Press "Enter" to skip to content

Ennakkoperintö mökki

2. Pilko osiin ajallisesti ja useammalle saajalle

Samalta antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen lahjaverotusta varten. Jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden aikana ennen perinnönjättäjän kuolemaa, lisätään lahjan arvo perillisen perintöosuuteen ja perintövero määrätään yhteissumman perusteella. Lahjojen yhteen laskemisen vuoksi aikaisemmin annettu verovapaa lahja voi muuttua veronalaiseksi. Perintö- ja lahjaveroasteikkojen progressiivisuuden vuoksi yhdistäminen lisää veron määrää.

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Turkulaiset maan innokkaimpia sijoittajia

Se, hyväksyykö verottaja markkina-arvoltaan100 000 euron kesämökin hinnaksi tuon yhteenlasketun 5 x 17 000 euroa eli 85 000 euroa, kannattaa vahvistaa verotoimistosta. Verotoimiston ennakkoratkaisu maksaa 222 euroa ja se on verottajaa sitova, olipa kysymyksessä lahja tai kauppa. Verottajan arvio perustuu mm. kesämökin sijaintiin ja kulkuyhteyksiin, tontin pinta-alaan, rakennuksen kuntoon ja varustetasoon.

Lahja, ennakkoperintö vai perintö? Valitsemalla oikein voit saada merkittäviä säästöjä

Onko sinulla omaisuutta, jonka siirtäminen järkevästi läheisille mietityttää? Tiedätkö mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla ja miten nykyinen verotus niihin suhtautuu? Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies Seppo Mikkola vastaa yleisiin perintöä ja lahjoitusta koskeviin kysymyksiin.

Perinnönjaossa kaikki ennakkoperinnöt lisätään kuolinpesän varoihin. Ennakkoperinnön arvoksi katsotaan se käypä arvo, joka sillä oli lahjoitushetkellä. Ennakkoperintöä ei siis arvosteta kuolinhetken mukaiseen arvoon. Perinnönjättäjän omaisuus ja ennakkoperinnöt lasketaan yhteen ja tämä yhteissumma jaetaan perillisten kesken. Ennakkoperinnön saanut perillinen saa perinnönjaossa vähemmän omaisuutta kuin muut perilliset, koska vainaja on jo elinaikanaan lahjoittanut tälle omaisuuttaan.

Tornionjoesta löytyi muoviremmiin kuristunut lohi – kuva järkyttää sosiaalisessa mediassa: «Todella surullinen näky»

Hinta-arvion tekee luotettavasti ja asiantuntevasti markkinat ja alueen tunteva kiinteistövälittäjä. Hänen tulee toimia asiantuntevalla tavalla ja kirjallisesta arviostahan on tuolloin kyse, joten arviokirja on myös maksullinen. Mikäli kiinteistönvälittäjä (LKV) tekee virheellisen arvion vilpillisesti «kaverina» saattaa hän joutua käräjäoikeuteen virheellisen arvion tekemisestä. Että kyllä nämä välittäjät on aika tiukan lainalaisuuksien alla työtä tehdessään, toki heillä on myös käytössään tilastoja alueellisista hintatietotilastoista jne. Ja hyvät verkostot.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Jaetaanko tietoja muille?

Vahvistan, että antamani tiedot ovat oikein ja hyväksyn luottotietojeni käytön sähköisesti. Hyväksyn, että kommunikointi tapahtuu elektronisesti esim. sähköpostitse ja puhelimitse ja että rekisteröityjä tietojani voidaan käyttää sähköiseen tiedon ja markkinointimateriaalin lähettämiseen Komplett Bankilta ja sen yhteistyökumppaneilta. Mikäli et halua vastaanottaa markkinointiviestejä, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Lue tästä ytimekäs paketti lahjaverotuksesta kiinteistöissä ja asunto-osakkeissa

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Lahjaveroa tulee tällä hetkellä maksaa lahjasta, jonka arvo on 4000 euroa tai sitä enemmän. Lahjaveroa tulee maksettavaksi myös, jos lahjansaaja on saanut kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta useita lahjoja, joiden yhteen laskettu arvo on 4 000 euroa tai sitä enemmän. Hallitus on ehdottanut kevennyksiä lahjaverotukseen vuoden 2017 alusta muun muassa siten, että pienin verotettava määrää korotettaisiin 4000 eurosta 5000 euroon ja veroprosentteja alennettaisiin. Harkinnassa olevien lahjoitusten kanssa kannattaakin verojen kannalta ajateltuna odottaa ensi vuoteen.

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Lahjansaajan suojaaminen avioerossa

Arvokkaat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverovapaata koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos. Varakkaammassa perheessä melko arvokaskin lahja voi olla tavanomaisena veroton, kun taas ”köyhässä” perheessä lahja voi olla merkittävä eli ei tavanomainen.

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Suosituimmat

Mun isä lahjoitti aikoinaan mökin niin, että mulle 50% ja silloin oli veljellä lapsia kolme, en ihan muista miten ne osuudet meni, mutta se 50% jollain tavalla neljään osaan. Nyt veljellä on lapsia neljä ja yksi ei siis mökistä omista osuuttaan… Toisaalta ollaan asioiden helpottamiseksi tehty mökistä osuuskunta, kun on tarkoitus, että se on jatkossakin kaikkien meidän lasten (mullakin nyt 4 lasta) ja heidän lastensa jne yhteisessä käytössä.

Rakentaja.fi Keskustelut

Jos esimerkiksi verokorttia ei esitetä ennakonpidätys lasketaan 60 prosentilla arvonlisäverottomasta osasta. Yrittäjälle maksetaan ennakonpidätyksellä vähennetty määrä ja arvonlisäveron määrä. Ennakonpidätys maksetaan verotilijärjestelmässä Verohallinnon tilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdekuukautta seuraavan kuussa. Kausiveroilmoituksen myöhästymisestä voidaan määrätä myöhästymismaksu.