Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeus asunto-osakkeeseen

Hallintaoikeus ja omistusoikeus eivät tarkoita samaa asiaa. Puhuttaessa asunnon hallintaoikeudesta tarkoitetaan oikeuden haltijan oikeutta käyttää asuntoa ja saada sen mahdollinen tuotto itselleen. Toisin kuin omistusoikeuden haltijalla, hallintaoikeuden haltijalla ei ole oikeutta myydä, luovuttaa tai hävittää asuntoa. Omistusoikeuden haltijakaan ei kuitenkaan voi esimerkiksi myydä toisen henkilön hallintaoikeuden alaista omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijan lupaa.

Asunnon elinikäinen hallintaoikeus

Mikäli asuntoon kohdistuu hallintaoikeus, eivät asunnon omistajat voi vapaasti määrätä asunnosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät omistajat voi esimerkiksi myydä asuntoa. Mikäli asunnon omistajat, näissä tapauksissa yleensä perilliset, haluavat myydä asunnon, tulee heidän saada tähän suostumus hallintaoikeuden haltijalta. Tietyissä tilanteissa tuomioistuin voi kuitenkin myöntää luvan asunnon myyntiin, vaikka hallintaoikeuden haltija ei tähän olisi suostunutkaan. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun hallintaoikeus pysytetään voimassa myynnistä huolimatta. 

Hallintaoikeuden pidättäminen tuo verosäästöä lahjoituksiin

Kun omaisuutta lahjoitetaan pidättämällä hallintaoikeus, voidaan varallisuutta siirtää jälkipolville verotehokkaasti, mutta nauttia itse esimerkiksi omaisuuden tuotosta. Omistusoikeuden siirtäminen jälkipolville jo elinaikana on tehokasta verosuunnittelua. Koska omistusoikeus omaisuuteen on siirretty perillisille jo elinaikana, ei siitä enää tarvitse maksaa perintöveroa perittävän kuoleman jälkeen. Suomen perintö- ja lahjaverolainsäädännön keinoin suurten omaisuuserien, kuten asunto-osakkeiden, omistusoikeuden siirtämisessä voidaan säästää useita tuhansia euroja verokuluissa. 

Uusimmat

Hallintaoikeudella eli käyttöoikeudella tarkoitetaan tässä ohjeessa oikeutta käyttää toisen henkilön omaisuutta ja saada sen tuotto. Esimerkiksi perintökaaren (40/1965, PK) 12 luvussa on käyttöoikeuden määritelmä ja tarkempia määräyksiä haltijan ja omistajan oikeuksista. Tässä ohjeessa hallintaoikeudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa hallintaoikeuden haltijan oikeudet vastaavat perintökaaren12 luvun mukaisia oikeuksia.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Näin haet hallintaoikeuden rajoituksen rekisteröimistä:

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Lisää tai muokkaa linkkiä

Lakimies en oo, mutta olen silti erimieltä nim. kettunen/putte tulkinnastanne. Miksi moinen määräys olisi perintökaareen otettu kun yleensäkään pelkkää hallintaoikeutta ei anneta perintönä, lahjana tai myydä. Sen voi vain omistaja jättää luovuttamatta omistuksesta luopuessaan ja osoittaa toiselle. Laissa määrätyn aviolesken hallintaoikeuden on tulkittu oikeuttavan ko. asunnon vuokraamisenkin.

Veroarkistot

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Asuntokaupassa kannattaa olla kärsivällinen. Jos tarjottu hinta on toteutuneita hintoja matalampi, eikä sinulla ole painavaa syytä myydä asuntoa nopeasti, voit hyvin jäädä odottamaan parempaa hintaa. Keskimääräinen markkinointiaika, eli aika jonka myynti-ilmoitukset ovat julkisesti listattuna asuntoportaaleissa, oli tätä blogia kirjoittaessa 40 päivää Helsingissä ja 75 päivää koko Suomessa. Mitä suurempi asunto, sitä pidempi markkinointiaika yleensä on.

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

VKL 175/06

O.P. sopi 1980-luvulla erään pankin silloisen johtajan kanssa, että hän ostaisi osakkeita lahjaverorajat huomioon ottaen alaikäisten lastensa, mm. A.P:n nimiin ja hänelle pidätettäisiin elinikäinen hallintaoikeus ko. osakkeisiin, jotta määräämisvalta osakkeisiin pysyisi hänellä. Siirryttäessä vuonna 1992 paperisista osakekirjoista arvo-osuustiliin pankilta jäi merkitsemättä tilitietoihin kyseisiä osakkeita koskeva hallinnanpidätysoikeus. 

Suomi

Hallinto-oikeus totesi, että hallintaoikeuden pidättäminen on huomioitu 1.2.2008 maksetussa kauppahinnassa. Elinikäinen hallintaoikeus on ollut sen pidättäjän rahanarvoista omaisuutta. Kun hallintaoikeus on kuoleman johdosta lakannut, on se siirtynyt A:lle. A ei ole suorittanut mitään hankintahintaa omaisuuden siirtymisestä hänelle eikä omaisuudelle ole myöskään määrätty perintö- tai lahjaveroarvoa. Näin ollen hallintaoikeuden osalta ei ole sellaista hankintamenoa, joka voitaisiin luovutusvoittoa laskettaessa vähentää.