Press "Enter" to skip to content

Hvordan fungerer vannbåren varme

Vannbåren varme

Mange velger vannbåren varme fordi de er klar over at dette ofte øker verdien på boligen. Det i seg selv er en svært god grunn til å gå for denne løsningen. I tillegg er det en fordel å ha det såpass fleksibelt hjemme at du kan ha ulike temperaturer i ulike rom. Det vil si at du kan ha det svalere på soverommet, enn i stua.

Råd, inspirasjon og tips

Fyring med fossil energi blir forbudt fra 2020. Hvordan forbudet skal håndheves er ennå ikke avklart. Men det er ikke selvsagt at tilskudd som dekker energitiltak i dag opprettholdes når forbudet er et faktum. I dag er det mulig å få støtte til en rekke energismarte løsninger i forbindelse med utfasing av oljefyr. Og det er greit å vite at du kan kombinere flere tiltak som for eksempel installering av varmepumpe og ombygging til vannbåren varme.

Hvordan fungerer en energibrønn?

Ren solenergi lagres i bakken som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din. Selv på rekordkalde vintre har du all energien du trenger – også når sommeren har vært kjølig og regnfull. Med et væskefylt rør, også kalt en energikollektor, hentes lagret solvarme opp fra fjellet, sjøen eller under bakken på tomten din. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor varmen bør hentes fra. For å kunne konsentrere energien fra brønnen brukes væske-vann varmepumpe som kan gi deg varmt vann og oppvarming av din bolig.

Finn leverandør

Det vannbårne systemet kobles sammen med fornybare varmekilder, for eksempel luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, biokjel eller solfangere. Du velger selv ønsket temperatur i alle rom gjennom tradisjonelle romtermostater, eller gjennom et sentralt varmestyringssystem.

Komplett grunnpakke til vannbårent gulvvarmeanlegg for 60 m2

Anlegget krever vedlikehold, og vi anbefaler å ha serviceavtaler på det vannbårne varmeanlegget. Det er verken så dyrt eller komplisert som det kan høres ut som: Det er en enkel forsikring som gjør deg trygg på at anlegget ditt er i gode hender. Pris per år er 1 800 ink.mva.

Vannbåren gulvvarme og kjøling

Pålitelige og effektive gulvsystemer fra Uponor for oppvarming og kjøling garanterer bærekraftig og problemfri drift av bygningen din – med lave vedlikeholds- og energikostnader. Da tilførselstemperaturen på en gulvvarmefordeling er nærmere den nødvendige romtemperaturen sammenlignet med radiatorer, kan energibehovet reduseres med opptil 12%. Uponor-systemer er ideelt for bruk av fornybare energikilder. 

Vannbåren varme – Hva koster det?

Det er spesielt en formulering i veiledningen som med et pennestrøk tar livet av miljøvennlige oppvarmingsløsninger i norske bygninger og binder forbrukerne til panelovner og strøm som eneste oppvarmingsløsning: «Energifleksible systemer må dekke minimum 50% av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014» (Veiledning til TEK 10 § 14-4).