Press "Enter" to skip to content

Hoas vuokra

Opiskelija, näin saat edullisen asunnon helpommin – muun muassa sijaintitoive ratkaisee paljon

Mikäli saatavaa ei maksumuistutuksesta huolimatta suoriteta, perintä jatkuu perintätoimistomme Svea Perinnän nimissä. Perintätoimiston käsiteltäväksi siirretyille veloille kertyy viivästyskorkoa ja muita kuluja. Huomaathan, että perinnästä aiheutuvat kulut voivat olla huomattavia. Maksamatta jääneet vuokrat voivat lisäksi johtaa asunnon hallintaoikeuden sekä luottotietojen menettämiseen, mistä voi tulevaisuudessa olla vakavaa haittaa. Vuokra kannattaakin maksaa aina viimeistään eräpäivänä!

Muuttaisitko 17 neliön yksiöön? Vuokra 400 €/kk – Hoas kilpailuttaa nyt urakan: "Meille miniasunto tulee kyseeseen vain erityissyistä"

HOAS eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö syntyi vuonna 1969, kun 16 Helsingin seudun opiskelijajärjestöä löi hynttyyt yhteen, kokosi pienen pääoman ja otti suuren pankkilainan. 45 vuodessa pienestä alkupääomasta on kasvanut noin 65 miljoonan euron liikevaihto ja 18 000 opiskelijan koti.

Uusi asukas: Ihmetteletkö, mille tilille vuokra tulisi maksaa? Tiedot löytyvät tilisiirtolomakkeesta, joka lähetetään vuokrasopimuksen vahvistussähköpostin yhteydessä sen jälkeen, kun olet lähettänyt allekirjoitetun vuokrasopimuksen ja muut tarvittavat liitteet meille. Kannattaa siis tarkistaa sähköpostista, ovatko tilisiirtotiedot vahvistusviestin liitteenä. Muista käyttää myös oikeaa viitenumeroa! Jos tilisiirtolomaketta ei löydy, voit pyytää uuden osoitteesta vuokrat@hoas.fi.

Opiskelijan etuudet

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus korvaa edellisten lisäksi tapaturmat, jotka ovat sattuneet opetussuunnitelman mukaisessa muussa toiminnassa (esim. liikuntatunnit, välitunnit) ja normaaleilla koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Vakuutettuja ovat Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat AMK – ja YAMK -opiskelijat, avoimen AMK:n opiskelijat, maahanmuuttajat ja täydennyskoulunopiskelijat.

Vakuutusmäärät ovat:

Hyviä uutisia opiskelijoille: Hoas ei nosta vuokria – paitsi neljässä kohteessa

Asiakaspolun eri vaiheissa sekä hakijoista että asukkaista tarvitaan henkilötietoja, joita käsitellään eri rekistereissä, esimerkiksi hakemus- ja asukasrekisterissä. Tietoa säilytetään myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietyn ajan liiketoiminnallisin ja lainsäädännöllisin perustein ja sitä on vuosien kuluessa kertynyt paljon.

Miten markkinoinnin automaatio voi auttaa organisaatiotasi?

– Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, aloitamme 2016-2017 yli 600 uuden opiskelija-asunnon rakentamisen. Opiskelijat tarvitsevat asuntoja ympäri pääkaupunkiseutua. Rakennamme uusia kohteita niin keskusta-alueelle kuin kampusten yhteyteen esimerkiksi Kumpulaan. Myös huoneistokoot vastaavat asukkaiden toiveita. Pieniä asuntoja tulee entistä enemmän.

Sijoitus poikimaan – Asuntosijoittajan opas

Yhä useampi opiskelupaikkaa hakenut nuori jännittää tällä hetkellä tuloksia yliopistoon pääsystä. Samalla tunnelma tiivistyy myös asuntomarkkinoilla – erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonne muuttaa vuosittain yli 20 000 nuorta. Opiskeluaikaista asumista ei enää koeta pelkäksi väliaikaisratkaisuksi. Nyt opiskelijat haluavat asumiselta viihtyisyyttä, nopeita julkisia yhteyksiä sekä laatua.

Uusimmat

Maakunnista muuttaa Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle vuosittain noin 20 000 nuorta opiskelemaan ja asumaan. Kun äidin puurolautanen jää taakse, moni kotoa lähtevä tarvitsee asumiseensa turvaverkkoa. Heistä useimmille Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, Hoas, on ensimmäinen taho, johon nuori ottaa yhteyttää opiskelupaikan saamisen jälkeen.

Pasilanraitio 4

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Consti Yhtiöt voitti Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin kilpailutuksen vuokra-asuntojen peruskorjauksesta Linnoituksentie 10:ssä Helsingin Kivikossa. Kohteeseen kuuluu 5 asuinrakennusta, 184 asuntoa ja 10 000 neliötä huoneistopinta-alaa. Consti tekee urakan kokonaisvastuurakentamisen mallilla.