Press "Enter" to skip to content

Hvordan bokføre bompenger

Andre kostnader for transportmiddelet føres på denne konto. Dette kan være årsavgift/trafikkforsikringsavgift, kjøp av tilleggsutstyr, nye dekk ol. Det kan være en fordel å opprette egne konti for hvert transportmiddel bedriften eier eller leaser for lettere å kunne synliggjøre kostnadene tilhørende det enkelte transportmiddelet.

Alt til regnskapet. Kun kr 900 (eks. mva) i året.

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Siste svar:

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bilen i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Legg inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng, og ingen andre utgifter. Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

Husk at rene utlegg ikke skal blandes inn i denne sammenhengen. Hvis en advokat eller eiendomsmegler legger ut for f.eks. offentlige avgifter på vegne av en kunde, er dette å regne som et rent utlegg. Men bare hvis det ikke blir fakturert noe påslag (avanse), og bare hvis betalingen skjer i kunden sitt navn. Ditt firmanavn kan ikke stå på kvitteringen.

Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Andre begreper som brukes ved utgiftsdekning når ansatte har brukt egen bil er kilometergodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Her er en oversikt over hvilke satser som gjelder fra 1. januar 2019.

Ofte er inntektene i et enkeltpersonforetak (fremdeles ofte kalt enkeltmannsforetak) høye i forhold til utgiftene, siden de færreste har ansatte og det ikke er lovlig å føre lønn til seg selv som fradrag i regnskapet. På grunn av dette vil det fort bli et høyt overskudd ved årets utgang – og det er overskuddet som blir beskattet.

Yrkesmessig utleie av biler er merverdiavgiftspliktig med 25 % merverdiavgift og tilsvarende er det ved leasing. Ved leasing av bil vil det påløpe merverdiavgift både på startleien (forskuddsleasing) og de ordinære terminbeløp. Videre vil du også måtte betale merverdiavgift på ordinære omkostninger som vedrører leien. Rene depositum derimot belastes ikke med merverdiavgift.

Handlingsregelen skal sørge for at oljefondet vokser år for år så lenge vi tjener penger på olje. Planen er at fondet skal fortsette å gi avkastning inn i evigheten. Vi skal ikke bruke sparepengene, eller selve fondet, bare «rentene». Slik kan vi sikre at naturressursene som har lagret seg på norsk sokkel gjennom millioner av år, ikke svis av i løpet av et par generasjoner. Av oss som lever i dag.

Post navigation

Die einfache Tabulatur beschränkt sich auf die Angabe der Bünde, auf denen eine Note gegriffen wird. Es sind allerdings weder Notenschrift noch genaue Rhythmik angegeben und nur selten wird beschrieben, wie ein Ton anzuschlagen ist. Wenn nicht so genau unterschieden werden kann, ob eine Passage einzeln oder als Akkord gegriffen wird, dann kann auch ein kleines Akkorddiagramm über der Tabulatur stehen.