Press "Enter" to skip to content

Hjelpemidler for eldre

Hvilke hjelpemidler tilbyr Hjelpemiddelsentralen?

Hvilke hjelpemidler tilbyr Hjelpemiddelsentralen?

I Norge har vi et helsevesen som ønsker å tilrettelegge for oss slik at vi kan bo i vårt eget hjem lengst mulig, og delta aktivt i arbeidslivet. Er det behov for hjelpemidler er dette noe NAV Hjelpemiddelsentralen kan tilby deg. Det er et vidt spekter av produkter som kan gjøre din hverdag lettere.

Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens

Eide, som også er daglig leder av Velferdsbutikken.no, leverer hjelpemiddel til Hjelpemiddelsentralen ved NAV. Han ser at utstyret som flest eldre har behov for i dag, er krykker man kan bruke over lang tid.

Må jeg ha en smartphone eller nettbrett for å kunne styre xComfort?

Må jeg ha en smartphone eller nettbrett for å kunne styre xComfort?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.

Hjelpemidler for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre er et viktig område for internasjonal standardisering, og det er viktig at norske aktører påvirker utviklingen av nye og revisjon av eksisterende standarder for hjelpemidler. Standard Norges arbeid organiseres gjennom en norsk speilkomite som også ved behov utvikler egne norske standarder og veiledninger.

Vil du vite mer om våre hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede? Ta kontakt med oss!

Vil du vite mer om våre hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede? Ta kontakt med oss!

Helt siden starten for 27 år siden har vår spesialitet vært brukervennlig teknologi, og produktutvikling har derfor alltid vært viktig for oss når vi har lansert nye hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. Vi vil gjøre hverdagen enklere for deg som ønsker det – enten du er litt dårlige til bens eller er multihandikappet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, opphavsrett © DSB 2019

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, opphavsrett © DSB 2019

TOPRO Hjelpemidler. Førsteklasses hjelpemidler som skaper trygghet, selvstendighet og økt livskvalitet. Se produktoversikt Eldre bør trene mer. Ta med deg. Hjelpemidler til personer som har nedsatt hørsel eller er døve. Hjelpemidlene kan bidra til å utnytte eventuell hørselsrest, eller tilrettelegge med visuelle.

Det finnes ulike hjelpemidler som kan sette deg bedre i stand til å mestre dagliglivet.

Det finnes ulike hjelpemidler som kan sette deg bedre i stand til å mestre dagliglivet.

Hjelpemidler bruker du for å avlaste og for å forebygge smerter og plager. Hjelpemidler kan være til god nytte både for deg som har nedsatt funksjon i en periode og for deg som har langvarige plager. Dette er eksempler på noen av de hjelpemidlene som kan være til nytte:

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.seksjonstittel.generelt!!

Dette er en guide som er utviklet for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere. Pårørende kan også ha nytte av å lese dokumentet før man anskaffer teknologi. Teksten er utarbeidet i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten.