Press "Enter" to skip to content

Isännöinnin erillisveloitukset

Isännöinnin erillisveloitukset yllättävät

Erillisveloitukset tuovat hinnoitteluun huomattavaa vaihtelua ja niiden osalta alalla on hyvin suurta hajontaa.  Taloyhtiön talouden suunnittelussa ennakoitavuus on vaikeampaa. Jotta taloyhtiöt voivat suunnitella talouttaan ja määrittää vastikkeet on isännöintipalkkion oltava selvillä. Erillisveloituksesta on jopa mainittu sen olevan avoin piikki isännöintiyhtiölle.

Kiinteistöliitto

Kiinteistöliiton valtakunnalliseen kyselytutkimukseen isännöintipalkkioista vastasi 526 ammatti-isännöitsijää ja 1767 hallituksen puheenjohtajaa. Vastaavat kyselyt Kiinteistöliitto on toteuttanut vuosina 2010 ja 2013. Tutkimus toteutettiin Internet-pohjaisena kyselynä helmikuussa 2017. Vastaustiedot perustuvat tammikuun 2017 tilanteen mukaisiin lukuihin. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöliiton toimeksiannosta.

Mikä isännöinnissä maksaa?

Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat taloyhtiöiltä ja asunto-osakkeenomistajilta erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä kokouspalkkioita, kilometrikorvauksia ja kopiointimaksuja. Hallitusten puheenjohtajien vastausten perusteella kilometrikorvaukset ovat pysyneet ennallaan ja kopiomaksut jopa osin alentuneet. Erillisveloitusten suuruus vaihtelee huomattavasti, joten taloyhtiöiden kannattaa verrata veloituksia yleiseen tasoon.

Faktaa on, että isännöinnin veloitus ei koostu vain kuukausiveloituksesta. Kiinteän isännöintipalkkion suuruus vaihtelee huomattavasti taloyhtiön koon mukaan ja keskipalkkio alenee kiinteistön koon kasvaessa. Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä kokouspalkkioita, kilometrikorvauksia ja kopiointimaksuja. Erillisveloitusten suuruus vaihtelee eri isännöintiyrityksillä huomattavasti.

Tervetuloa kirjanpitolautakunnan sivustolle!

SKH Smart Isännöintipalveluun kuuluvat kaikki täyden isännöinnin palvelut, ja ne suoritetaan laadukkaasti, lainmukaisesti ja vastuullisesti. Halpaan hintaan päästään hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja mm. kokouksissa, ajoittamalla toiminta oikein sekä käyttämällä koko SKH:n organisaatiota operatiiviseen toimintaan. Smart ei siis ole karsittua isännöintiä, vaan uusi tapa käyttää kaikkia isännöintipalveluita.

SKH Isännöinnin hinnoittelu perustuu siihen, että asiakas maksaa palveluista oman käytön ja tarpeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa vaihtuvien isännöintikustannusten mallia: Aktiivisena vuonna taloyhtiön isännöintikustannukset ovat korkeammat ja vastaavasti hiljaisena vuonna matalammat. Taloyhtiö ei siis hiljaisena vuonna kompensoi korkealla kuukausihinnalla aktiivisten taloyhtiöiden kustannuksia, mutta ei myöskään toisin päin. Emme usko keskimääräisen hinnoittelun reiluuteen.

Tämä ei varmaan ole uutinen kenellekään alalla toimivalle. Itse olen jo vuosia ihmetellyt yhtälöä: Taloyhtiöt haluavat ostaa laadukasta ja hyvää isännöintiä, ei halvinta. Isännöitsijät haluavat tarjota laadukasta ja hyvää isännöintiä, ei järjettömän halpaa. Ja kärjistäen ostotilanteessa kuitenkin ostetaan halvinta ja tarjotaan niin halvalla kuin suinkin voidaan. Täh? Eikä tämä ole kenenkään etu, ei sen kummemmin asiakkaan kuin isännöitsijänkään, minkä molemmat osapuolet myös tuntuvat tiedostavan

Isännöintiä myydään yleisimmin kuukausiperusteisella hinnoittelumallilla, joka isännöintiyrityksestä riippuen pitää sisältää kaiken tai vaihtoehtoisesti vain minimin isännöitsijälle asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä loppujen tehtävien perustuessa erillisveloituksella suoritettavaan lisätyöhön. Yleensä palvelu- ja hinnoittelumalli on näistä jälkimmäinen.

