Press "Enter" to skip to content

Hva brukes saltsyre til

Recommended Posts

De uorganiske syrene blir ofte kalt mineralsyrer fordi de stammer fra mineraler i bergarter. De fleste mineralsyrene er sterke syrer, og du vil nesten alltid møte de løst i vann. Konsentrerte løsninger av sterke syrer har lav pH og er sterkt etsende. De mest vanlige mineralsyrene er saltsyre (HCl), svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3). Saltsyre brukes ofte på lab. Salpetersyre brukes til å lage kunstgjødsel og sprengsstoff. Svovelsyre brukes som råstoff i industrien.

Create an account

Saltsyre er utmerket til å fjerne rur på en bronsepropell. Og jeg mener at andre her (arrester meg dersom jeg husker feil) også har brukt det med hell på propell av lettmetall som aluminium. Ruren koker bort i løpet av et minutt eller to, og skyller en derefter godt av med vann, kan da ikke metallet i propellen ha tatt skade på så kort tid?

Logg inn

Rur er i utgangspunktet et uanselig lite krepsdyr, men dette vesenet sitter bokstavelig talt som limt til båten. Rur fester seg nemlig med et naturlig, råsterkt lim som byr alle syntetiske tokomponentsprodukter på verdig konkurranse. Den imponerende festeteknikken blir dermed en kilde til dyp frustrasjon for båteiere som ferdes i sjøområder der ruren trives ekstra godt. Forsiktig skraping, stålbørsting og hakking tar en evighet, og røffere virkemidler kan skade skrog og motordeler.

Ammoniakk benyttes som vaskemiddel og finnes i husholdningsprodukter som for eksempel Salmi®/Salmiakk®. Ved blanding av hypokloritt og ammoniakk-/ureaholdige produkter får man dannet ulike kloraminer som er irriterende for luftveiene. Kloraminer dannet på denne måten må ikke forveksles med Kloramin T og B, som er desinfeksjonsmidler.

Syrer er molekyler som er i stand til å donere protoner eller H + -ioner til en vandig løsning. Det er hovedsakelig to typer syrer som heter sterke syrer og svake syrer. Saltsyre og svovelsyre er to sterke syrer. Hovedforskjellen mellom saltsyre og svovelsyre er det saltsyre er monoprotisk mens svovelsyre er diprotisk.

Ved hjelp av de angitte tabellene, kan du ganskeBare sjekk konsentrasjonen av denne syreoppløsningen. Konvensjonelle (utilstrekkelig nøyaktige) syreoppløsninger kan raskt fremstilles ved bruk av vanlige metoder. For eksempel er det saltsyre med en spesifikk tyngdekraft på 1,19, det vil si inneholdende 37% HC1. Anta at du må forberede 100 milliliter 10% syre. For å gjøre dette må du gjøre riktig proporsjon: i hver 100 vektdeler av tilgjengelig HC1 inneholder 37 deler hydrogenklorid. Siden vi må lage en 10% løsning, bør den inneholde ti vektdeler i hundre deler av løsningen.

Hvordan få saltsyre hjemme

Når termisk dekomponering av PVC frigjøres gassformig HCL, som oppløses i vann. I tillegg, hvis vi ikke har å gjøre med en ren PVC og plast basert på det (som vanligvis er tilfelle), så med HCL slippes ut i luften hver stinkende møkk, slik at opplevelsen skal utføres under egnede forhold.

Utgave: 

Forskere som fremstilte stoffet for å lære mer om det, konkluderte med at stoffet var så ustabilert at det overgikk deres evner til å faktisk måle stabilitet. Selv den aller miste påkjenning gjorde at det eksploderte. Det eksploderte blant annet når en forsøkte å flytte det – og når en forsøkte å se på det gjennom et mikroskop.