Press "Enter" to skip to content

Hvordan fjerne fukt i leiligheten

Halvparten av norske huseiere sjekker aldri fuktdannelser

Halvparten av norske huseiere sjekker aldri fuktdannelser

Hvis du finner et område i huset hvor det er mye fuktighet, bør du prøve å finne ut hvor det kommer fra. Hvis det er hull i et rør eller lekkasjer i skjulte områder, vil du se det på veggene i form av flekker som gradvis vokser.

Amalie ble friskere da hun turte å si at hun er syk

Amalie ble friskere da hun turte å si at hun er syk

– Folk henvender seg ofte til oss etter at de har forsøkt å få hjelp andre steder. Vi blir til slutt de eneste som gir råd om hvordan man skal komme videre dersom man har mistanke om fuktproblemer i boligen, eller har fått avdekket dette, sier fagsjef for inneklima i NAAF, Kai Gustavsen.

Hvordan bli kvitt fuktighet i leiligheten

Hvordan bli kvitt fuktighet i leiligheten

Om sommeren er det fare for å få kondensproblemer i kjølige rom – så hvis det blir for høy relativ luftfuktighet kan dette håndteres ved å skru på varmen noe slik at temperaturen inne blir så høy at det ikke er fare for kritisk høy relativ luftfuktighet rundt 85 % RF eller høyere.  En huskeregel er at hvis temperaturen øker 5 °C, synker den relative luftfuktigheten med ca. 20 %. Det betyr at selv en moderat temperaturøkning kan gi god sikkerhet mot muggsoppskader.

10 tips til hvordan du forbedrer luftfuktigheten inne

10 tips til hvordan du forbedrer luftfuktigheten inne

For å komme videre da, bør du som leietaker få dokumentert omfanget på fukt eller mugg i leiligheten, og eventuelt få en sakkyndig forklaring på mulige årsaker til problemet. Du må da ta kontakt med en fagkyndig person som kan uttale seg om dette.

Fuktfjernere: Enkle virkemidler for å fjerne fukt i hytta

Fuktfjernere: Enkle virkemidler for å fjerne fukt i hytta

Høy luftfukt kan oppleves som tett og fuktig, men er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid vil høy luftfukt gi grobunn for muggsopp, som kan gi helseplager. Vi må derfor sørge for at det er så tørt inne at muggsopp ikke kan vokse. Blir det høyere luftfukt enn 75 %RH kan muggsopp begynne å vokse.

Ifølge SINTEF Byggforsk skyldes 75 % av alle byggskader fukt eller konsekvenser av fukt. Fukt er trolig den hyppigste årsaken til inne-relaterte helseproblemer i boliger og andre bygninger i Norge i dag.

Ifølge SINTEF Byggforsk skyldes 75 % av alle byggskader fukt eller konsekvenser av fukt. Fukt er trolig den hyppigste årsaken til inne-relaterte helseproblemer i boliger og andre bygninger i Norge i dag.

Dette fordi fukt er en avgjørende faktor for at det skal kunne etableres soppskader og vekst av andre mikroorganismer. I Byggteknisk forskift (TEK 10) er det krav om at «grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer».

Fukt og muggsoppskader i utleieboliger: gjeldende regelverk

Fukt og muggsoppskader i utleieboliger: gjeldende regelverk

Dersom du holder tilbake husleie, og utleier er uenig i dette, må du sette et beløp tilsvarende det du holder tilbake på en såkalt deponeringskonto. Hvis du ikke deponerer pengene på denne måten, risikerer du å bli kastet ut. Dette betyr at du ved uenighet med utleier ikke kan bruke deler av husleia direkte til å dekke inn utgiftene du har til muggutredning og -utbedring. Kostnadene blir da et utlegg du må ta inntil situasjonen er avklart.

Svertesopp er ikke skadelig for treverket

Svertesopp er ikke skadelig for treverket

Svertesopp er en betegnelse på sopp som danner blå til svarte misfarginger på treverk eller øvrige overflater, for eksempel maling eller beis. Den er i seg selv ikke skadelig for treverket. Noen av svertesoppene tilhører muggsoppene og kan være årsak til dårlig innemiljø. Oppdager du svertesopp inne i huset eller leiligheten bør dette fjernes. Denne typen sopp er et økende problem, blant annet som følge av et fuktigere klima.