Press "Enter" to skip to content

Dagsplan for demente

Det gode blikket er en kur for usynlighet

Det gode blikket er en kur for usynlighet

I vårt moderne samfunn har vi effektivisert bort personbetjening i bank og butikk, på buss og T-bane, og på både offentlige og private kontorer. Vi bruker nettet for å betale regninger og opererer med telefonsvarer i stedet for sentralbordbetjening hos de fleste offentlige etater. Alt dette er direkte demensfiendtlig.

Forhandlinger: Vil sikre at sykepleiere med særaldersgrense får en ok pensjon

Forhandlinger: Vil sikre at sykepleiere med særaldersgrense får en ok pensjon

VIPS-praksismodell er et godt verktøy for ansatte til å yte personsentrert omsorg til personer med demens. Fagmøtet er egnet til å forstå utfordrende atferd ut fra pasientens perspektiv, foreslå miljøtiltak og fremme tverrfaglig samarbeid. Det er en forutsetning å kjenne pasientens bakgrunn – livsfortelling – for å yte personsentrert omsorg.

– Jeg blir flau når jeg ser dette i kommentarfeltet

– Jeg blir flau når jeg ser dette i kommentarfeltet

Hjelpemiddelprodusenten Falck Vital ga den elektroniske dagsplanleggeren for demente navnet Sigvart Dagsplan. Det ville ikke sangeren Sigvart Dagsland ha noe av. Hans management kontaktet selskapet og forlangte at de endret navnet, skriver Dagbladet.no.

Samhandling og kommunikasjon med personer med demens

Samhandling og kommunikasjon med personer med demens

Det er et mål at alle skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt tilrettelagte tjenester i eget hjem. Det er en utfordring å tilrettelegge tjenestene for personer med demens slik at den enkelte og de pårørende opplever trygghet og sikkerhet. For å kunne mestre hverdagen og leve et så selvstendig liv som mulig er det viktig med kontinuitet i hjemmetjenesten, aktivitetstilbud og avlasting.

Mild kognitiv svikt -mellom normal kognitiv aldring og demens.

Mild kognitiv svikt -mellom normal kognitiv aldring og demens.

Vi tilpasser aktiviteterne til den enkeltes behov og færdigheder og lægger samtidig vægt på det sociale samvær med andre. På den måde vedligeholdes sociale færdigheder og psykiske og fysiske rutiner.

Lite og enkelt kognisjonsverktøy med e-post og internett

Lite og enkelt kognisjonsverktøy med e-post og internett

Miljøterapeutisk behandling av depresjon vil innebære tiltak både relatert til rammer og emosjonelt klima. Den del av miljøbehandlingen som omhandler rammer, er inspirert av pedagogisk tilnærming og utgjør en viktig del av arbeid med personer med psykisk utviklingshemning som har depresjon. Det emosjonelle klimaet vil innebære faktorer hvor samhandling er kjerneaktiviteten.

Dette skal gjøre hverdagen enklere for unge utviklingshemma

Dette skal gjøre hverdagen enklere for unge utviklingshemma

Apati forekommer hyppig ved Parkinsons sykdom og ser ut til å øke i forekomst utover i sykdomsforløpet. Oversiktsstudier antyder at gjennomsnittlig 35 % har apati til enhver tid, og at en betydelig andel av disse har depresjon samtidig. Alvorlighetsgraden av apati ved Parkinsons sykdom er særlig assosiert med dårligere fungering i dagliglivet, redusert kognitiv kapasitet og betydelig pårørendestress.

Alle med en kognitiv funktionsnedsættelse har generelt gavn af:

Alle med en kognitiv funktionsnedsættelse har generelt gavn af:

Som personale eller pårørende er det vigtigt at skaffe sig viden om den psykiske lidelses hovedtræk og symptomer. Med en øget forståelse vil det være lettere at indtage en støttende holdning og dermed give den psykisk syge det, som han eller hun har brug for.