Press "Enter" to skip to content

Hallintaoikeuden siirtyminen korvaus

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi sekä mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi asiasta on tarkoituksenmukaista ottaa nimenomainen sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Käytännössä olisi siis hyvä, että sopimuksessa mainittaisiin aina joka tapauksessa, milloin hallintaoikeus todellisuudessa siirtyy.

3 Hallintaoikeus tuloverotuksessa

Asuntokaupassa kannattaa olla kärsivällinen. Jos tarjottu hinta on toteutuneita hintoja matalampi, eikä sinulla ole painavaa syytä myydä asuntoa nopeasti, voit hyvin jäädä odottamaan parempaa hintaa. Keskimääräinen markkinointiaika, eli aika jonka myynti-ilmoitukset ovat julkisesti listattuna asuntoportaaleissa, oli tätä blogia kirjoittaessa 40 päivää Helsingissä ja 75 päivää koko Suomessa. Mitä suurempi asunto, sitä pidempi markkinointiaika yleensä on.

Hallintaoikeus kiinteistöön

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Hallintaoikeudella on arvoa ja senkin vuoksi hallintaoikeus on erillisenäkin oikeutena kaupattavissa oleva oikeus. Toisaalta hallintaoikeus on erotettavissa ja määriteltävissä siten, että siitä voidaan sopia. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Verohallinnon kannanoton mukaan (Dnro A103/200/2015) kun hallintaoikeustestamentin mukaisen omistusoikeuden lopullinen saaja on testamentintekijän perillinen alenevassa polvessa kuten lapsi ja testamentissa on tällaisen saajan omistusoikeutta lykkäävä ehto, määrätään perintövero testamentin lykkäävästä ehdosta huolimatta sanotulle saajalle heti testamentintekijän kuoleman jälkeen.

Kiitos tarjouksesta!

Kiinteistönvälittäjä on sinuun yhteydessä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ja lähettänyt tämän ostotarjouslomakkeen. Kiinteistönvälittäjä varmistaa vielä kanssasi ostotarjouksen tiedot. Ostotarjouslomakkeen lopussa on muuta huomioitavaa kenttä, johon voit täydentää halutessasi vapaamuotoisesti ostotarjouksen tietoja.

– Hyvin usein ihmiset ottavat ensimmäiseksi myyjään yhteyttä ja vaativat tältä korvauksia rakenteisiin menneestä kosteudesta. Kun myyjä ei sitten suostu korvauksiin, vasta sen jälkeen otetaan yhteys isännöitsijään. Asian pitäisi mennä toisin päin: ensin soitto isännöitsijälle, jolloin selviää taloyhtiön vastuu. Ja jos ei selviä, niin sitten myyjän kanssa keskustellen edetään asiassa, sanoo Helsingin kaupungin kuluttajaneuvoja Eija Lukkari.

Omakotitalon osto-opas – löydä unelmiesi tupa helposti

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Verotus

Ostotarjous voidaan joko hyväksyä tai hylätä, ja tietyissä tilanteissa myös ehdollinen hyväksyntä on mahdollinen. Mikäli ostotarjous hyväksytään, mutta siihen on tehty jokin muutos, kyseessä on tarjouksen hylkääminen ja myyjän tekemä uusi tarjous eli vastatarjous. Tällöin aiempi tarjous ei enää sido tarjouksen tekijää. Vastatarjouksenkin voi tehdä ehdollisena eli myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ottaa vastaan ja hyväksyä muita ostotarjouksia.

”EU-asetus ei kiellä ylibuukkausta. Lentoyhtiöiden pitäisi vain ensin löytää vapaaehtoisia ja eduilla suostutella heidät vaihtamaan lentoa. Jos he joutuvat epäämään lennolle pääsyn, vaikka matkustaja on noudattanut oman osansa sopimuksesta, silloin rapsahtavat 250–600 euron vakiokorvaukset”, ylitarkastaja Satu Toepfer Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo.

Lähteet

Vakiokorvauksen suuruus voi olla asunto-osakkeissa enintään 4 % tarjotusta kauppahinnasta ja kiinteistöissä enintään 10 % tarjotusta kauppahinnasta. Mikäli myyjä kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista kauppaa, myyjä sitoutuu maksamaan ostotarjouksen tekijälle vastaavan vakiokorvauksen. Vakiokorvauksen määrä on korvauksen yläraja, joten osapuolilla ei ole oikeutta saada korvausta todellisesta vahingosta, vaikka se olisi vakiokorvausta suurempi. Kiinteistökaupan osalta vakiokorvauksen sitovuus edellyttää kaupanvahvistajan vahvistamaa ostotarjousta.

Primary links

Kaupungilla oli oikeus lunastaa asemakaavaan merkitty katumaa niin halutessaan. Katumaan haltuunotosta ei ollut säännöksiä asemakaavalaissa, joten kaupunki sai nähtävästi ottaa maan haltuunsa, kun pakkolunastus oli saatettu loppuun. Koska asemakaavalaissa ei ollut määräyksiä sen kaltaisesta menettelystä kuin on nykyisin voimassa olevassa lainsäädännössä, maan hankkiminen sopimusten avulla sai suuren painon.

Vahinkoilmoitukset on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin vakuutettu saa tiedon vakuutetusta tapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Vahinkoilmoitus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluttua siitä laiminlyönnistä, jonka johdosta ostaja tekee korvausvaatimuksen.

Omistus- vai hallintaoikeustestamentti

Keski­näisel­lä hal­linta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puoli­sot tes­ta­ment­taavat toisil­leen siten, että leski saa elin­ikäi­sen hallin­taoi­keu­den ensik­si kuol­leen puoli­son omai­suu­teen. Omis­tusoi­keus omai­suu­teen siirtyy kui­tenkin heti ensik­si kuol­leen puoli­son perilli­sille. Vaikka perilli­sistä tulee omai­suu­den omis­tajia, eivät he voi käyt­tää perin­töä vielä lesken eläes­sä.

Poistatko ajoneuvosi liikennekäytöstä? Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutuksen voi irtisanoa ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksen päättymisen ajoneuvorekisteriin. Mikäli liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutus on irtisanottu, tulee ajoneuvolle tehdä uusi liikennevakuutus ennen kuin ajoneuvo otetaan uudestaan liikennekäyttöön.

RE/MAX Center haluaa tehdä tutuksi asiakkailleen asuntokaupan termejä ja käytäntöjä. Kaikki ei ole aina ihan niin selviä asioita, mitä luulla voisi, useammastakin syystä. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa selvittää eri vaiheita kohteen ostajalle ja myyjälle, jotta osataan varautua eteen mahdollisesti tuleviin tilanteisiin. Kiinteistönvälittäjän tulee vahtia molempien kaupan osapuolien etuja.