. Tutkinto on mahdollista suorittaa loppuun oppisopimuskoulutuksena, mikäli työllistyt isännöinnin tehtäviin.

Innostu yrittäjyydestä!

Tärkeimpiä ominaisuuksiasi ovat taidot koordinoida sekä johtaa asiakkuuksia. Omaat asiakaspalveluhenkisen asenteen ja haluat olla mukana vaikuttamassa isännöintialan monipuolistuvaan kysyntään ja perinteisten käytäntöjen modernisointiin. Taloaseman tuella opit kaiken tarvittavan isännöintialasta ja saat maan parhaat asiantuntijat yrittäjyytesi tueksi. Meillä yrittäjä ei jää yksin.

Kouvola – Näköisesi paikka

Näköislehti luetaan selaimen kautta esimerkiksi tietokoneella. Jos haluat lukea muiden lehtien näköislehtiä, mene haluamasi lehden verkkosivulle. Uusi kirjautumisjärjestelmä muistaa samassa selaimessa käyttämäsi tunnukset eikä sinun tarvitse kirjautua erikseen lehtien sivuille. Edellyttäen, että olet kirjautuessa valinnut ”Muista minut”, jolloin kirjautumistietosi säilyy selaimen muistissa.

Murupolku

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Jokainen yritys on mahdollisuus

Kymen Rahoitusneuvonta on yksityishenkilöiden velkajärjestelyihin erikoistunut toimisto. Laadimme velkajärjestelyhakemuksia ja toimimme selvittäjänä velkajärjestelyasioissa. Teemme yhteistyötä asianajotoimiston kanssa ja tarjoamme avustavia notariaattipalveluja. Velkajärjestelylain muuttuessa 1.1.2015 ammatin- ja elinkeinonharjoittajan velat voidaan tietyin edellytyksin järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

Tule mukaan ohjatuille pyörälenkeille joka tiistai

Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, DVD-esimerkkien käyttö ryhmässä, roolileikkien ja harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Tulevat tapahtumat

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy järjestää Kyröskosken torilla Maaseutu elää! -tapahtuman, jonka juontajana toimii Maarit Tastula. Haastateltavina paikallisia yrittäjiä, ruuan tuottajia ja tietokirjailija, biohakkeri Jaakko Halmetoja. Keskustelujen aiheina on työ ja yrittäjyys maaseudulla sekä kotimainen ruoka. Samana viikonloppuna Kyröskosken torilla on Manserokkia ja kyröläistä soitantaa -kyläfestari. Tuu viihtyyn maalle!

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

FCG – Hyvän elämän tekijät

Yhdessä edistämme tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä sekä tuemme uusien yritysten alkutaivalta. Näin uudistamme kestävästi yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää alueellisesti ja kansainvälisesti. Yhteisöstämme löydät myös monenlaista osaamista valmennukseen, mentorointiin ja sparraukseen koko matkalla oman idean kiteyttämisestä suojaamiseen sekä markkinoille saattamiseen.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto. Vastaamme valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta ja hoidamme valtion kirjanpitoa sekä valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Myönnämme kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Kehitämme ja tuotamme valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 270 henkilöä.

Isännöinti ja tilipalvelu Porin Balanssi

Yksi myyntityöhön liitettävistä myyteistä on, että myyjät ovat kilpailuhenkisiä. Pitääkö väite paikkansa ja millainen rooli erilaisilla kilpailuilla on myyntityölle? Fonecta on tunnettu vahvasta myyntiorganisaatiostaan ja myyjiä kannustetaankin useilla eri tavoilla menestymään mahdollisimman hyvin työssään. Kysyimme kahdelta Fonectan huippumyyjältä, millainen vaikutus kilpailuilla ja muilla kannustimilla heidän työlleen on.