Press "Enter" to skip to content

Bevegelsesaktiviteter i barnehagen

Knappefilter Digitale aktiviteter i barnehagen

Knappefilter Digitale aktiviteter i barnehagen

– Med boka håper jeg på å inspirere pedagoger, assistenter og foreldrene til en mer fysisk aktiv hverdag for barna. Der finner man en samling med bevegelsesaktiviteter og bevegelseshistorier som er enkelt å gjennomføre i barnehagen og hjemme, med hovedfokus på psykomotorikk. Det skal være gøy å erfare seg selv gjennom å være i bevegelse for både store og små, sier Mertins.

Et godt språkmiljø innebærer blant annet å inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. (Rammeplanen for barnehager, 2017)

Et godt språkmiljø innebærer blant annet å inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. (Rammeplanen for barnehager, 2017)

Når det blir mørkt kan du ta med deg tomme tacosaus/fetaost etc glass hjemmefra og la barna male dem, og lage lykter av dem som kan henges rundt i barnehagen, for så å ha eventyrstund i halvmørket.

En god og moderne barnehage leverer mer enn omsorg

En god og moderne barnehage leverer mer enn omsorg

Etter at barnehagene ble en del av Kunnskapsdepartementet i 2005, er det utviklet en felles nasjonal bestemmelse for innholdet i barnehagen. Denne bestemmelsen har fått navnet «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Rammeplanen legger blant annet opp til å stimulere barnets sosiale, språklige, motoriske, intellektuelle og kreative utvikling.

11 Planlegging av aktiviteter for barn og unge

11 Planlegging av aktiviteter for barn og unge

Flere studier viser at barn med minoritetsbakgrunn får langt færre bekreftelser enn barn med majoritetsbakgrunn (se blant annet Zachrisen 2015). Det er derfor av stor betydning at de voksne er oppmerksomme og lytter til barnas fortellinger og støtter opp om lek og aktiviteter som bygger på noe alle kjenner seg igjen i. Turer, utflukter, historier og eventyr er gode utgangspunkt for å gi barna felles opplevelser som kan gi inspirasjon til lek.

Har du lyst til å se mer av barnehagen vår?

Når vi har jobbet med begrepet lek og har fått et felles grunnlag, kan vi starte arbeidet med å skape de gode lekemiljøene og være gode voksne i leken sammen med barna. Dette krever at vi reflekterer godt over egen praksis. Et godt lekemiljø kan bidra til barnas trivsel, til livsmestring, til inkludering av alle barn i leken, til et miljø der barna får utfolde seg, være kreative og lære nye ting.

Språk og skriftspråkstimulerende aktiviteter i barnehagen

Språk og skriftspråkstimulerende aktiviteter i barnehagen

Skiforeningen tilbyr friplasser for barn fra lavinntektsfamilier. Midler fra Barne-, ungdoms-,og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond i samarbeide med Veidekke sikrer gjennom denne ordningen at skiskolen blir mulig for alle. Ansatte i barnehagen/SFO/AKS eller foresatte må søke om friplass innen 15. oktober.

Barnehageansattes syn på de yngste barna påvirker tilvenningen i barnehagen

Barnehageansattes syn på de yngste barna påvirker tilvenningen i barnehagen

Langeland barnehage serverer tre måltider hver dag som inkluderer melk og frukt. Vi serverer også jevnlig varme måltider. Barnehagen legger vekt på et sunt kosthold med fokus på læring og kos ved matbordet. Det er ikke nødvendig å ha med matpakke.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Jeg mener at for å sørge for at vi gjør det, så handler det om planlegging. Men, her reiser det seg et annet problem. Jeg er kanskje litt i overkant eplekjekk når jeg sier at det virker som at svært ofte når ordene planlegge, organisere og målrettet læring blir nevnt, så settes det i sammenheng med undervisning. Det kan jo ha en sammenheng med at veldig mye av det som er skrevet om didaktikk i stort omfang er relatert til skolens undervisning.