Press "Enter" to skip to content

Folksam vahinkovakuutus oy

Folksam on nyt Fennia.

Aktia Pankki Oyj (Aktia Pankki) on tänään tehnyt sopimuksen jäljellä olevan 10 prosentin omistusosuutensa Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä myymisestä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle (Fennia). Samalla myös enemmistöomistaja Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (Folksam Sak) (75 %) ja vähemmistöomistaja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (Veritas) (15 %) myyvät osuutensa yhtiöstä Fennialle.

Loading seems to be taking a while.

Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeiden myynti liittyy transaktioon, jossa enemmistöomistaja Folksam Sak (75 prosenttia osakkeista) ja vähemmistöomistaja Aktia Pankki Oyj (10 prosenttia osakkeista) myyvät osuutensa Folksam Vahinkovakuutuksesta Fennialle. Toteutuakseen kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. SEB Corporate Finance toimi Veritaksen taloudellisena neuvonantajana.

Fennia ostaa Folksam Vahinkovakuutuksen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ostaa Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan. Myyjinä yrityskaupassa ovat ruotsalainen Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (omistusosuus 75 %), Veritas Eläkevakuutus (15 %) ja Aktia Pankki Oyj (10 %). Yritysosto tukee Fennian kasvustrategiaa ja vahvistaa Fennian markkinaosuutta vahinkovakuuttamisessa.

Yrityksestä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia tiedotti 2.10.2018 ostavansa Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan. Myyjinä kaupassa ovat ruotsalainen Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (omistusosuus 75 %), Veritas Eläkevakuutus (15 %) ja Aktia Pankki Oyj (10 %). Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja Finanssivalvonta (Fiva) ovat käsitelleet ja hyväksyneet yrityskaupan.

Lähtötilanteena vuosien panostus Google Ads -mainontaan

Uudistimme ensin mainonnan rakenteen ja selkeytimme mainonnan konversioseurantaa. Paremman rakenteen ansiosta mainontaa on ollut helpompi hallita ja keskittää budjettia hyvin toimiviin avainsanoihin ja mainoksiin. Konversioseurannan uudistamisella myös asiakkaalle on pystytty raportoimaan aiempaa selkeämmin mainonnan kokonaistulokset jaettuna erityyppisiin ja -arvoisiin konversioihin.

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) ja Aktia Pankki Oyj (Aktia Pankki) ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Folksam Sak lisää omistusosuuttaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä 24 prosentilla. Folksam Sak:n omistusosuus nousee täten 51 prosentista 75 prosenttiin ja Aktia Pankin osuus vähenee 10 prosenttiin. Veritas Eläkevakuutusyhtiön osuus säilyy muuttumattomana 15 prosentissa. 

MATCH EVENTSνικολουλη υποθεση σαντορινης  \\

Toivomme että olet positiivinen, oma-aloitteinen, vastuullinen ja valmis oppimaan uutta. Sinun tulee pystyä ilmaisemaan itseäsi sujuvasta sekä suomeksi että ruotsiksi, niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Aiempi kokemus vakuutusalalta on plussaa, mutta emme kuitenkaan edellytä aiempaa kokemusta, myös tuoreet, alan ulkopuolelta tulevat ajattelumallit ja kokemukset ovat erittäin tervetulleita.

Folksam vahinkovakuutus Oy

– Paralympiakomitean puolesta totean, että on ilo jatkaa meidän urheilijoita ja koko Paralympiakomiteaa erinomaisesti palvelevaa Folksam-yhteistyötä, joka perustuu yhteisille sitoutuneisuuden ja vastuullisuuden arvoille. Jatkossa haluamme tuoda kumppanuutemme aiempaa vahvemmin esille erilaisen viestinnän keinoin. Toivottavasti Para-kumppanuus omalta osaltaan voi toimia Folksamissa koko yritystä innostavana ja yhteenkuuluvuutta vahvistavana voimana, toteaa Tero Kuorikoski, pääsihteeri, Suomen Paralympiakomitea.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on suomalaisen Fennia-konsernin emoyhtiö. Fennia-konserniin kuuluvat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja ja vaihtoehtoisrahastojen hallinnointipalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy sekä sen tytäryhtiö Fennia Kiinteistökehitys Oy ja lisäarvopalveluita konserniyhtiöiden asiakkaille tarjoava Fennia-palvelu Oy.

Company search

Folksam Vahinkovakuutuksen osakkeiden myynti liittyy transaktioon, jossa enemmistöomistaja Folksam Sak (75 prosenttia osakkeista) ja vähemmistöomistaja Aktia Pankki Oyj (10 prosenttia osakkeista) myyvät osuutensa Folksam Vahinkovakuutuksesta Fennialle. Toteutuakseen kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. SEB Corporate Finance toimi Veritaksen taloudellisena neuvonantajana.

Folksam jatkaa Olympiajoukkueen vakuuttajana – Martti Jylhästä turvallisen urheilun sanansaattaja

Suomen Olympiakomitean ja Folksam Vahinkovakuutus Oy:n välillä ennen Rion olympialaisia alkanut yhteistyö jatkuu vuoden 2018 loppuun. Folksam vakuuttaa jatkossakin kaikki Suomen Olympiakomitean tukiurheilijat. Yhteistyön konkreettisina toimenpiteinä Olympiakomitea ja Folksam edistävät vammoja ennaltaehkäisevää terveys‐ ja harjoitustietoisuutta sekä kehittävät urheilijoiden terveydenhuoltoa, omalääkärijärjestelmää ja urheilijoiden vakuutusmallia.

Email Format

6 LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTAULUKKO Vahingot, joista saman vakuutuskauden aikana on maksettu vaikuttavaa vahingonkorvausta, kpl Bonus-% Bonusluokka Uusi bonusluokka 0 % M K M M M M 0 % K 0 M M M M 0 % U 1 M M M M 5 % 0 1 M M M M 10 % 1 2 K M M M 15 % 2 3 K M M M 20 % M M M 25 % M M M 30 % M M M 35 % M M M 40 % K M M 45 % M M 50 % M M 55 % M M 60 % M M 65 % K M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 70 % M 75 % 23 S M

Vastaamme Folksamin internet-sivuston sekä asiakasportaalin kehittämisestä. Ilme on linjassa kansainvälisten ohjeistusten kanssa ja sisältö on optimoitu palvelemaan suomalaista asiakasta. Hakukonenäkyvyys on sivustolla keskeisessä roolissa, samoin miellyttävä käyttökokemus mobiililaitteilla. Online-palvelut on integroitu yhtiön sisäisiin järjestelmiin. Drupal-julkaisujärjestelmällä kokonaisuus toimii nopeasti ja luotettavasti. Kehittämistä tehdään läheisessä yhteistyössä Folksamin markkinointiviestintätiimin ja IT-asiantuntijoiden sekä yhtiön muiden kumppaneiden kanssa.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto. Vastaamme valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta ja hoidamme valtion kirjanpitoa sekä valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Myönnämme kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Kehitämme ja tuotamme valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 270 henkilöä.

Moovit auttaa sinua löytämään nopeimmat reitit kohteeseen Folksam Vahinkovakuutus ajantasaisten aikataulujen ansiosta. Lataa sovelluksemme saadaksesi vaiheittaiset ohjeet, reaaliaikaiset aikatauluarviot ja tiedon, millä linjalla pääset kohteeseen Folksam Vahinkovakuutus nopeimmin. Lataa Moovit nähdäksesi, miksi Google Play Store ja Apple App Store äänestivät meidät yhdeksi parhaimmista joukkoliikennesovelluksista.