Press "Enter" to skip to content

Biomedicum ajankohtaista

Rentable facilities

Biomedicum Functional Genomics Unit (FuGU) is a core organization located in Biomedicum Helsinki with expertise in genome profiling and viral gene transfer technologies. FuGU provides academic and industrial clients access to a wide range of functional genomics services and customized solutions. The unit operates at the University of Helsinki under national Biocenter Finland infrastructure network and is one of the five nodes in the HiLIFE Genome Analysis Infrastructure.

Open doctoral candidate positions in the Translational Cancer Biology Program, Biomedicum Helsinki

Aamupäivällä kuullaan sote-uudistuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden järjestämiseen, Innokylän mahdollisuuksista toimia hankkeiden tukena sekä vammaispalvelujen käsikirjan uuden Lapset ja perheet -osion esittely. Lounaan jälkeen työskentelyä jatketaan oppimisverkostoissa:

Kurssilla perehdytään monipuolisesti terveyden eri osa-alueisiin. Aiheita tarkastellaan ensijaisesti  epidemiologisesta näkökulmasta, mutta pohdintaa syvennetään myös muiden tieteenalojen kautta. Tavoitteena on rakentaa opiskelijoille kokonaiskuva muutamista tämän hetken keskeisistä väestön terveyden kysymyksistä ja antaa eväitä tarkastella terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä moniulotteisena kokonaisuutena.

”Olen erittäin iloinen päästessäni jatkamaan Niku-Koskisen ansiokasta työtä. Toimiessani Liikennevakuutuskeskuksen hallituksen puheenjohtajana 2010-luvun vaihteessa opin tuntemaan Vakuutuskeskuksen huippuluokan asiantuntijaorganisaationa. Tänä päivänä Vakuutuskeskuksella on edessään uudet mielenkiintoiset haasteet ja innoissani lähden niitä ratkomaan yhdessä hyvien asiantuntijoiden kanssa.” Halmeenmäki kertoo.

Etsitkö jotain näistä?

Startupeihin sijoittaneet lääkärit ovatkin todenneet, että lääkäreiden osaamiselle on huutava tarve. Usein tuotetta on kehitelty pitkään ennen sen esittelyä terveydenhuollon asiantuntijoille. Tällöin voi käydä niin, että tuote onkin syystä tai toisesta sopimaton käyttöön. Ala myös teknologisoituu ja digitalisoituu vauhdilla – lääkäreiden on hyvä olla sanomassa sanansa myös tähän kehitykseen.

Yhteistyö on välttämätöntä huipputieteelle

Tekesin Challenge Finland kilpailu toteuttaa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen tavoitteita. Kilpailun tavoitteena on löytää kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin yhdistämällä suomalaista huippututkimusta ja yritysten tutkimus- ja kehittämistyötä. Keväällä 2016 Tekes valitsi lähes 300 hakijan joukosta 70 lupaavinta tutkimushanketta, jotka saivat mahdollisuuden kehittää alkuperäistä ideaansa ja etsiä ratkaisuja sen kaupallistamiseksi yhteistyössä yritysten kanssa. Parhaimmat hankkeet saivat jatkorahoituksen vuosille 2017 ja 2018.

Erikoistuvien koulutuspäivät Kuopiossa

Valmisteilla oleva Kansallinen neurokeskus kokoaa suomalaisen neurotieteiden osaamisen tiiviiksi yhteistyöverkostoksi.  Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat pilottihankkeet pyrkivät osaltaan jalkauttamaan tutkimusta käytännön potilastyöhön ja innovaatioihin. Kuuden pilottihankkeen kokonaisuus vahvistaa yhteistyötä perustutkimuksen ja potilastutkimusten, eri tieteenalojen sekä yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän välillä.

Neurotieteiden alan osaamisemme on kansainvälisesti korkealaatuista ja arvostettua. Kehittääksemme yhä tehokkaampia hoitomuotoja neurosairauksiin ja saadaksemme rahoitusta kotimaisista sekä ulkomaisista rahoituslähteistä, on tärkeää, että jaamme tietoa sekä osaamista keskenämme. Kansallisen neurokeskuksen ydintehtävänä on edistää Suomessa työskentelevien neurotieteilijöiden verkostoitumista sekä edesauttaa parempien yhteistyömallien syntymistä.

HHD – Helsinki Hematology Day / Helsingin hematologiapäivä

Helsinki hematology day (HHD) is an annual scientific symposium arranged by Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology, HUCH Institute Ltd, and The Finnish Leukemia Group of the Finnish Hematology Association. The symposium is traditionally held on Thursday of week 7 and is attended by most Finnish hematologists and hematology researchers. 

HUS-vierailu 28.3.2017

Illan isäntänä toimii HUS:n hallintojohtaja Lauri Tanner (vuosikurssi 1996). Tilaisuuden aluksi kuulemme HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindénin näkemyksiä HUS:n roolista sote-maailmassa, minkä jälkeen HUS:n investointijohtaja Anne Priha esittelee meille Siltasairaala-hanketta. Lauri Tanner kertoo lopuksi lakimiehen työtehtävistä sairaalassa ja siitä, miten hän voi hyödyntää omassa työssään asianajopalveluja.