Press "Enter" to skip to content

Hvor lever røyskatten

To personer omkommet i snøskred på Svalbard

To personer omkommet i snøskred på Svalbard

Røyskatt er ikke spesielt sosial og dyrene opptrer mest alene. Unge dyr får til en viss grad innpass i territoriet til eldre dyr. Røyskatthanner etablerer vanligvis territorium i nærheten av fødestedet, og dette forsvares mot andre hanner. Hunner kan imidlertid få innpass på territoriet til en hann, og kjønnene har ofte overlappende territorier som de sammen forsvarer mot inntrengere. Ofte holder røyskatt seg til samme område hele livet, men territoriestørrelsen endrer seg gjennom året med tilgangen på mat.

Røyskatten er ein artig og nysjerrig krabat som no er krittkvit med svart haletupp.

Røyskatten er ein artig og nysjerrig krabat som no er krittkvit med svart haletupp.

Det er utvilsomt kamuflasjeeffekten som er den største fordelen ved å skifte farge. En hvit hare i et hvitt vinterlandskap er nesten umulig å oppdage så lenge den sitter stille. Og for fjellrev, røyskatt og snømus som skal snike seg innpå byttedyr, vil ha mye større sjanse for å lykkes når de går i ett med omgivelsene.

Eldgamle eggeskall støtter teorien om at dinosaurene var varmblodige

Eldgamle eggeskall støtter teorien om at dinosaurene var varmblodige

– Den har nok fått store problemer med å fostre opp unger i vår. Hareunger og fugleunger har kunnet erstatte mus. Men de blir fort store nok til å kunne komme seg unna reven, forteller forskeren i Hedmark.

Vi har i denne uken fått en ny fugl på foringsplassen i Trysil Knuts fjellverden, eltdalen.

Vi har i denne uken fått en ny fugl på foringsplassen i Trysil Knuts fjellverden, eltdalen.

– Den kommer opprinnelig fra Nordøst-Asia, og ble innført til Russland som pelsdyr. Deretter har den spredt seg til hele Europa, og den lever både i Danmark og i Finland. Men den er en fremmed art, og det er grunnen til at vi ikke vil ha den, sier han.

I sitt innlegg i Aftenposten 3. des. tar Kristian Kvikstad med Naturvernforbundet i sitt utras mot det han kaller hyklere i pelsdyrdebatten, fordi vi er positive til rovdyr i norsk natur, skriver Arnodd Håpnes i dette debattinnlegget som sto på trykk i Aftenposten 8. desember 2010.

I sitt innlegg i Aftenposten 3. des. tar Kristian Kvikstad med Naturvernforbundet i sitt utras mot det han kaller hyklere i pelsdyrdebatten, fordi vi er positive til rovdyr i norsk natur, skriver Arnodd Håpnes i dette debattinnlegget som sto på trykk i Aftenposten 8. desember 2010.

Minken etablerte seg i Lofoten rundt 1940. Som ellers i Nord-Norge er det vi i dag kaller villmink etterkommere av dyr som klarte å rømme fra de mange minkfarmene som ble etablert i mellomkrigstida. Minken har flere steder ført til kraftig reduksjon i ærfuglbestanden.

Monsterbunkeren som skjulte Hitlers terrorvåpen

Midtsommerstemning vest for Opesjovatnet i Ullensvang. Idyllen rår på et slikt bilde, men faktum er at så høyt til fjells lever mange dyr og planter på grensen av det mulige. Insekter og smådyr må være hardføre for å greie seg i det kalde fjellvannet, og plantene må gjøre unna blomstring og frømodning i løpet av noen få og intense sommeruker. Fjellfuglene har det ikke lettere, noen ganger blir sesongen rett og slett for knapp til at hekkingen kan gjennomføres.(Svein Nord)

Skiensfamilien lever en kald drøm i Canada: – Vi fyrer i peisen hele døgnet

Tamilderen har bevart mange typiske atferdstrekk fra sine ville slektninger. Ofte sover de hele dagen, for så å kvikne til utover kvelden. De kan også være meget aktive i de første morgentimene.

Antall dyr som brukes til å lage en pelskåpe: (10)

Antall dyr som brukes til å lage en pelskåpe: (10)

Kassefella under er vanlig i USA, men er nesten garantert å gi slag over ryggen, da det er frambeina som utløser trampplata. Lite humant. En finner sikkert røyskatter med ukvasse framklør etter en slik oppstilling.