Isännöintipalvelu

Yhtiössä, jossa on tiedossa suuria korjaushankkeita, on isännöintiä valittaessa syytä kiinnittää huomiota myös siihen, miten isännöinti hinnoittelee korjaushankkeiden hallinnointiin liittyvät tehtävät. Onko käytössä esimerkiksi prosenttiperusteinen palkkio, jonka suuruus riippuu hankittavan urakan arvosta? Vaikka korjaushankkeille olisi hinnastossa määritelty projektikohtainen palkkio, Kiinteistöliitto suosittelee, että korjaushankkeiden hallinnoinnista sovittaisiin aina isännöitsijän kanssa erikseen ja etukäteen.

Aoralta saat taloyhtiöösi laadukkaan ja kustannustehokkaan isännöintipalvelun helposti. Palvelemme hetkessä Googlen työkalujen ja Universe-sovelluksen avulla ja käytämme nykyaikaisia digitaalisia kiinteistöhallinnan työkaluja, joiden avulla kykenemme kustannustehokkaaseen hintatasoon myös pienille taloyhtiöille. Lisäksi olemme kiinni taloyhtiön asukkaiden hetkessä olemalla mukana Universen viestinnässä ja siten tiedämme entistä paremmin, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu. Maantieteellinen toiminta-alueemme on tällä hetkellä Uudenmaan alue.

Isännöintiä ja kiinteistöpavelua

Paikallinen Isännöintitoimisto tuottaa tavanomaiset isännöintitoimintaan kuuluvat työt kiinteällä taloyhtiökohtaisella kuukausihinnalla. Kiinteään kuukausihintaan sisältyvät myös normaalit laskutus-, posti- ja puhelinkulut, sekä taloushallinnon tarvikkeet. Hinta sisältää myös isännöitsijän osallistumisen varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä yhteen hallituksen kokoukseen.

Erillisveloitusten vaihtelu on varsin suurta. Isännöinnin kustannusten nousu taloyhtiöille on viime vuosina ollut suurempaa kuin yleinen kustannuskehitys. Kiinteistöliiton kyselytutkimukseen isännöintipalkkioista vastasi yhteensä 2 293 taloyhtiön puheenjohtajaa ja isännöitsijää. Kyselyllä koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista sekä kartoitettiin tilannetta erilaisten veloitusperusteiden ja veloitusten suuruuden osalta.

Hoidamme kaikki kiinteistöjen hallintaan, arvon ylläpitämiseen ja kasvattamiseen tähtäävät toimet – ja meiltä löytyy aina aikaa asiakkaillemme! Taloyhtiönne hallitus saa meistä varmasti luotettavan kumppanin. Kiitos henkilöstömme asiantuntijuuden olemme oikeilla valinnoilla säästäneet asiakkaillemme merkittävästi aikaa ja rahaa  – esimerkkeinä antenniverkkojen digitalisointi, internet-liittymät, katto- ja putkistoremontit sekä yleistä asumistasoa parantavat hankkeet.

3 Isännöintipalkkiot kyselytutkimus, (n=1303) ALUEELLINEN LUOKITTELU Isännöinnin kiinteä kk-veloitus ja taloyhtiöiden sijainti 20 Isännöinnin erillisveloitettavia tehtäviä 21 Isännöinnin kiinteä kk-veloitus ja asuinhuoneistojen lukumäärä 22 LIITE 1: Kyselylomake 2010