Press "Enter" to skip to content

Dans i kroppsøving tips


Saken er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole – Les mer

– Det er et gap mellom det som står i læreplanen og det som skjer i praksis. Dersom kroppsøvingslærerne føler de ikke mestrer dans selv, hvordan skal de da kunne lære elevene det? Selv har jeg som grunnskoleelev opplevd at lærere har stilt seg bak pianoet og lurt på om jeg kunne ta over danseundervisningen.

– Noen later som om de har skader for å slippe gym. «I fjor pleide jeg å late som jeg var syk. Jeg bare fant på ting. I fjor var det verste året jeg noen gang har hatt, fordi da hadde vi bare ballspill i gymtimene. Da gikk det veldig mye på ferdigheter. Vi brukte flere timer på å lære oss ferdigheter.»

About the journal

Journal for Research in Arts and Sports Education is a Nordic and international, open access peer-reviewed journal that publishes high quality original articles about research in the field of arts education, sports education and physical education. The journal is approved as a Level 1 journal in the Norwegian journal registry.

Dette leste jeg nettopp i et «Vurderingsskjema for kreativ dans» som brukes i norsk skole. Hvor er i denne forbindelse uinteressant. Det viktige er at dette er budskap utformet av lærere, ment for å leveres til elever som respons på deres innsats i dans.

Folkedans er danser som tradisjonelt har blitt danset i sosiale sammenhenger av folk uten formell eller profesjonell utdanning, for eksempel i det gamle bondesamfunnet der det ble danset til alle høytider, bryllup, begravelser, slått og dugnader. Folkedansene har overlevd i generasjon etter generasjon gjennom uorganisert opplæring, altså uten at en profesjonell lærer har vært inne i bildet. Musikken som blir brukt, er tradisjonell folkemusikk, og dansene blir som regel danset i ringer eller kjeder.

En verden i bevegelse

Selv vil hun ikke være med på at hun er i utakt med tidsånden, som stort sett handler om satsing på realfag og teknologi. Tvert imot mener Østern at kunstfag, dans og estetisk tilnærming til læring i undervisningen er veien å gå – og viser til Finland. Men mer om dét etter hvert.

Digitale prøvekaniner

Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

jan Kreativ dans, også kalt skapende dans, kjennetgnes ved at elevene utforsker ulike bevegelsesmuligheter og bruker materialet til å skape sine. Det som kjenneteiknar undervisning i kreativ dans samanlikna med På dei neste sidene finn du døme på to konkrete undervisningsopplegg med videoar og.

Dans er en øvelse som elevene skal innom i både musikk og kroppsøving, og i tillegg skal digitale ferdigheter øves i alle fag. Ved å bruke 360°-kamera kan elevene nå målene i flere fag, og samtidig øve seg på digitale ferdigheter gjennom filming og filmredigering.

Dansekalender

jan Kreativ dans, også kalt skapende dans, kjennetgnes ved at elevene utforsker ulike bevegelsesmuligheter og bruker materialet til å skape sine. Det som kjenneteiknar undervisning i kreativ dans samanlikna med På dei neste sidene finn du døme på to konkrete undervisningsopplegg med videoar og.

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og energiforbruk. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.