Press "Enter" to skip to content

Barn som klorer seg selv

Intervju med spesialpedagog Inger Olaug Nordstad om barn og sinne

Intervju med spesialpedagog Inger Olaug Nordstad om barn og sinne

Jeg tror jeg ville forsøkt en belønningsprosedyre rett og slett. Du lager et skjema på rommet hans, der han får en stjerne hver morgen når han ikke har klort seg selv. Etter feks 4 stjerner får han en belønning han ønsker seg, noe der har avtalt på forhånd.

Det er forskjell på trass og alvorlige atferdsproblemer.

Det er forskjell på trass og alvorlige atferdsproblemer.

Som regel vil barnet slutte å slå når det blir litt eldre og har lært seg andre, mer konstruktive måter å kommunisere på. Men for noen barn er det vanskelig å slutte med å slå, og dette kan fort bli et problem både innen familien, i barnehagen og på skolen.

Forskere tror antiviralt legemiddel kan brukes i kampen mot koronavirus

Forskere tror antiviralt legemiddel kan brukes i kampen mot koronavirus

Norske forskere rapporterer at barn øker sin aggressive adferd frem til rundt 20 måneders alder. Dette er en naturlig måte å vise sinne og frustrasjon på i visse faser i utviklingen. Omfanget og intensiteten varierer.

Når barnet oppfører seg dårlig i barnehagen

Når barnet oppfører seg dårlig i barnehagen

Omskjæring: Det er ikke vanskelig å stelle nyfødte guttebabyer etter omskjæring hvis du vet hva du skal gjøre. Den første uken etter inngrepet kan penis være ganske rød og få en gulaktig skorpe.

Gjør du denne maskaratabben ser du fort eldre og sliten ut

Gjør du denne maskaratabben ser du fort eldre og sliten ut

Vår gutt bet oss litt da han begynte i barnehagen. Vi ga beskjed om at han gjorde dette, slik at de var obs og kunne passe på så han ikke bet de andre barna + jobbe sammen med oss med å få slutt på dette. De sa de hadde hatt en biter før, og måtte fotfølge ham i barnehagen så han ikke skulle bite de andre barna, så de var kjent med problematikken. Nå viste det seg at vår gutt kun biter mamma og pappa så det var ikke noe problem likevel, han har aldri bitt noen i barnehagen. Men det er altså ikke helt på en annen planet at de fotfølger et barn for å beskytte de andre barna.

Ansatte varslet: Legen lot gjest operere pasient

Ansatte varslet: Legen lot gjest operere pasient

Mye kjærlighet er et godt utgangspunkt. Dersom barnet føler seg elsket og akseptert vil det som regel føre til færre aggressive handlinger og bedre kontroll over sinneutbruddene. Ved å være bestemt og forklare barnet hvorfor det ikke kan slå eller bite andre så vil barnet føle trygghet og bli mindre aggressivt. Det hjelper også dersom man selv går foran med et godt eksempel. Hvis man som forelder ikke har kontroll over eget sinne er det vanskeligere å lære barnet gode måter å håndtere sinne på.

Artikler som kan være interessante for deg

Artikler som kan være interessante for deg

Det kan være utfordrende å ta vare på babyer og gi dem den pleien de trenger, nettopp fordi de er så små og delikate, og det er derfor mange bekymrer seg over mating og hygiene, og om man kjøper de riktige produktene som barnet trenger.

3. Relasjonene og samspillet barna imellom

3. Relasjonene og samspillet barna imellom

Barna bør få være med på å utforme nødvendige grenser og regler for samværet i barnehagen. Det kan bidra til at rammene i hverdagen blir forstått og oppfattet som meningsfulle. De voksne kommuniserer felles, tydelige og forståelige regler og grenser til barna, og hele personalet følger disse lojalt i hverdagen. Vær oppmerksom på at grenser til en viss grad vil være situasjonsbestemte og personavhengige. De voksne viser klart gjennom ord og handling hva de verdsetter, og de praktiserer positive grenser og regler i samspillet mellom barna.