Press "Enter" to skip to content

Hirvilupa huutokaupat

Lupatuotteet – Hirvenmetsästys

Kokoa sopiva jahtiseurue ja lähde yhteismetsien alueille hirvijahtiin. Hirvenpyyntioikeudet syksyn jahtikautta varten saat ostettua Eräverkon kautta järjestettävissä huutokaupoissa. Huutokaupat järjestetään vuosittain kevään ja kesän aikana. Alueet, joille hirven pyyntioikeuksia myydään, vaihtelevat 1000 ja 15000 hehtaarin välillä. Hirvenmetsästysalueille myytyjen pyyntioikeuksien määrä riippuu yhteismetsälle myönnettyjen pyyntilupien määrästä myös alueiden koosta ja siitä, millainen hirvikanta alueella tiedetään olevan.

Osta hirvilupa Kuusamoon

Siuloivan Kiertäjien johtokunta on päättänyt kokouksessaan 7.4.2019 hakea seuralle yhteensä 14 lupayksikköä. Viime vuonna seura sai 20 lupayksikköä. Hirvilupahakemukset on jätettävä huhtikuun loppuun mennessä.  Seuran vuokramaiden kokonaispinta-ala tulee kasvamaan vähintään 400 ha:lla, sillä Sallan yhteismetsän palstojen lisäksi seura on saanut myös uusia vuokramaita. Hirviryhmän koko säilynee samana kuin viime syksynä.

Ajankohtaista

Porukkaoppi-hanke järjestää liha-alan tapahtuman pe 24.5. n klo 14 – 20 Lapin AMKilla, os. Jokiväylä 11. Sinne on tulossa laite-esittelijöitä ja tuotemyyjiä, jotka kauppaavat monenlaisia liha-alan laitteita. Vakuumikoneita ja –pusseja, puukkoja, sterilaattoreita, ruhokoukkuja, vaakoja, viiltosuojavarusteita jne esillä. Mukana mm. Kevin Alpina (teurastamolaitteiden maahantuoja), Orat Oy, HON Trade, Eräbussi, Koillislapin Tuotevälitys, Würth, Lantmännen Feed jne. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ihmettelen edelleen, voiko pyyntilupiin sidottua hirvenmetsästyskäytäntöä jatkaa loputtomiin, vaikka tilastollisesti on todistettu, että metsästysseurat aina vuosittain anomillaan hirviluvillaan käytännössä määräävät vuotuisten maanteiden hirvikolareiden ja niissä loukkaantuneiden määrän. Ensin pyyntiluvat määräävät talvelle jäävän hirvikannan tason, mistä taas johtuu hirvikolareiden määrä.

Jos hankit hirvikoiran, kulut 3-4-kertaistuvat. Työtunteja syksyn aikana satoja. Ajokilometrejä satoja tai jopa tuhansia. Metsästysajan ulkopuolella on metsästäjillä erilaisia talkootöitä, lahtivajan ja metsästysmajan kunnostusta, riistanhoitotöitä, koulutusta, ammunnan valvontaa ym.ym. Lihalle tulee hintaa ja kaiken kaikkiaan metsästys on kallis harrastus.

Hirvenmetsästys

Talvella ensimmäisessä vuosikokouksessa1961 valittiin hirvijaosto. Keväällä haettiin hirven kaatolupaa, mutta sitä ei vielä myönnetty, koska hirvikanta katsottiin näillä alueilla niin pieneksi. Seuraavana vuonna Haminalahden Metsästysseura antoi? oman alueensa myös anottavan hirviluvan piiriin. Nyt lupa myönnettiin yhdelle eläimelle ja se saatiin ajometsästyksenä Viitaniemeltä. Ruho siirrettiin Heimolan kaksipuoliselle ladolle Partasen niitylle, jonka katettu välikkö toimi lahtivajana.

Pyhityksen Erä ry

Otsikon mukaisesti Pyhityksen Erä ry pitää seuran vuosikokouksen sunnuntaina 25.1.2015 Inkeen koululla. Kokous alkaa klo 12:00. Kokouksessa käsitellään metsästysseuran sääntöjen pykälät 8-11 ja 20. Lisäksi käydään keskustelua esille tulevista asioista. Kokouksessa kootaan syksyn 2015 hirviporukka ja valitaan hirviporukalle metsästyksen johtaja. Erityisesti ulkopaikkakuntalaisten ilmoittautuminen olisi tärkeää.

Seuratoiminta on vilkasta ympäri vuoden. Talkoilla on rakennettu seuralle oma tukikohta Pyhäjokivarteen. Seuran majaa kutsutaan Myllypirtiksi, josta kotisivujen osoitekin tulee. Vuonna 2008 talkoiltiin Myllypirtille lahtivajan laajennusosa, johon tulivat lihanleikkuutilat ja kylmähuone. Talkoilla ylläpidetään myös riistapeltoja ja suoritetaan muunlaistakin riistanhoitoa esimerkiksi viemällä nuolukiviä maastoon. Talkoista ilmoitetaan paikallislehti Koti-Lapissa ja tietenkin seuran kotisivuilla.

Suomussalmella ammuttiin lauantaina hirvenpyynnin yhteydessä aikuinen naarashirvi, vaikka seurueella oli enää jäljellä lupa ainoastaan vasalle. Poliisi tutkii asiaa metsästysrikoksena.

Poliisi myy puhelintarjousten perusteella jäätyneen noin 140 kiloa painavan naarashirven kokonaisena. Tarjoukset voi soittaa tiistaina 27. marraskuuta kello 12-13 Suomussalmen poliisiaseman numeroon 0295 464 690. 

Jäsenenä pääset hyvään seuraan. Olet mukana kyläyhteisön toiminnassa.
Voit osallistua erilaisiin tapahtumiin.
Voit metsästää seuran alueella ja läheisellä valtion maalla, kalastaa Paavojärven vuokravesillä.
Pääset nautttimaan luonnosta ja tekemään riistanhoitotyötä.
Käytössäsi on toimitalo kalustoineen tilaisuuksien pitämiseen.
Peijaiset  – käristystä, tanssia, huutokauppa.
Maanomistajille on tarjolla hirvenlihaa edullisesti huutokaupassa. Lisäksi kukin vuorollaan saa lihaa sen mukaan mitä seuran saamat hirviluvat antavat myöten.