Press "Enter" to skip to content

Hollolan ikärakenne

MAAKUNNAN KEHITYS – VÄESTÖ

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Tieto saadaan väestön keskusrekisteristä. Keski-ikä saadaan laskemalla yhteen kaikkien henkilöiden  iät, jonka jälkeen summa jaetaan näiden henkilöiden määrällä. Koska ikänä käytetään täytettyja ikävuosia tapahtuma-ajankohtana, se ei ole tarkka ikä. Tämän vuoksi keski-ikää laskettaessa on oletettu, etta henkilöt olivat keskimäärin x+0,5-vuotiaita tapahtuma-ajankohtana.

Hollolan seurakunta ja keskiaikainen kivikirkko

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Kuvio 3. 0-6-vuotiaat, % väestöstä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 2015

Lahden väkiluku kasvoi 1930-luvulla hyvää vauhtia. Kaupungin voimistuva ja työvoimavaltainen suurteollisuus veti Lahteen ja sen lähiympäristöön uusia asukkaita. Sotavuosina ja välittömästi niiden jälkeen Lahden seudulle asettui yli 10.000 karjalaista. Sotien jälkeen rakennustoiminta vilkastui muutoinkin. Asuinrakentaminen kohdistui erityisesti Mikkeliin, Heinolaan, Kouvolaan, Helsinkiin ja Hämeenlinnaan johtavien teiden varsille.

Vuoden 2013 jälkeen Hollolassa on tapahtunut asukasluvun vähennystä jokaisena vuonna. Viime vuodenvaihteessa yhteenlaskettu asukasluvun pieneneminen viiden vuoden ajalta oli 484 asukasta. Samaan aikaan Lahden asukasluku on jatkanut kasvuaan vuodesta toiseen ja mm. yksi Hollolan pahimmista “kilpakumppaneista” eli Orimattila (16 000 asukasta) on selvinnyt huomattavasti pienemmällä eli 254 asukkaan tappiolla.

18 17 Kunta 08/2013 Muutos 8/2012 Asikkala 9,7 1,6 Hollola 9,1 1,5 Hämeenkoski 8,6 1,2 Kärkölä 8,4 0,4 Lahti 15,8 2,2 Nastola 11,3 1,3 Orimattila 10,8 0,9 Padasjoki 11,1 2,4 Lahden seutu 13,4 1,8 Hartola 9,2 0,6 Heinola 14 1,5 Sysmä 9,6 1,5 Heinolan seutu 12,8 1,4 PÄIJÄT-HÄME 13,4 1,8 Lähde: Hämeen Ely-keskus Työllisyyskatsaus 08/2013

Valtionosuuksilla tasataan kuntien välisiä eroja verokertymän ja kulujen suhteen. Tasausta tarvitaan, koska monen maalaiskunnan verotuloja vähentää työikäisen veroja maksavan väestön muutto isompiin keskuksiin ja kuluja lisäävät iäkkäiden tarvitsemat terveys- ja hoivapalvelut. Kunta tarvitsee välttämättä taloudellista tukea selvitäkseen lakisääteisistä velvoitteistaan. Tuki tulee riihikuivana rahana kunnan käyttövaroihin kuukausittain valtionosuutena.

Väestöennuste

– Tämä tarkoittaa sitä, että talous näissä kunnissa menee vääjäämättä kuralle. Meillä on paljon tehtäviä, joita kuntien tulisi itse rahoittaa, mutta rahaa tuovan työikäisen väestön osuus on pieni. Siihen tilanteeseen on jo tultu monen kunnan osalta, että kunnan omat käytettävissä olevat tulot eivät riitä kattamaan menoja, sanoo kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.

Syöpä lisääntyy länsimaissa koko ajan. Suomessa oli uusia syöpätapauksia 1950-luvun alussa, jolloin Suomen syöpärekisteri aloitti toimintansa, noin 8 000 vuodessa. Vuonna 2009 uusia syöpiä oli 28 500. Tätä voi hyvin sanoa räjähdysmäiseksi lisääntymiseksi, kolme ja puolikertaiseksi noin 60 vuodessa. Samanlainen suuntaus nähdään muissa maissa. Asiassa on kuitenkin yksi suuri mutta. Syövän mahdollisuus lisääntyy koko ajan iän lisääntyessä, ja alle 40-vuotiaalla syöpä on harvinainen. Sen sijaan 85 vuoden ikään ehtineistä noin joka kolmannella on todettu jokin syöpätauti.

– Isoja seurakuntia jaettiin pienemmiksi itsenäisiksi seurakunniksi. Seurakunnat rakennuttivat aktiivisesti toimitiloja. Monessa kirkonkylässä on keltainen ja rapattupintainen seurakuntatalo, joka aikanaan täyttyi vireästä elämästä ja toiminnasta. Seurakunnat käynnistivät uudenlaisia toiminta- ja palvelumuotoja ja perustivat niihin tarvittavia toimia ja virkoja. Kirkko avasi opinahjoja ja laitoksia, joissa koulutettiin ammattilaisia seurakuntien palvelukseen. Hyvä aika kesti aina 2000-luvulle saakka, Repo sanoo.

