Press "Enter" to skip to content

Gipsplater brannmotstand

Hvorfor isocell?

Gips er et dødt materiale som ikke krymper eller sveller ved varierende luftfuktighet. De egner seg derfor godt som underlag for tapeter, fliser og maling. Platene er lette å bearbeide (kappe og forme), Gipsplater leveres i mange formater. 90 eller 120 cm bredde og lengder fra 240 til 360 cm. Gipsplater leveres i tykkelser fr 6mm til 15 mm.

Oppheng direkte i veggen

Habito er en supersterk gipsplate. Tester har vist at den er betydelig sterkere enn andre platetyper. Faktisk er den mer enn 10 ganger så robust som en standard gipsplate, og vesentlig sterkere enn fibergips. Det åpner for nye muligheter for skoler, sykehus og institusjoner der det ofte er behov for ekstra slagkraftige vegger. Vegger som varer lenger og reduserer behovet for reparasjoner og vedlikehold. Eller kanskje du bare trenger en ekstra sterk vegg på barnerommet.

Jo større stålvolum i det eksponerte området, desto bedre brannmotstand har det. Hvor raskt stålstrukturen varmes opp i en brann kan enkelt uttrykkes som forholdet mellom flaten som er eksponert for brannen, og profilens stålvolum. Den såkalte profilfaktoren betegnes F/A, av og til A/V. Hvis forholdet er høyt, øker stålets temperatur raskt. I praksis betyr dette at tynne stålkonstruksjoner trenger tykkere beskyttelse.

Miljøprofil

Når du velger bestemte byggematerialer for reparasjonsarbeid, anbefaler eksperter at du stoler på de som er brannfarlige og pålitelige. Et av de beste eksemplene på slike materialer er brannsikre gips, som har evne til å tåle høye temperaturer. Mange forbrukere tviler på kvaliteten på gipsplaten på relativt høye temperaturer, men først må du gjøre deg kjent med de viktigste kjennetegnene til et brannbestandig gipsplattform og vanlig gipsplater.

131 Vedlegg 4 Beregning av parametriske temperatur-tidkurver I dette vedlegget ligger det Excel ark, som ble bruk for å beregne figur 17,18 og 19 i avhandlingen. Figurene er også lagt ved i vedlegget. Kurvene er beregnet etter NS-EN:2002 Tillegg A . viii

Post navigation

Selv om isolasjonen er laget av avispapir brenner den ikke. Den forkuller på samme måte som treverk. Forkullingen starter når temperaturen kommer opp i 400-450 °C. Det forkullede laget danner en barriere mot videre brann, og isolerer samtidig mot varmegjennomgang til den ueksponerte siden. I tillegg er isolasjonen tilsatt mineralske salter. Saltkrystallene binder mye vann, og ved brann avgis vannet og kjøler ned isolasjonen.

Søkeskjema

Kommunen skal kunne svare på krav. Men er relativt sikker på at du løser det ved å rive av sponplatene. Gips veggen og sett deretter på igjen platene. Du kan innrede med hva du vil så lenge du har godkjent vegg bak. Enten det er ettlags gips eller branngips. Vi har ett lag gips i selve verkstedet kledd på sandwichelementer og reisverk. I maskinhallene og vaskehallen er det Sandwich

Bruk av limtrebjelker

På fabrikken vår kan vi produsere himlingselementer også av i-bjelker. Bruk av I-bjelker gir himlingselementene en bedre U-verdi, da det er mer plass til isolasjonsmateriale i himlingselementet enn i tilfelle av rammeverk i tre. Bruk av I-bjelker gjør himlingselementet også lettere. Til forskjell fra etasjeskillere i tre med ordinært rammeverk kan det i I-bjelker bores ventilasjonsåpninger, som forenkler betydelig montasje av ventilasjonsrør på byggeplassen.

Последние статьи

Vær forsiktig når du flytter brettene for ikke å dra dem og skade kantene og kantene. Arbeidsforhold, som temperatur og luftfuktighet, kan påvirke ytelsen til fellesmaterialer for bearbeiding og utseendet på leddene. Disse forholdene kan noen ganger påvirke limmaterialer og deres evne til å utvikle tilstrekkelig liming.