Press "Enter" to skip to content

Dagmulkt etter overtakelse

Dagmulkt når boligen ikke ferdigstilles til avtalt dato

Dagmulkt når boligen ikke ferdigstilles til avtalt dato

Krav om dagmulkt følger av bustadoppføringslova § 18. Etter denne bestemmelsen følger det at forbrukeren har rett til å kreve dagmulkt ved forsinket overtakelse. Retten til å kreve dagmulkt gjelder så lenge forsinkelsen varer.

Når kan entreprenøren kreve tilleggsfrist?

Når kan entreprenøren kreve tilleggsfrist?

Dagmulkt er en standardisert erstatning for at noe blir forsinket. For forbrukere er det ofte i forbindelse med byggearbeider man kan komme borti det, og det er det denne artikkelen fokuserer på, men det finnes også i andre sammenhenger. Dagmulkt er en erstatning som skal betales for hver dag byggearbeidene er forsinket.

Overtakelse av nybygget hytte eller bolig

Overtakelse av nybygget hytte eller bolig

Entreprenøren har bare krav på fristforlengelse dersom entreprenøren har gitt forbrukeren melding om dette uten ugrunnet opphold etter at entreprenøren ble oppmerksom på det forhold som berettiger fristforlengelse.

NÅR ER FORBRUKEREN FOR SENT UTE MED SITT DAGMULKTKRAV?

NÅR ER FORBRUKEREN FOR SENT UTE MED SITT DAGMULKTKRAV?

Formålet med innsamlingen av opplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av sidene for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte «cookies». Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av våre- og underliggende nettsider.

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Krav på dagmulkt oppstår dersom overtakelse av det bygde ikke kan skje til den avtalte tiden, jf. bustadoppføringslova § 18. Dagmulkt skal betales uavhengig av om entreprenøren kan bebreides for at overtakelsen er forsinket, så lenge forsinkelsen ikke skyldes forhold på forbrukerens side.

Begrensninger i adgangen til korttidsutleie for eierseksjoner og borettslag

Begrensninger i adgangen til korttidsutleie for eierseksjoner og borettslag

Det er viktig å understreke at det er en grunnleggende forskjell mellom borettslagsleiligheter og eierseksjoner. Boretten i et borettslag er eksklusivt ment til eierens egen bruk. Borettslagene vedtektsfester ofte skranker for den enkeltes adgang til å leie ut hele eller deler av den leilighet boretten knytter seg til. Begrensning i adgangen til utleie følger av borettslagslovens kapittel 5.

Kjøp av bolig/fritidseiendom under oppføring – forbrukerentreprise

Kjøp av bolig/fritidseiendom under oppføring – forbrukerentreprise

Loven gjelder oppføring av bolig eller fritidshus på forbrukerens eiendom, men også avtaler om kjøp av tomt med oppføring av bolig eller fritidseiendom fra entreprenør. Loven gjelder uavhengig av om bygget er frittstående eller er en borettslagsbolig eller eierseksjon. Er bygget ferdigstilt på kontraktsdato er det avhendingsloven som regulerer kjøpet. Loven regulerer også store rehabiliteringsarbeider, mens mer avgrensede håndverksarbeider går etter Lov om håndverkertjenester.

Hva kan håndverkeren kreve av deg som forbruker?

Hva kan håndverkeren kreve av deg som forbruker?

Enten det skal bygges nytt eller bygges noe i gammel bolig, har det lett for å oppstå problemer. Forbrukeradvokaten bistår forbrukere og byggebransjen i tvister om håndverkertjenester og boligoppføring.