Press "Enter" to skip to content

Gjensidige

Gjensidige Forsikring omtaler og erfaringer

Gjensidige Forsikring omtaler og erfaringer

Hei Lundefugel97, takk for tilbakemeldingen. Kundeutbytte vises i appen i perioden fra det fordeles til man har hentet det ut til sin konto eller donert det til stiftelsen. Etter det vises det ikke i appen før neste års tildeling. Så det er ikke uteglemt.:)

Our sites, language, chat, contact, social media and actions

Our sites, language, chat, contact, social media and actions

For nearly 200 years, we have worked passionately to secure the lives, health and assets of our customers. We have about 3,100 employees and offer insurance products in Norway, Sweden, Denmark and the Baltic states. In Norway, we also offer banking, pension and savings. Operating income was NOK 19.4 billion in 2011, while total assets was NOK 88.5 billion.

Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen gis tillatelse til omdanning

Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen gis tillatelse til omdanning

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-13 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å omdanne Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap i samsvar med søknaden. Finansdepartementet har blant annet lagt vekt på at kundene i et stort konsern som Gjensidige Forsikring ikke er knyttet til noen bestemt del av landet, og selskapet kan derfor ikke på samme måte som sparebanker sies å ha som særlig oppgave å ivareta hensynet til bestemte lokale samfunnsfunksjoner.

Gjensidige Bank-ansatte frykter for jobben

Gjensidige Bank-ansatte frykter for jobben

I perioden etter 2006 har Gjensidige utviklet seg fra å være et norsk skadeforsikringsselskap til å bli et nordisk skadeforsikringskonsern. Gjensidige Bank ble lansert i 2007 som et samarbeid mellom Gjensidige Forsikring og Sparebanken Sogn og Fjordane, og har kontor i Førde. Gjensidige Bank er en landsdekkende nettbank som er eid av Gjensidige.

Våre nettsteder, språk, chat, kontakt oss, sosiale medier og hurtighandlinger

Våre nettsteder, språk, chat, kontakt oss, sosiale medier og hurtighandlinger

-Oppkjøpet av Gouda Reiseforsikring tilfører Gjensidige verdifull kompetanse innen et attraktivt område som er i vekst. Vi er spesielt glade for å styrke vår posisjon i bedriftsmarkedet og overfor reisebyråer, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.Gouda Reiseforsikring har 148 ansatte fordelt på tre kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Selskapet har god lønnsomhet, og det er muligheter for synergier med Gjensidiges virksomhet. Selskapet vil være del av divisjon Nordic i Gjensidige, som ledes fra Danmark.

Produktutvikler i Gjensidige Forsikring ASA

Den viktigste grunnen til at jeg valgte å studere samfunnsøkonomi, er alle mulighetene utdannelsen gir. Som tidligere utdannet fysioterapeut hadde jeg erfart hvor tøft det kan være å bare kunne søke en type jobber, og jeg hadde derfor et klart ønske om å få en kompetanse som etterspørres i mange bransjer.

Gjensidige Forsikring anmeldelser fra ansatte

Gjensidige Forsikring anmeldelser fra ansatte

Sparebanken NOR vil gjennomføre en rettet emisjon på 2 milliarder kroner mot eierne av grunnfondsbevis. Emisjonen skal finansiere oppkjøpet av Gjensidige Bank samt dekke kapitalbehov i forbindelse med bankens vekst.

Gjensidige – informasjon forsikringsfordeler

«Verktøyet skal være lett tilgjengelig og tilrettelagt for at Gjensidige skal kunne administrere kampanjer som kjøres i salgskanalene og sikre at selgerne får oppdatert informasjon om kampanjene og resultater fra eget salg.»