Press "Enter" to skip to content

Hvor langt skal et jordspyd ned

Jordmetode

Veeel, er ikke utdannet elektriker, men våger meg utpå allikevel.

.Visste du forresten at man kan hente 110v mellom en fase og jord i et normalt 230v anlegg? Noe man forøvrig skal være MEGET forsiktig med, men om det kniper, så lar det seg gjøre.
En annen sak; Om du måler spenningen mellom begge faser og jord (en av gangen) skal du i begge tilfeller lese av ca 110v. Om du derimot får 230v ved den ene målingen, og 0v ved den andre, har du en jordingsfeil i huset!
.

Hvorfor er der en gul grøn ledning i din bolig – og hvad er reglerne?

Fordelen med plate og spyd er først og fremst at de er lette å anlegge i etterkant av byggeperioden, ettersom de ikke forutsetter store gravearbeider. For å bedre overgangsmotstanden på eldre anlegg vil spyd eller plate være et godt alternativ. 

Å velge komponenter til et velfungerende el-gjerde

Det man hovedsakelig går etter når man velger apparat er hvor høyt over bakken den nederste tråden skal sitte, og hvor langt gjerdet skal være. Til sau velger man derfor et kraftig apparat, på grunn av at den nederste tråden ikke sitter mer enn ca 30 cm over bakken. Til hester holder det med relativt svake apparat fordi den nederste tråden sjelden sitter lavere enn 60 cm. Av samme grunn velger man de kraftigste apparatene til permanente gjerder. De er ofte meget lange, med mye undervegetasjon.

Et lynvernanlegg er ikke bedre enn dets svakeste punkt. For å gi et sikkert lynvernanlegg er det å anbefale og lage en komplett plan for lynvern. I denne artikkelen kalles det en 6-punkts plan. Denne planen belyser de 6 hovedpunktene en bør ha med for å gi et sikkert anlegg.

Jo, det vil hjelpe selv uten jording i bakken. Poenget med jording er at hesten må være borti jordingen samtidig som den er borti strømtråden. Du kan altså jorde i feks en egen strømtråd, men hesten får ikke strøm før den er borti begge samtidig. Derfor er det så praktisk med jording i bakken – det skal godt la seg gjøre å sveve samtidig som du presser deg gjennom et gjerde.

Jordspyd ligner lidt teltpløkker. Som regel er jordspyd dog i kobber eller galvaniseret stål – og så bruges de ikke til at slå telte op med, men til at jorde din elinstallation med. Kobberspyd har en meget høj ledningsevne, og så har de en lang levetid.  Jordspyddet – eller jordelektroden – skal bankes i jorden (f.eks. lige uden for huset) og forbindes til gruppetavlen med et jordkabel. Jordspyddet sikrer, at der maks. er 1.667 ohm fra den elektriske installation til neutral jord.

1. Planlegg hvor det er mest hensiktsmessig å plassere gjerdet.

Jamen så kan man enten samle jordkabel, eller føre et nyt kabel frem til sikrings gruppen. Der ender de andre jordledere fra installationen. Til Karl Smart: Det har du simpelthen ikke ret i (at de normalt laves parallel). Jeg har været med til at jordforbinde et fjernvarmenet Der bankede vi spyd ned med elhammer. Flere steder 6-7 stk oven i hinanden, indtil det bøjede af for os.

Hvordan er grunnforholdene?

Eller rettere sagt: Stolpene skal forankres i bakken på vidt forskjellige måter. Det gjør en kjempeforskjell om stolpen skal bære et gjerde, der det skal motstå en sideveis påvirkning fra vind og en tung port, eller om den skal bære vekten av et utstikk eller vindsuget fra et halvtak, der de loddrette påvirkningene er den store utfordringen.