Press "Enter" to skip to content

Glamox nyheter

Meir å gjere for Glamox

MOLDE: Divisjonsdirektør Frode Scott Nilsen i Glamox opplyser at rammeavtalen som nylig ble signert omfatter design, produksjon og leveranser av innovative belysningsløsninger for framtidige Aker BP-prosjekter. Avtalen har en varighet på seks år med opsjon for ytterligere fire år.

Dømt til tvungent psykisk helsevern

De to største aksjonærene i Glamox ASA er Arendals Fossekompani og Bergesen D.Y. En fabrikk i Finland ble lagt ned i fjor, samtidig som de mest arbeidsintensive produksjonsprosessene ble flyttet til Estland. Hovedfabrikken for lysarmatur-produksjonen ligger i Molde.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger som benyttes globalt. Konsernet, som er blant de 10 største lysselskapene i Europa, består av en gruppe selskaper med virksomhet i flere europeiske land samt Asia, USA og Canada.

– Vi besluttet tidligere i år å vurdere hva vi skulle gjøre med vår eierandel i Glamox. Triton meldte seg som en mulig kjøper og etter forhandlinger kom vi til en løsning vi mente var god for både fossekompaniet og Glamox, sier Roth.

Ved Glamox har man drevet med systematisk LEAN-arbeid siden 2012. Etter å ha kjørt etter et ganske omfattende regime i en god periode, så man for et par års tid siden at engasjementet og entusiasmen rundt arbeidet var noe fallende. De har derfor gjennom det siste året vært gjennom en revitaliseringsprosess der man har fokusert på å tilpasse omfanget til et realistisk men fortsatt betydelig nivå. Dette har resultert i GUTS (Glamox-Utvikling-Tiltak-Samarbeid), som Glamox vil fortelle mer om på samlingen neste onsdag. 

33 ansatte løp 5 kilometer i Holmestrand maraton 6 april. Vi hadde i år rekorddeltagelse på 33 ansatte som var med å løp. Super innsats fra alle sammen. De 4 raskeste bør nevnes: Alf Georg Joranger: 18:25 min. William Bruun – 18:56 min. Jon Fjelldal –…

Nyeste produkter

« BtL » eller « Baan to LN » kalles prosjektet internt, det som skal samle mor- og datterselskaper i 16 land om det felles og komplette ERP-systemet «Infor LN». Glamox skal møte fremtidens muligheter. Synergi, effektivisering og ikke minst enkel samhandling er noen av stikkordene for hvorfor Økonomidirektør Thomas Lindberg har gått inn for en ny, felles plattform for alle ansatte. Med Mazeppa som leverandør av tjenesten ser Lindberg for seg at Glamox på sikt vil dra stor nytte av investeringen. Samarbeidet er allerede godt i gang.

Etter at belysningsleverandøren Glamox tok i bruk Consignor til forsendelsene sine, har de ikke bare spart tid på utskrift av etiketter og sending av pakker og paller; de har også fått bedre Track & Trace, oversikt over fraktkostnadene og verdifulle verktøy for analyse og kundeservice.

Kjell Stamnes, med fartstid fra ABB, ble ansatt som Glamox-sjef sommeren 2001 for å lede snuoperasjonen som var nødvendig etter forgjengeren Christian Thommessen. I Thommessens tid som Glamox-sjef ble det investert 120 millioner kroner i it-systemer som skulle gjøre lysarmaturprodusenten mer effektiv, blant annet i avanserte løsninger for ehandel. Den tidligere IBM-direktøren klarte aldri å hente ut så store gevinster som forutsatt ved investeringen. Glamox slet i flere år med etterdønninger av de store it-investeringene.