Press "Enter" to skip to content

Elektrisitet definisjon

Teori

Å forflytte seg i feltretningen i et elektrisk felt svarer til å forflytte seg nedover i et tyngdefelt, og en forflytning mot feltretningen i et elektrisk felt svarer til oppover i et tyngdefelt. En positiv ladning faller i feltretningen, men et elektron, som er negativt ladd, faller mot feltretningen. Når en ladd partikkel beveger seg i eller mot feltretningen, endres partikkelens potensielle energi.

Hva er elektrisitet?

Strøm eller elektrisk strøm er en form for energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet. Den frie flyten av elektroner som har falt av de tilhørende atomene sine blir til elektrisk strøm.  Elektrisk strøm er en sekundær energikilde, og skapes etter omdanning av primære energikilder som olje, gass, kull, atomkraft og andre naturlige energikilder som sol, vind og andre naturkrefter. Elektrisk strøm måles i ampère (I). Elektrisk spenning (U) måles i volt. Ohm er måleenheten for elektrisk motstand (R). Ohms lov: I=U/R

Elektrisk strøm

Ordet ”strøm” bruker man gjerne om noe som strømmer, som for eksempel vannet i en elv. I en ledning er det ikke ”elektrisk strøm” som strømmer gjennom ledningen. Det er bevegelsen av ladde partikler gjennom ledningen som gir en elektrisk strøm. I kobberledninger og andre ledninger av metall er det elektroner som er de ladde partiklene. De sørger for at ladning er i bevegelse.

Gni ein ballong mot klea og hald han over håret ditt eller håret til ein elev. Du kan også halde han over krydder eller små papirbitar. Prøv om ulike klede gir ulike resultat. Prøv også å gni ballongen mot noko av plast. Spør: Kvifor trur de at vi ikkje brukar statisk elektrisitet i kretsar? 

Læringsmål

Elektrisitet kalles også for el eller strøm. Det betyr energi som består av en strøm av elektroner. Byggestenene i universet kalles for atomer, og det er det som både du og jeg er bygget opp av. Litt som legoklosser. Et atom består av en positivt ladet kjerne (protoner) som er omringet av negativt ladede elektroner. Når disse elektronene beveger seg fra et punkt til et annet, skaper de en elektrisk strøm som blant annet kan brukes til å tilføre energi til alt fra datamaskiner og kjøleskap til oppvarming og lys. Elektrisk strøm måles i ampere (A).

Det lokale eltilsyn

Vannet kommer inn i kraftstasjonen gjennom rør fra vannmagasinene oppe i fjellene. Vi utnytter energien som er i bevegelsen til vannet, og leder det inn på en generator i kraftstasjonen. Generatoren omformer energien til strøm. Fra kraftstasjonen blir strømmen transportert ut på strømnettet.

Alle elektriske fenomener skyldes at det enten er formange eller for få av noen bitte bitte bitte små gærninger som heter elektroner. De er negativt ladde partikler som suser rundt de positivt ladde kjernene i atomene, som hele verden er bygget opp av. (Se Newtonartikkelen ’Atomer, protoner og andre duppeditter.’)

En importør eller distributør skal anses som produsent og være underlagt produsentens forpliktelser etter § 7 så langt bestemmelsen gjelder når importøren eller distributøren bringer elektrisk utstyr i omsetning under eget navn eller varemerke, eller endrer elektrisk utstyr som allerede er brakt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke utstyrets samsvar med forskriften.