Kol­ma­so­sa kun­nis­ta voit­taa ja lo­put hä­vi­ä­vät, jos sote-uu­dis­tuk­sen ra­hoi­tus jär­jes­te­tään kaa­vail­lul­la ka­pi­taa­ti­o­mal­lil­la, sel­vi­ää Kun­ta­leh­ti.fi:n te­ke­mäs­tä lis­tauk­ses­ta. Suu­ria hyö­ty­jiä ovat muun mu­as­sa Hel­sin­ki, Tam­pe­re, Sa­von­lin­na, Kuo­pio, Jy­väs­ky­lä, Vaa­sa ja Tur­ku.

Loading seems to be taking a while.

σκυλάκια μαλτέζ χαρίζονται νηστισιμα μαφινς με σοκολατα Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) / που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από το PETRIDI προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο PETRIDI ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Kohteesta Wikipedia

ανανεωση ασφαλιστικης ικανοτητας ικα για ανεργους Μέχρι πρόσφατα όταν άκουγα για τη Μασσαλία, μου ερχόταν στο μυαλό, εκτός από την περίφημη μπουγιαμπέσα, ένα υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον και η εγκληματική δραστηριότητα της γνωστής French Connection. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως. Η πόλη έχει μεταμορφωθεί με ένα γενναίο «λίφτινγκ», συνέπεια μιας σοβαρής κρατικής επένδυσης στην διαμόρφωση του λιμανιού και της παλιάς πόλης, την βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την προώθηση των τεχνών.

”Kauppa tukee konsernin emoyhtiön kasvustrategiaa.Kohteet soveltuvat hyvin vuokraukseen sijaintinsa ja pääosin uudehkon ikärakenteensa ansiosta. Vuokralaisten vuokrasopimukset jatkuvat entisin ehdoin. KAS asunnot lisää asuntokantaansa kasvukeskuksissa myös rakennuttamalla uudiskohteita Sipoossa, Mäntsälässä ja Vihdissä. Ensimmäisenä valmistunee Sipoon kohde vuoden 2019 lopussa”, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Kuosa. ”Tarkoitus on hankkia vielä lisää kohteita ja näin kasvua tapahtuu sopivassa suhteessa kohteita ostamalla sekä rakennuttamalla”.

Valtion tukemiin asuntoihin vuokralaiseksi valittavan hakijaruokakunnan varallisuus ei saa ylittää valtion asettamia enimmäisrajoja. Varallisuudeksi huomioidaan hakuhetken varallisuus (käypä arvo) sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, muut osakkeet ja rahastot.  Varallisuudesta vähennetään ruokakunnan mahdolliset jäljellä olevat velat sekä opintolainat.

Suunnistuskoulu osallistui jälleen runsaslukuisasti alueoravapolkuviestiin keskiviikkona Karkkilassa. Kaikkiaan 15 3-henkistä joukkuetta lähti matkaan ja mikä hienointa, kaikki 45 suunnistavaa nuortamme suoritti tehtävänsä hyväksytysti. Parhaimman suorituksen kirjasimme jälleen A-sarjassa, jossa Heikki Ignatius, Essi Hietaoja ja Panu Kangas suunnistivat pronssia.

Tampereen hiippakunnan seurakunnat elävät keskellä voimakasta toimintaympäristön muutosta. Muutosta sävyttää kirkosta vieraantuminen, kansainvälistyminen, monikulttuuristuminen sekä voimakas verkostoituminen ja medioituminen. Alueen demografinen kehitys on haaste kirkolle: Syrjäseudut menettävät väkeä ja ikärakenne muuttuu vanhusvoittoiseksi. Kasvukeskukset muuttuvat entistä kirkkosuhteeltaan irrallisemman väestön alueiksi.

Hän totesi, että asiasta on tullut kaupungille palautetta aikaisemminkin, mutta tätä pysäkkien tunnistettavuuden lisäämistä useammasta suunnasta on jäänyt hoitamatta. Insinööri totesi vastauksessaan, että kauppatorin pysäkkikatoksen rungot ovat paksua metallia, johon tällaiset pysäkkitunnukset tulisivat porattavaksi ja kiinnitettäväksi läpipulteilla. Muunlaista ratkaisua ei kaupungilla ole vielä ehditty miettiä.

Eräänä alkusyksyisenä päivänä Uuraisten kunta lähestyi meitä tarjouspyynnöllään. Kunta koki, ettei brändikuva vastannut ajan hermolla olevan kasvavan ja kehittyvän maaseutukunnan nykytilaa eikä tavoittanut täysin kohdeyleisöään. Brändikuvan haluttiin viestivän luonnonläheisestä asuinympäristöstä, nuorekkaasta asenteesta ja kylämäisen tiiviin kunnan tarjoamista joustavista peruspalveluista ja huolenpidosta.