Press "Enter" to skip to content

Hirsien höyläystä

Makronin hirsihöylälinjat on kehitetty hirsitalovalmistuksen tarpeisiin.

Makronin hirsihöylä on suuri ja raskastekoinen kone, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat olleet hirsitalotuotannon tarpeet. Vankka rakenne estää tehokkaasti höylän värinää. Karojen sijainti on optimoitu siten, että hirsiprofiilien työstö on tarkkaa ja pinnasta tulee tasainen ja yhdenmukainen. Hirsihöylällä voi höylätä sekä lamellihirsiä että massiivihirsiä.

Hirsijyrsin

SALVOKSET SYNTYVÄT käden käänteessä Logosol-jyrsimellä. Sahaat hirren nopeasti ja kätevästi ja jyrsit sekä ylä- että alapuolen sahaa tai jyrsintä välillä nostamatta. Erilaisia hirsiä varten on saatavana 3–8 tuuman teriä. Lisäksi voit käyttää jyrsintä taso- tai profiilihöyläykseen Logosolin höyläkoneiden terillä. Hirsien sisäpintojen silohöyläys tai katonharjojen ja tolppien profilointi ovat osoittautuneet mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi. Jyrsin voidaan varustaa sähkösyötöllä.

LAMELLIHIRSIPROFIILIT

 MP100 käyttää samaa sahauspöytää kuin LT15-saha ja niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. MP100-pää voidaan lisätä olemassa olevaan LT15-sahaan ja tukit voidaan työstää valmiiksi tuotteeksi ilman, että niitä poistetaan sahauspöydältä. Kun tukki on sahattu parruksi LT15-sahalla, MP100 voi höylätä tai viimeistellä sen valmiiksi.

Hirsirakentamisen tärkeimmät valinnat

Suomessa on valinnanvaraa hirsityyppien suhteen. Perinteiset hirsityypit ovat pelkkahirsi ja pyöröhirsi, molemmat yhdestä puun rungosta käsityönä tehtyjä massiivihirsiä. Pelkkahirsi syntyy useimmiten sahaamalla sirkkelillä pyöröhirttä kahdelta reunalta suoraksi eli pelkkaamalla. Pelkka on tyylinä yksinkertaisin ja helppokäyttöisin, sillä sitä on helppo paneloida (sisäseinät) tai vuorata ulkoverhoilulla. Piiluttu pelkka on myös pyöröhirttä pitkäikäisempi, koska sillä on ulkoseinässä pienempi kosteutta keräävä ja sitova pinta-ala samaa korkeutta kohti.

Olet täällä

Hirsitalon etuna pidetään erityisesti kos­teusteknistä turvallisuutta, joka heijastuu si­säilman laatuun. Sisäilman kosteuden nous­tessa puupinnat imevät sisäilmasta kosteutta ja luovuttavat sitä, kun huoneilma on kui­va. Tutkimustulokset osoittavat huoneilman kosteuden pysyvän hyvin suositusalueella 30%…60% RH välillä käsittelemättömien puupintojen ansiosta. Ilmiö heikkenee, mi­käli puupinnat käsitellään kosteuden siirty­mistä estävällä pinnoitteella.

Hirsitalo omakotitalona

Hirren valintaan talon rakennusmateriaaliksi vaikuttavat monet seikat. Ensimmäisenä on varmasti hirren tuoma lämpöinen ja kodikas tunnelma. Toisaalta hirsi on kotimainen tuote niin raaka- aineen kuin valmistuksenkin osalta. Hirren käsittely rakennusaineena on aina osattu Suomessa, ja nykyiset teollisesti valmistetut hirsitalot ovat säilyttäneet vanhan perinteen mukaiset ratkaisut lisättyinä uusilla, kehityksen tuomilla mahdollisuuksilla.

Varauksen teko

Hidaskasvuinen pohjoisen raaka-aine on erinomainen hirsirakennusmateriaali. Yleisimmät hirsikoot massiivisena ovat 95-145×170 mm höylähirsissä sekä pyörö- ja pelkkahirret 230 mm:iin saakka. Hirsiraaka-aineet toimitetaan kuivattuina. Hirsiä on mahdollista myös sormijatkaa 12 m:n pituuteen sekä höylätä profiiliin. Hirttä voidaan tehdä sekä männystä että kuusesta.

Perinteinen hirsirakentamisen työtapa ei ole ratkaisevasti muuttunut viimeisten satojen vuosien aikana. Uudet kätevät työkalut ja keksinnöt ovat mahdollistaneet yhä tarkemman käsityön. Tehokkaan tiedon leviämisen, satojen vuosien kokemuksen ja tutkimustyön ansiosta hirsirakentaminen on tänä päivänä laadukkaampaa kuin koskaan. Perinteistä hirsirakennustapaa on testattu ja kehitetty tuhat vuotta, hyvin tuloksin. Satoja vuosia sitten rakennetuissa hirsitaloissa asutaan tänäkin päivänä. Käsityönä rakennettu hirisitalo on tehty kestämään sukupolvelta toiselle.

Laatupuun osto ja myynti

Kelotuppilauta on särmäämätöntä harmaareunaista lautaa, jota käytetään esimerkiksi sisäkattojen verhouksessa sekä vuori- ja räystäslaudoituksessa. Kelotuppilaudan leveys vaihtelee 100-500 millimetrin välillä. Normaalileveydet ovat 160, 240 ja 250-330 millimetriä. Kelotuppilaudan hinta määräytyy osittain saatavuuden mukaan, minkä vuoksi pienimmän kelotuppilaudan hinta on normaalikokoja korkeampi.

Navigointivalikko

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.