Press "Enter" to skip to content

Handelsbanken rahastot

Rahastosäästämisen ABC

Sijoitusrahasto hallinnoi sijoittajien varoja ja sijoittaa ne useisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai toisiin sijoitusrahastoihin. Kun säästät rahaa sijoitusrahastoon, ostat samalla osuuden rahastosta. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan päivittäin. Yksi sijoitusrahaston eduista on, että sinun ei tarvitse ostaa arvopapereita yksitellen. Rahaston kautta voit myös sijoittaa markkinoille, joille piensijoittajan voi muuten olla vaikea sijoittaa, kuten kehittyvien markkinoiden pörsseihin.

Riskitaso vaihtelee rahastokohtaisesti

Riski ja tuotto kulkevat yleensä käsi kädessä, joten osakerahastoihin sijoittaminen voi pitkällä aikavälillä tarjota mahdollisuuden korkorahastoja parempaan tuottoon. Osakerahastoihin sijoittaminen voi sopia sinulle, joka olet valmis ottamaan suuremman riskin. Osakerahastot ovat varteenotettava vaihtoehto myös silloin, kun sijoitusaika on pitkä, kuten eläkkeeseen tai lapsille säästettäessä.

Merkitse rahastoja verkossa

Valikoimassamme on neljä rahastoa erilaisilla riskitasoilla. Varainhoito 25 -rahastossa korkosijoitusten osuus on korkeampi ja rahaston riskitaso on sen myötä alhaisempi. Varainhoito 50- ja Varainhoito 75 -rahastoissamme osakepainon osuus kasvaa, jolloin myös riskitaso sekä tuotto-odotus nousevat. Multi Asset 100 -rahasto sijoittaa normaalisti kokonaan osakemarkkinoille, noin puolet osakesijoituksista tehdään Pohjoismaihin ja puolet sijoitetaan globaalisti.

Näin vastuullisuus toteutuu Handelsbankenin rahastoissa

Temaattisessa sijoitusprosessissa pyritään tunnistamaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan ja samalla yritysten kannattavuuteen ja menestykseen. Globaali vesihuolto ja energiatehokkuus ovat esimerkkejä tällaisista teemoista. Yritykset, jotka kehittävät ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin, ovat luonteva sijoituskohde teemarahastoille.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Taloudesta ja sijoittamisesta kiinnostuneille tarjolla on monipuolisia katsauksia ja napakoita talouskommentteja. Pankin ekonomistit analysoivat terävästi maailmaa ja markkinoita. Useimmat analyysit ovat kaikkien luettavissa, mutta saatavilla on myös katsauksia vain asiakkaittemme käyttöön. Hyödynnä niitä, kun suunnittelet säästämistä ja sijoittamista.

Rahastomuutokset 2018

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on aihe, jonka merkitys korostuu päivä päivältä enemmän ympäri maailman. Ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvien trendien vaikutukset luovat mahdollisuuksia, joihin vastuullisesti toimivat yhtiöt pystyvät tarjoamaan ratkaisuja. Vastaavasti sekä yhtiöiden että sijoittajien on tärkeä tiedostaa myös ne riskit, jotka liittyvät vastuullisuusmielessä puutteeliseen toimintaan yhtiötasolla. 

Kyllästyimme ainaiseen lyhyen ajanjakson tuottovertailuun ja halusimme selvittää, mitä ovat oikeasti Suomen parhaat kotimaisiin osakkeisiin sijoittavat osakerahastot ja yhdistelmärahastot. Heikosti laaduissa rahastovertailuissa verrataan vain yhden aikaperiodin tuottoja ja laitetaan rahastot tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Yksi ajanjakso ei kuitenkaan kerro mitään tavallisen rahastosäästäjän saamasta tuotosta.

Uutta taloudesta ja pankkimaailmasta

90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt suorittaa ESG-analyysi (Environmental, Social and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto saa tämän ohella lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Hankintahinta on yleensä osuuden ostohinta

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

”Pörssinoteeratut rahastot ovat tehokkain sijoitusväline nyt. Ne ovat vallankumous aiempaan rahastomaailmaan. Niitä ei markkinoi Suomessa aktiivisesti kukaan, koska ne syövät pahasti rahastoyhtiöiden palkkiotuottoja”, arvioi Taaleritehtaan sijoitusjohtaja Esko Immonen.

Linkit

Korko- ja osakesijoituksia yhdistelevät yhdistelmärahastot ovat olleet perinteisesti suomalaisten kestosuosikkeja. Nyt osakerahastot ovat taas lisänneet suosiotaan, kun pörssikurssit ovat toipuneet vauhdikkaasti. 10 suosituimman rahaston joukossa osakerahastoja onkin seitsemän. Niistä parhaiden vuosituotto on ollut 20-30 prosenttia. Kun vertaa 3 vuoden aikaiseen tuottoon, prosentit jäävät kuitenkin selvästi vaatimattomammiksi.

– Esimerkiksi Helsingin pörssissä noteerattavan Seligson OMX Helsinki 25 ETF indeksiosuusrahaston koostumus on sama kuin OMX Helsinki 25 -osakeindeksin koostumus. Toisin sanoen, rahasto-osuuden hankkiva sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen yhdellä pörssikaupalla, kertoo rahaston salkunhoitaja Jani Holmberg.

Käytä hyväksesi edullisia maksuaikatarjouksia

Euroopan Investointipankki rahoittaa YIT:n Helsingin Pasilaan rakennettavaa Tripla -kauppakeskusta 130 miljoonalla eurolla. Euroopan Investointipankin (EIB), Pohjoismaiden Investointipankin (NIB), Danske Bankin ja Handelsbankenin muodostama pankkiryhmittymä myönsi hankkeelle yhteensä noin 300 miljoonan euron 10-vuotiset projektiluotot, joilla rahoitetaan puolet Triplan kauppakeskuksesta. Hankkeen toteutuksen yhteisarvo suunnittelu-, tontti-, rakentamis- ja rahoituskuluineen on noin 600 miljoonaa euroa.

What’s New

– Rahasto sijoittaa varansa luottokelpoisuusprosessin läpäisevien kotimaisten pk-yritysten lainoihin. Rahasto edellyttää, että lainaa hakevan yrityksen samalle rahoituskierrokselle osallistuu myös institutionaalinen sijoittaja, esimerkiksi pankki tai vakuutusyhtiö. Lisäksi kohteille tehdään kriittinen luottoanalyysi, joka perustuu muun muassa historiaan, vahvistettuun tilinpäätökseen ja kassavirta-arvioon, kehitysjohtaja Jani Kempas FIMiltä kertoo.

0P00015D8I – yleiskatsaus

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

Artikkelien selaus

Indeksi kuvaa osakesijoittamisessa tiettyä joukkoa pörssiyhtiöiden osakkeita. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi (lyhenteeltään OMXH) sisältää kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden osakkeita tasapuolisesti. Indeksi voi olla myös vaikkapa ns. small-cap indeksi, joka kuvaa tietyn pörssin pienimpiä yrityksiä tai ihan mikä tahansa indeksi, jolle määritelmän voi keksiä. Puhekielessä indeksillä tarkoitetaan usein yleisindeksiä.