Press "Enter" to skip to content

Branntetting regler

Du får brann-akryl i mange varianter, men det er utviklet produkter som er spesielt egnet til disse oppgavene. De koster noe mer, men fyller nesten dobbelt så mye som standard-produktene. Du sparer også tid når gjennomføringene fylles raskere. Dermed er det ren økonomi i å satse på en høykvalitets akryl som er fremstilt for branntetting.

Det finnes i hovedsak fire hovedgrupper av produkter som er testet og egnet for branntetting av gjennomføringer.  Det er støpbare masser, myke tettinger, fugemasser og ekspanderende materialer samt modulbaserte løsninger.  I tillegg er det også godkjente tilleggsløsninger som ofte benyttes for blant annet å tilfredsstille kravet om ettermontasje av for eksempel kabel, midlertidig tetting, tettinger rundt bevegelige installasjoner, tetting ekspansjonsfuger etc.  Det er i dag dokumenterte løsninger innen de fleste utfordringer for branntetting av gjennomføringer og fuger.

Abonnement – alltid tilgjengelig og oppdatert

Hvis du har mindre prosjekter i porteføljen din, er det ikke noe i veien for at du tar disse oppgavene selv. Og da kan du også selv ta betalt for dette. Mange velger å leie inn et eksternt branntettingsfirma fordi de tror det er så vanskelig. Det er jo beroligende å plassere ansvaret hos spesialisten og vite at «da har jeg papirene i orden og det formelle på plass».

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 26, § 27 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og delegeringsvedtak 1. juni 2015 nr. 580.

I 1952 patenterte MCT Brattberg systemet, og har siden levert sertifiserte kabel og rør gjennomføringer on og offshore over hele verden. MCT Brattberg står i dag bedre rustet enn noen gang, til å møte de strenge krav dagens marked stiller til brannsikrings-, gjennomførings- og tetteprodukter. MCT som betyr multi cable transit, er blitt et begrep i markedet som borger for høy kvalitet.

Produkter (0)

– Lovgiverne skiller mellom dokumentert opplæring og sertifisert opplæring. Den sertifiserte opplæringen følger nasjonale fagplaner og må gis av godkjente opplæringsvirksomheter. Eksempelvis kan det være truckfører- eller kranføreropplæring. For å kjøre en truck, MÅ du ha sertifisert opplæring, forklarer daglig leder Trond Bjelland i Trygg Kurs AS. De er en av landets sertifiserte kurstilbydere innen HMS- og sikkerhetsopplæring.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens Vegvesen har i fellesskap utarbeidet Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler. Disse erstatter tidligere Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler utgitt av Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i 2000 og Veiledning om brannsikkerhet i vegtunneler utgitt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i 1999.

Top menu

Et av de kursene vi har gjennomført, samlet over 50 deltagere og tilbakemeldingene har vært svært positive. Kurset startet med en gjennomgang av lover og regler. Deretter ble deltagerne delt inn i grupper, hvor man hadde en produktgjennomgang av brannsikringsprodukter fra Rudolf Hensel, Zapp Zimmermann og ORYX®. Kursdagen ble avsluttet med en branntest.

Dersom LOs Representantskap vedtar å gjennomføre tariffrevisjonen som et samordnet eller kartellvist oppgjør, har Representantskapet også myndighet til å beslutte å si opp de enkelte tariffavtaler med 1-en-måneds varsel til felles utløp 1. april – uavhengig av de enkelte tariffavtalers avtalte utløpstid.

Det finnes mange kurs innen Brannsikkerhet og brannvern i Kongsberg, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Brannsikkerhet og brannvern kurs i Kongsberg fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Brannsikkerhet og brannvern kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Brannsikkerhet og brannvern i Kongsberg du leter etter. Hvis du ikke finner kurs med startdato som passer deg, ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan komplettere våre kursoversikt med Brannsikkerhet og brannvern kurs i Kongsberg til flere tidspunkter.

Motek har alltid vært en god rådgiver og samarbeidspartner på norske byggeplasser når det har kommet til valg av verktøy og festemidler. Med opprettelsen av en egen ingeniøravdeling tar de denne satsingen ett skritt videre.