Press "Enter" to skip to content

Flatt tak med lufting

Flatt yttertak

Det er viktig at luftingen økes, og på laveste punkt bør det være min. 70-100 mm.
GLAVA® Plate/Rull monteres mellom bjelkene.  Vindsperren klemmes over skjøtene med skråskårede bjelker/lekter som danner fall.
Under bjelkene monteres dampsperre med klemte skjøter.
Deretter legges himling av plater eller panel.

Flate tretak må ha riktig oppbygging

Isolerte tretak må luftes/ventileres av to årsaker; for å sikre kald nok ytre takflate slik at man unngår snøsmelting og isdannelser, og for å ventilere bort uønsket fukt. For flate tretak er det spesielle utfordringer sammenlignet med skrå tak. Luftespalten som skal gi mulighet for ventilering av taket er horisontal, og man får derfor ikke hjelp av høyde- og temperaturforskjeller til å sikre kontinuerlig ventilering.

Flate tretak må ha riktig oppbygging

Isolerte tretak må alltid bygges slik at de organiske materialene i den ferdige konstruksjonen kan kvitte seg med eventuell fuktighet. Dette gjelder både nybygg og ved rehabilitering av gamle tretak (oppgradering, etterisolering). Prinsippet har vært en rettesnor i moderne trehusbygging i mange år, og gjelder fortsatt. Vanligvis plasseres varmeisolasjonen helt eller delvis i takets hovedbæresystem.

Kompakte tak

Ytre og indre påkjenninger: Tak utsettes for påkjenninger fra både utvendig og innvendig side. Kompakte tak gir best sikkerhet mot fuktskader. Tak over spesielt fuktutsatte lokaler, som f.eks. bade- og svømmeanlegg, og tak på steder med mye slagregn eller snødrev bør også prosjekteres som kompakte tak.

Uten lufting i takkonstruksjonen oppstår kondens, fukt og på sikt sopp, mugg og råteskader.    I  visse konstruksjoner blir isolasjonen fuktig og forsterker skadene.  Det er helt påkrevet med et luftesjikt i konstruksjonen hvor luft kan strømme gjennom. I enkelte tilfelle  kan fuktskadene  gi et skadelig inneklima og føre til helseproblemer. Dersom luftingen i takkonstruksjonen ikke fungerer MÅ dette utbedres, hvis ikke vil det kunne oppstå betydelige skader i hele takkonstruksjonen.

— Det har vært noen skrekkelige dager for mange som har nyere hus. Det har vært 10-15 kuldegrader og snø flere steder i landet, deretter har det tradisjonelle væromslaget kommet, og når du trekker fuktig luft på fire-fem varmegrader inn i kompakte, nye takkonstruksjoner kommer det kondens og lekkasjer, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i Mycoteam.

Hovedregelen er at varme tak bør utføres med innvendig taknedløp og tilstrekkelig fall til takslukene. Fallet bygges opp av skråskåren takisolasjon, vanligvis steinull eller EPS (Isopor), alternativt en kombinasjon av disse. SINTEF Byggforsk anbefaler minstefall 1:40 på takflater og 1:60 i renner og kiler. Større fall gir bedre avrenning.

– Boligens tak skal også håndtere store mengder vann og vind. Takrenner og avløp bør derfor kontrolleres regelmessig. Dersom takrennene fylles opp med løv og annet avfall, vil de ikke klare å beskytte bygningen mot fukt og nedbør som kan skade boligen.

– Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge. Luftede tretak bygges med en luftet spalte under taktekningen. Det er to hovedårsaker til at tretak må luftes: Den ene grunnen er for å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket. Den andre er for å ventilere ut fukt fra konstruksjonen.

Recent Posts

Malmo Nilsen forklarer videre at vannet lettere glir av tradisjonelle saltak. På et flatt funkistak sluses vannet ut gjennom sluk som er plassert på midten av taket, og man utfordrer derfor de svake punktene i et tak mye mer i et flatt tak. Dersom disse slukene går tett, blir taket nærmest som et basseng.