Press "Enter" to skip to content

Innmelding til mattilsynet

Innmelding av varer med krav til medfølgende CED

Ved innmelding i TRACES vil første del av CED fylles ut og sendes automatisk til det innførselsstedet importøren velger. Del I av CED krever en signatur fra ansvarlig for forsendelsen. Da TRACES pr i dag dessverre ikke har en løsning for elektronisk signatur, må signert CED del I leveres til valgt innførselssted innen kontrollen skal finne sted. Signert CED kan leveres enten fysisk eller i skannet versjon pr epost. Varene skal meldes senest en arbeidsdag før varenes ankomst til innførselsstedet.

Registrering og godkjenning av næringsmiddelvirksomheter

Registrering betyr at myndighetene skal ha melding om at du driver næringsmiddelvirksomhet, hvor virksomheten ligger og hva som er virksomhetens aktiviteter. Dette er viktig for at Mattilsynet skal kjenne til virksomheten og ha mulighet til å gjennomføre inspeksjoner. Alle virksomheter skal som et minimum registreres hos offentlig myndighet.

Bekymringsmelding

Du kan velje å vere anonym. Men det er lettare for oss å følge opp saka dersom vi veit kven du er og kan kontakte deg. Uansett vil vi gjerne vite kva relasjon du har til saka og om du har fagkompetanse på området. Skriv opplysningane om relasjon og fagkompetanse i feltet under «Kva vil du melde frå om?»

Spørsmål og svar

Aldersgrensene over gjelder ikke når dyret har forstyrrelser i atferd eller mistet evnen til å bevege seg naturlig. Er årsaken ukjent, skal Mattilsynet ta prøve uansett alder. Meld derfor fra til Mattilsynet, som vil vurdere tilfellet og behovet for å ta hjerneprøve. Ta i slike tilfeller kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Meta

Aksjonen var rettet mot 28 restauranter og spisesteder. Hele ni restauranter ble bedømt som mindre tilfredsstillende og fem av dem måtte stenge dørene umiddelbart. To av restaurantene, Aroma og Potetkjelleren, blir regnet for å være blant byens beste restauranter.

Cruise er drømmeferien for mange: Foruten å besøke spennende storbyer, kan du som oftest velge og vrake mellom deilig mat. Men befant du deg om bord på cruiseskipene Pacific Princess og Sapphire Princess – som begge besøkte norskekysten i 2018 – hadde det for kokkene om bord vært en fordel om alle hadde vært vegetarianere eller veganere.

Svar på søknad ifra Mattilsynet

NKK har søkt Mattilsynet om dispensasjon dispensasjon fra regelverket om aktivitetsforbud for hund som er lovlig kupert i sitt hjemland. Mattilsynet har nå behandlet søknaden med det resultat at den har blitt avslått. NKK tar avgjørelsen til  orientering, men vil komme med en kommentar. NBK avventer videre arbeid inntil NKK har kommet med sin kommentar.

I henhold til regelverket skal morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger og barnemat meldes til Mattilsynet når de omsettes på det norske markedet. Medisinske næringsmidler skal meldes og vurderes av Mattilsynet før de omsettes på det norske markedet. Innmeldingene foregår i dag ved at aktuell informasjon sendes Mattilsynet i papirform – enten via posten eller via e-post. Det finnes ingen standardskjemaer for utfylling.