Press "Enter" to skip to content

Hvordan justere vannbåren varme

Innstilling av varmesystemet

Det mange har (inkludert meg) er en boks som bare sender hvor stor åpningen på regulatoren skal være. Det vil gi forskjell på gulvvarmen utfra miljøtemperatur og temperaturen på vannet som kommer inn. At det er forskjell på temperaturen fra leverandøren fra sommer til vinter visste jeg ikke om, jeg synes det høres rart ut, men vet som sagt ikke noe om det.

Vannbåren varme – dette må du vite

I stedet for å varme rommet direkte, varmer altså varmekilden opp vann som distribueres gjennom rør i bygningen, til enten gulvvarmesystemer eller radiatorer. Dette er veldig mye mer effektivt enn å generere varmen fra bunnen av med for eksempel elektriske panelovner, på hvert eneste punkt i huset som skal varmes opp. Da får du omtrent 1 kW ut for hver 1 kW du fôrer inn, mens med vannbåren varme blir gevinsten høyere enn innsatsen, og har samtidig mindre varmesvinn siden vannet ikke kommer i kontakt med kjølig luft.

Innstilling av ventiler-vannbåren varme.

Jeg bruker å stille inn med full åpen turventil, og strupe kun på returventilene. På større anlegg sitter alltid strupeventilene på returen. Har du oversikt over antall meter på den enkelte kurs, lar du de lengste stå fullt åpen, og struper de kortere, og mest på de korteste. Trykktapet er større pr. kurs jo flere meter rør det er i kursen. Dersom du bare har kuleventiler, må du nok være hårfin når du stiller inn, og gjøre det i flere omganger.

Kurvens oppgave er å gi en jevn innetemperatur uansett utetemperatur og dermed energigjerrig drift. Det er på grunnlag av disse kurvene at varmepumpens styredatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til systemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Du kan velge kurve og avlese hvordan turledningstemperaturen endrer seg ved ulike utetemperaturer.

Vannbåren gulvvarme kan legges i alle typer gulv, betongdekke eller bjelkelag, og er alltid et alternativ uansett type gulv. Installerer du vannbåren gulvvarme på allerede eksisterende grunnflate, trenger ikke det nye gulvet å bygge mer enn 2,5 cm i høyden. Dette innebærer at du ikke trenger å flytte dører eller terskler.

Join the conversation

Når man ønsker å styre en varmekilde slik som en panelovn eller en frittstående ovn, varmevifte eller lignende, så er det flere måter man kan gjøre dette på. Alle av/på aktuatorer eller smartplugger kan settes opp med varmestyring som funksjonalitet. Når denne enheten er satt opp til å styre varme vil den automatisk begynne å skru av eller på varmekilden basert på informasjon fra sensorer i samme rom.

Å velge riktig varmeanlegg er vanskelig, men ikke umulig. Det å velge varmepumpe, vannbåren varme eller andre oppvarmingsløsninger er komplisert. Det har de helt rett i. Men vi kan hjelpe deg. Med å velge. Med å installere. Med service og vedlikehold. Varme for mindre er vårt løfte om å finne den varmeløsningen som passer best hjemme hos deg.

Pålitelige og effektive gulvsystemer fra Uponor for oppvarming og kjøling garanterer bærekraftig og problemfri drift av bygningen din – med lave vedlikeholds- og energikostnader. Da tilførselstemperaturen på en gulvvarmefordeling er nærmere den nødvendige romtemperaturen sammenlignet med radiatorer, kan energibehovet reduseres med opptil 12%. Uponor-systemer er ideelt for bruk av fornybare energikilder.