Press "Enter" to skip to content

Ifølge definisjon

Rosts historiske oversikt over definisjoner

Rosts historiske oversikt over definisjoner

Lederskapslitteraturen har i dag et enormt omfang. I tillegg til det som er publisert direkte om lederskap, er det mange andre publikasjoner som tar for seg spesielle temaer som inngår i lederskap. Hva slags og hvilke temaer en mener det er, vil avhenge av hvilke definisjoner en bruker. Bruker en maktdefinisjoner, vil temaer som frykt, manipulasjon og kommandogiving kunne inngå. Bruker en mer gruppeprosessorienterte definisjoner, vil helt andre temaer kunne inngå.

På den pussige «Snømannen i verdensrommet» har det skjedd svært lite - det gjør den utrolig spennende for forskerne

På den pussige «Snømannen i verdensrommet» har det skjedd svært lite – det gjør den utrolig spennende for forskerne

Jaguar har nå sendt en formell søknad til OED og OxfordDictionaries.com for å få en oppdatert definisjon av ordet bil, slik at også andre typer motorer – fortrinnsvis elektriske – inkluderes.

Avis: Trump vil fjerne transkjønn-definisjon

Avis: Trump vil fjerne transkjønn-definisjon

Ifølge notatet vil USAs helsedepartement lede forsøket på å etablere en tydelig kjønnsdefinisjon under borgerrettighetsloven Title IX, loven som forbyr kjønnsdiskriminering i utdanningsprogrammer som mottar statlig støtte.

Humanisme: definisjon, menneskesyn og ulike forståelser

Humanisme: definisjon, menneskesyn og ulike forståelser

Humanisme er et begrep med mange ulike definisjoner og forståelser. Det er vanskelig å finne én felles definisjon av humanisme som alle vil være enige om. Her ser vi på noen sentrale humanistiske verdier, tradisjoner og tankesett, og livssynhumanismen slik vi forstår den.

Motta vår 16-siders unike guide om IFRS 16

Motta vår 16-siders unike guide om IFRS 16

Har du noen gang lurt på hvorfor lykke er så flyktig, og uansett hvor mye du reiser rundt, samler opp ting og tjener penger, så føles det likevel som om den varige lykken er uoppnåelig. Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og før vi vet ordet av det, befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst. Hva er så nøkkelen til evig lykke? Er det oppnåelig i løpet av et liv? Må vi tilbringe flere tiår i et kloster i Tibet eller ved en ashram i India for å oppnå dette? Ikke nødvendigvis.

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

Trenger vi en ny definisjon av voldtekt i loven?

Men det tas ut få tiltaler i forhold til hvor mange saker som etterforskes. Og av sakene som går til retten er det fremdeles færre som dømmes for voldtekt enn for andre typer kriminelle handlinger.

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO i Paris

Norges faste delegasjon til OECD og UNESCO i Paris

Årene etter finanskrisen har vært preget av lav produktivtetsvekst, lav lønnsvekst og høy arbeidsledighet. Globale megatrender som økte lønnsforskjeller, mer avbrudd i yrkeskarrierer og lengre levealder med påfølgende reformer for å bedre bærekraften i pensjonssystemene, gjør at det ikke lenger er selvsagt at fremtidige generasjoner av pensjonister vil få høyere inntekt enn foregående. Megatrendene trekker også i retning av økte inntektsforskjeller hos framtidens eldre, hvis tiltak ikke settes i verk, skriver OECD.

Kriteriene for en effektiv forretningsmodell

Kriteriene for en effektiv forretningsmodell

En god forretningsmodell kan gi meget gode resultater. For selskaper i vekst eller omstilling vil en tydelig forretningsmodell som alle interessenter forstår (ansatte, kunder og leverandører) være en nøkkelfaktor for lønnsom utvikling.