Press "Enter" to skip to content

Bokføring for nybegynnere

Gratis guide om regnskap og bokføring for nybegynnere

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det helt elementære innenfor bokføring. For en som aldri har vært borte i bokføring, kan selv de enkleste transaksjoner by på store problemer. Det er derfor viktig å lære seg tankegangen som ligger i bokføring. Når grunnfundamentet på plass, er mye av jobben gjort. Jeg mener at den beste måten å lære seg dette på er å se hvordan ulike transaksjoner bokføres, for så å gi en forklaring til bokføringen.

Transkript

Og det er riktig at det finnes en del ting å passe på. At mange ulike regler spiller inn når man skal føre et regnskap. Men det er ingen grunn til å la seg overvelde før man har satt seg litt mer inn i hva regnskap går ut på. Og når mange har en oppfatning av at det er komplisert, så glemmer man kanskje at de fleste er kjent med tenkemåten allerede, uten å være klar over det.

Inntektene som du før fikk fast hver måned i din gamle jobb er byttet ut med sterkt variable innbetalinger alt etter hvor mye du selger (og hvor flinke dine kunder er til å betale i tide). Den enkleste måten å føre regnskap på er selvsagt å få et ekstert regnskapskontor til å ta jobben for deg. Du sender ganske enkelt alle bilag til dem, og de tar all jobben med omsetningsoppgaver, regnskap og skatt. Problemet er at det koster penger.

Medgründer i iExcel AS, statsautorisert revisor Sigurd Renander, hjelper deg til svært gunstig medlemspris. Han evner å forstå deg og din situasjon bedre enn de konsulentene du finner hos konkurrentene. Timeprisen er kanskje lik, men det er store forskjeller i grunnleggende ferdigheter, erfaring og effektivitet. 

Eksterne lenker

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

hva er VIKTIG å ta hensyn til når du velger en sky regnskap:

Den Viktigste formål med online regnskap-tjenesten er å gjøre livet lettere for Leder og regnskapsfører, bli kvitt den daglige driften, stresset og også for å sikre mot feil. I tillegg cloud-tjenester for regnskapsførere har en rekke klare fordeler. De har lave priser sammenlignet med å kjøpe programvare som du ønsker å installere og konfigurere på datamaskinen. I tillegg, nesten alle har automatiske oppdateringer, rådgivning, ekspert støtte, og arbeid med en bærbar enhet. Når dette er presentert i dette; rating tjenester tillater:

Å føre regnskap selv kan være en utfordrende og lærerik prosess. Du blir bedre kjent med egen økonomi og egen drift. Samtidig beslaglegger det tid og krever konsentrasjon. Hvordan finne ut hva som passer deg  -  skal du føre regnskap selv? Hvilke faktorer bør du tenke på i vurderingen? Hva må du passe på og hva bør du lære deg når du fører regnskap selv? Skal du droppe regnskapsfører? 

Både konto 2600 og 2540 er feil når det er snakk om et personlig selskap.
Skatten er din personlig og ikke selskapets sin, og skal føres mot konto 2070.
Alle privatkontoene nulles ut i forbindelse med årsavslutningen, men det vil ikke skje med konto 2540 og du får feil i
regnskapet.

Skill mellom følgende:
Forskuddstrekk – konto 2600 – gjelder skattetrekk for ansatte
Forhåndsskatt – konto 2540 – gjelder aksjeselskaper
Forskuddsskatt – konto 2070 – gjelder personlige selskaper

Firmaer som har færre enn 600 bilag i året, har lov til å føre regnskap i en såkalt regnskapsmal i et regnearkprogram. Dette stiller imidlertid større krav til kunnskap hos den som skal føre regnskapet, og det blir lettere å gjøre feil som er vanskelige å rette opp i.