Press "Enter" to skip to content

Humlebol

Her er oppskriften som viser hvordan Widerøe kunne ha flydd likevel

Her er oppskriften som viser hvordan Widerøe kunne ha flydd likevel

– Det er helt riktig. Det er et humlebol. Det vi ser på bildet er ei bolkake med kokonger. Mest sannsynlig dreier det seg om trehumler, sier Atle Mjelde, som har tatt masteroppgave på humler.

«Dette er muligens den beste 100-retten jeg har smakt»

«Dette er muligens den beste 100-retten jeg har smakt»

Ofte kan man se mengder av døde humler på asfalten under lindetrærne som er plantet i by- eller tettbygde strøk. Årsaken til dette er ikke helt klarlagt. En teori er at lindenektar inneholder et giftig stoff, en annen at nektaren inneholder mannose som humlene ikke kan fordøye, en tredje at lind blomstrer sent når mange av humlene er gamle og ”dør på arbeid”.

Humlebuzz - En buss med eget humlebol på turné

Humlebuzz – En buss med eget humlebol på turné

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet. Vi besøker barneskoler, foreninger, organisasjoner, biblioteker, gårdsbruk, hage- og slåttelag. Humlebuzz er et undervisningstilbud der vi blant annet bruker levende humler i observasjonskasser. Vi bruker også nærnaturen og nærmiljøenes ressurser som verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom naturmangfold, insekter og matproduksjon.

Insektmidler er bare én av mange trusler mot humlene

Insektmidler er bare én av mange trusler mot humlene

Det viser seg nemlig», sier han – «at ulike blomsterarter fyller opp lageret med nektar i forskjellig tempo. For eksempel produserer agurken nektar veldig raskt, mens tiriltunge er langsom. Når humlene samler mat fra agurkblomster, begynner de å besøke blomsten igjen bare noen minutter etter forrige besøk, presis da pollenlageret var på topp igjen. Mens tiriltunge frastøter seg humlene i rundt tjuefire timer etter besøk. Og likevel er fotavtrykkene de samme.»

Knut Smedsrud, direktør for politiberedskap og krisehåndering

SINTEF-rapporten, som skal evaluere en enkelt seksjon i POD, tar imidlertid en annen vending. I intervjuer med eksterne og ansatte refereres det som regel til POD som organisasjon, snarere enn den konkrete seksjonen.

John Sigve Kalnes instruerer i bygging av humlebol 2

John Sigve Kalnes instruerer i bygging av humlebol 2

Plasseringa er veldig viktig. Humlene følger gjerne markeringer i terrenget i form av gjerder, murer og grøfter med mer. De oppsøker gjerne steiner, stubber, en busk og andre punkter i terrenget som stikker seg litt ut. Her kan det være smart å plassere kassene sine, eller la inngangen til  de  underjordiske kassene   munne ut her. Observer gjerne bolsøkende dronninger tidlig på våren for å se hvor de søker. Trehumlene søker gjerne langs hustak eller oppunder mønet. Der kan man henge humlekasser, gjerne utformet som fuglekasser med små hull.

 Pensjonert lærer tjener millioner på humleoppdrett

Pensjonert lærer tjener millioner på humleoppdrett

Der de fleste andre vil bruke pensjonisttilværelsen til å la humla suse, har 71 år gamle Karl Ivar Stangeland sust rett inn i en millionbusiness: Den tidligere biologilæreren fra Rogaland driver nemlig med oppdrett av humler.

#7 - Pilotepisoden - De vedder om flesk og humlebol og Gutten med øldunken

#7 – Pilotepisoden – De vedder om flesk og humlebol og Gutten med øldunken

Samarbeidet med de andre avdelingene på Kommunehuset er godt, fortelles det om. Når de ferdige treproduktene sendes ut en dør, kommer de ofte tilbake ferdig behandlet eller montert. Det skjer med krakker som flettes sete, og leketøy som returnerer i friske farger.