Press "Enter" to skip to content

Homevaurio taloyhtiön vastuu

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Maanantaina paikalle tuli isännöitsijän hankkima asiantuntija tutkimaan mahdollista vuotoa. Pintakosteusmittari näytti kohonneita kosteusarvoja olohuoneen katossa ja seinässä ja kylpyhuoneen katossa. Putkistoissa ei havaittu vuotoja. Lopulta selvisi, että kosteus oli päässyt rakenteisiin Matin ja Maijan kylpyhuoneen lattiakaivon ja korokerenkaan välistä. Kylpyhuoneessa epäiltiin olevan kosteusvaurio.

Oppiminen kategoriat

Lain mukaan yhtiön täytyy pitää kunnossa rakenteet ja eristeet, esimerkiksi kylpyhuoneen vedeneristys, sekä perusjärjestelmät, kuten ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmä. Osakkeenomistajan täytyy pitää kunnossa lähinnä asuntonsa kalusteet ja pintamateriaalit. Hänen pitää lisäksi ilmoittaa esimerkiksi isännöitsijälle sellaiset asuntonsa viat, joiden korjaus kuuluu yhtiölle.

Onko sinulla tunnukset? Kirjaudu sisään:

Korkein oikeus ei ottanut käsiteltäväkseen Helsingin Munkkivuoressa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön valitusta tuomiosta, jossa Helsingin käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat taloyhtiön maksamaan oman osuutensa asukkaan teettämästä kosteus- ja homevaurioremontista. Oikeudessa kiisteltiin asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta, remontin laajuudesta ja tehdyistä materiaalinäytteistä eli kosteus- ja hometutkimuksista.

Kysymys: Taloyhtiön ja myyjän vastuu homevaurion korjaamisessa

Korkein oikeus antoi aivan viime vuoden lopussa ratkaisun kuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta koskevassa asiassa (KKO:2016:99). Kysymys oli siitä, oliko kuntayhtymä laiminlyönyt työsuojeluvelvollisuuksiaan ja oliko se tuottamuksensa perusteella vahingonkorvausvastuussa työntekijöilleen, jotka olivat sairastuneet sisäilman ongelmista johtuviin sairauksiin. Työntekijät olivat työskennelleet kätilöinä sairaalan synnytysosastolla, jolla sittemmin todettiin kosteus- ja homevaurioita.

Neljä erilaista ongelmaa: Tiedätkö, kenen vastuulla nämä tilanteet taloyhtiössä ovat?

Arvioidessaan asunto-osakeyhtiön väitettyä vastuuta lämminvaraston kunnosta Korkein oikeus katsoo, ettei kantaja ole näyttänyt kosteusvaurioiden johtuneen asunto-osakeyhtiön vastuulla olevasta seikasta. Kosteusvauriot ovat mitä todennäköisimmin aiheutuneet väärästä pinnoitteesta, joka on lisätty rakenteisiin jonkun muun kuin asunto-osakeyhtiön toimesta sen jälkeen, kun tila on luovutettu osakkeenomistajan hallintaan.

Kylpyhuoneen kosteusvaurio

Tapauksessa oli kysymys siis 1950-luvulla rakennetusta kerrostalosta. Huoneiston kylpyhuoneessa oli havaittu kosteutta niin sanotussa pintalaatassa sekä seinien alareunoissa. Kosteus oli todennäköisesti päässyt laattojen läpi osin siitä syystä, että alkuperäisestä kylpyhuoneesta oli poistettu  kylpyamme. Taloyhtiö oli mitannut ja havainnut kosteuden, mutta todennut osakkaalle, ettei kosteus ollut päässyt rakenteisiin saakka.

hometta rivarissa

ilmeisesti puutteeellinen sadevesijärjestelmä ja puuttuvat salaojat näin alustavasti on arveltu että ovat aiheuttaneet… Salaojat ovat ilmeisesti kesällä tulossa ja jonkunlainen korjaus sadevesijärjestelmään ja maanpinnan alentaminen rakennukseen verrattuna ja kaltevuuden lisääminen. Taloyhtiössä ennenkin ollut samanlaisia ongelmia jotka tuli sitten tämän tapauksen myötä ilmi. Silloin ei ole tehty mitään että ongelma ei uusiutuis, nyt se ilmaantui sitten ostamassamme asunnossa.

Kosteusvauriot vuokrahuoneistossa – vastaako vuokralainen, vuokranantaja vai taloyhtiö?

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Liity Sisäilmayhdistyksen jäseneksi ja tuet työtä puhtaamman sisäilman puolesta

Osakas voi tilata kosteusmittauksen suorittamisen isännöitsijätoimistolta. Jos vika on taloyhtiöstä johtuva tai taloyhtiön vastuulle kuuluva, maksaa taloyhtiö kosteusmittauksen. Mikäli vika kuuluu osakkaan maksettavaksi tai mittaus ei aiheuta taloyhtiöltä mitään korjaustoimenpiteitä, on osakkaan maksettava kosteusmittauksesta ja huoneistokäynnistä aiheutuneet kulut.

Taloyhtiöllä ei ole tietoa siitä, kenen osakkeenomistajan hallinta-aikana muutostyöt on tehty. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska nykyinen osakkeenomistaja vastaa myös aikaisemman osakkeenomistajan luvattomasti ja rakenteita vaurioittavasti tekemistä muutostöistä. Kantajalla on siten oikeus periä aiheutuneiden vaurioiden korjauskustannukset ja WC-tilan ennalleen saattamisesta aiheutuneet kustannukset vastaajalta.

Suosituimmat

Myyjä vastaa asuntokauppalain mukaan 2 vuotta myös piilevistä virheistä; taloyhtiö vastaa kyllä rakenteista ja niiden korjaamisesta mutta myyjinä voitte joutua palauttamaan kauppahintaa ostajille jos paljastuu että asunto on huonommassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä piti. Kannattaa kertoa rehellisesti kaikki viat, mutta sekään ei pelasta jos kaupanteon jälkeen löytyy uutta vikaa josta ette edes tienneet.

Kiinteistökaupassa vastuuaika on maakaarenmukaan 5 v.