Press "Enter" to skip to content

Ei autopaikkaa

Autopaikoista kiistaa taloyhtiöissä – "Kaikki asukkaat samalla viivalla"

Taloyhtiössäni on riitaa autopaikoista. Henkilö, joka ei omista autoa, varaa autopaikkaa jopa vuosia vieraitaan varten. Autopaikkajonossa ei pääse eteenpäin ollenkaan, sillä ihmiset panttaavat paikkoja jopa kymmenen vuotta. Oman asuntoni myynti kaatui siihen, ettei minulla ollut autopaikkaa. Olen ollut osakkaana kyseisessä taloyhtiössä jo vuosia eikä autopaikka-asiaa ole kertaakaan käsitelty yhtiökokouksessa. Mitä asialle voisi tehdä?

Autopaikat taloyhtiössä

Autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole asiasta toisin määrätty. Tällainen toisin määrääminen edellyttää yhtiöjärjestyksessä joko sitä, että autopaikat ovat erillisiä autopaikkaosakkeita tai että autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin. Autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin joko siten että asunto-osakkeiden hallintaoikeuden kohteessa ”2 h + k” lukee lisäksi ”+autopaikka” tai sitten erillisellä lauseelle ”Jokaiseen huoneistoon kuuluu numeroitu autopaikka”.

Tapahtumat

Autopaikka tai -paikat saattavat olla osakashallinnassa eri perusteiden nojalla. Ensinnäkin on yhtiöjärjestyksessä autopaikka voitu sitoa tiettyyn osakkeeseen tai osakeryhmään, joka tuottaa ensisijaisesti oikeuden hallita jotain huoneistoa ja tähän sisältyy myös autopaikka. Toiseksi koska osake tai osakeryhmä voi lain mukaan tuottaa oikeuden hallita myös muuta kohdetta kuin rakennuksen huoneistoa, voi tietty alue, kuten esimerkiksi autopaikka pihalla tai rakennuksen sisällä, olla yksin osakkeen tuottaman hallintaoikeuden kohteena.

Säännöt apuun, kun taloyhtiön autopaikoista uhkaa leimahtaa riita

Osa yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisista tilanteista liittyy omistajanvaihdoksiin ja osakkaiden vuokralaisten vaihdoksiin. Yhdenvertaisuusperiaate ei yleensä toteudu, jos osakas siirtää autopaikan vuokrasopimuksen ostajalleen myydessään huoneistonsa yhtiöstä. Vastaavasti, jos osakkaan vuokralaisen vaihtuessa autopaikan vuokrasopimus siirretään suoraan uudelle vuokralaiselle, jää yhdenvertaisuusperiaate yleensä toteutumatta. Näissä tilanteissa uusi asukas kiilaa autopaikkajonon ohi. Paikkaa ehkä jo pitkään jonottaneiden kannalta menettely on kohtuuton.

Autopaikka ei kuulu aina kauppaan

Mo­nel­le asun­no­nos­ta­jal­le au­to­paik­ka on yk­si kau­pan eh­to eten­kin kes­kus­ta-alu­eel­la. Ou­lu­lai­sis­sa isän­nöit­si­jäy­ri­tyk­sis­sä on huo­mat­tu, et­tä asun­to­ja on myy­ty mu­ka­na tu­le­val­la au­to­pai­kal­la, vaik­ka to­del­li­suu­des­sa au­to­paik­ka ei ole au­to­maat­ti­ses­ti asun­toon si­dot­tu.

Asukaspysäköinti

Arabian Palvelu ei vastaa sähkön jakelusta tai laitteiden toiminnassa autopaikalla ilmenevistä rajoituksista tai muista puutteellisuuksista eikä näistä tai tulesta, vedestä, pölystä, noesta, varkaudesta, vahingonteosta tms. syistä autopaikan haltijan autopaikalla olevalle omaisuudelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita pysäköintilaitos ei ole tuottamuksellaan aiheuttanut.

Autopaikan hinta voi pompata jopa 65 000 euroon – Helsinki suunnittelee poistavansa autopaikkojen rakentamispakon: "pysäköintipaikka ei ole itsestäänselvyys"

Siirtyminen niin sanottuun markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä muun muassa rakentamisen kustannuksia. Samalla tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen onnistuu paremmin. Uusi menetelmä autopaikkojen rakentamisvelvoitteen poistamisesta on tarkoitus ottaa käyttöön uusista asuinalueista alkaen.

Esimerkki: Sanna ostaa autopaikan, jonka myyntihinta on 10 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina on 2 000 euroa. Myynti-ilmoituksessa velaton hinta on siis 12 000 euroa. Varainsiirtovero lasketaan 12 000 eurosta. Varainsiirtovero on 2 % x 12 000 euroa = 240 euroa. Sillä ei ole merkitystä, maksaako Sanna yhtiölainan pois kaupanteon hetkellä vai pikku hiljaa osana yhtiövastiketta.

Suomessa on noin 80 000 taloyhtiötä ja valtaosassa on piha-alueella autopaikkoja. Ongelmat syntyvät siitä, ettei niitä ole tarpeeksi. Lähes sääntönä voidaankin pitää sitä, että yli kymmenen asunnon taloyhtiössä ei ole autopaikkoja jokaista asuntoa kohden. Autopaikkoja säätelee yhä edelleen maanvuokralaki, jonka asetukset eivät käsittele autopaikan kaltaisia hallintoasioita. Kaikkien eduksi alkuvuodesta 2009 onkin esitetty, että autopaikat siirrettäisiin huoneenvuokralain alaiseksi.

Vieraspaikat P1 sijaitsevat kannen alla ajotunnelin puolessa välissä ja vieraspaikat P2 paikoitustalo 1:sen sisällä, alimmassa kerroksessa. Lisäksi paikkoja löytyy Haapaniemenkatu 7-9 B-talon päädystä. Maksuautomaatit löytyvät paikkojen läheisyydestä. Alueella on myös sähköauton latauspiste ja latausta varten voi ostaa kulunvalvontakortin Helsingin Merihaka Oy:n asiakaspalvelusta.

Vaikka minuakin alkaa kyllästyttää tämä jankkaaminen autopaikkojen hinnasta, kirjoitan lupaukseni mukaisesti listaa markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa vastaan esitetyistä vastaväitteistä. Puhun autopaikoista, en pysäköintipaikoista, koska tarkoitan asunnon yhteydessä kaavamääräyksen perusteella rakennettavia velvoiteautopaikkoja. Kysymys työpaikka- ja asiointipysäköinnistä on erikseen, kuten myös pysäköintipaikkojen yhteiskäyttö Kalasataman kaltaisissa paikoissa.