Press "Enter" to skip to content

Bærum kommune oppmåling

Deling/opprettelse av eiendom

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved et følgebrev der du krever oppmålingsforretning. Dette må du levere sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.  

Plan, bygg og geodata

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Grensejusteringer blir ikke tinglyst og det påløper ingen statlige gebyrer.  Arealoverføringer tinglyses og det påløper dokumentavgift og tinglysingsgebyr til staten. I disse sakene er det også nødvendig å tinglyse pantefrafall for den eiendommen som skal avgi areal hvis denne er pantsatt.

Seksjonering egner seg for eksempel for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer. Etter opprettelsen av sameiet vil hver seksjon ha et eget grunnbokblad hos tinglysingen, og seksjonen kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Flere stillinger

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner — både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Deling av eiendom, sammenslåing av einedommer, endring av eiendomsgrenserarealoverforing, seksjonering og oppmåling. Plan- og bygningstjenesten. Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og. jun geodata · Deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering Slikt kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning på internett.

Lokalavdelingene har engasjert to kapasiteter på området for å forestå det faglige innholdet i samtlige fagdager; Fredrik Holth og Einar Bergsholm fra NMBU. Til tross for at to av landets fremste på feltet er engasjert som foredragsholdere, er det rimelig deltakeravgift.

Nettstedsøk

jun Her finner du informasjon om oppmåling av utearealer i forbindelse med en seksjonering- eller reseksjoneringssak. jun Du er her: Forsiden · Plan, bygg og geodata · Deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering. jun geodata · Deling/arealoverføring, seksjonering, oppmåling og adressering det at kommunen holder en oppmålingsforretning av utearealet.

HelsessykepleierNy

Øyvind Ødegård kniper øynene sammen bak den gule landmålerkikkerten. Fagsjefen for landmåling i Nesodden kommune leter etter målepunkter i tett skog. Alle som skal ha utskilt en tomt, må bestille oppmålingstjenester fra kommunen. I tillegg må grunneiere som er usikre på grensene, eller kanskje i grensestrid med naboen, gjøre det samme.