Press "Enter" to skip to content

Avioero ja miehen yritys

Mitä voi tapahtua yrittäjän yritysomaisuudelle avo- tai avioeroissa?

Yrittäjän avo- tai avioliiton päättymiseen voi liittyä suuria taloudellisia riskejä, joihin ei välttämättä ole osattu varautua etukäteen. Toki on ymmärrettävää inhimillisistä syistä johtuen, ettei parisuhteen alkaessa mietitä mahdollista eroa ja sen taloudellisia vaikutuksia.  Yrittäjien pitäisi kuitenkin tiedostaa muutamia seikkoja, joilla voi olla iso merkitys heidän kannaltaan mahdollisissa erotilanteissa.

Yrityksen ositus avioerossa

Jos puolisoilla ei ole lainkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, voidaan osituksen sijaan toimittaa omaisuuden erottelu. Myös puolisoiden yhteisomistus on mahdollinen, jolloin puolisoilla katsotaan olevan tietystä omaisuusobjektista jokin osuus. Omaisuuteen kohdistuvan yhteisomistuksen suhteen on katsottu, että puolisot voivat osituksessa esittää yhteisomistusomaisuuden jakamista ja näin ollen yhteisomistussuhteen purkamista koskevan vaatimuksen.

Mikäli aviopuolisoilla ei ole avioehtoa, on heillä avio-oikeus puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöön ja tätä kautta myös toisen yritysomaisuuteen. Avioehtosopimus on kuitenkin se keino, jolla voidaan sopia, ettei toisella ole oikeutta saada osituksessa tiettyä omaisuutta tai että omaisuutta ei jaeta niin sanotun puolittamisperiaatteen mukaan.

Päävalikko

Kyllä. Avioerossa kaikki omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan. Tasingoksi kutsutaan osuutta, jonka varakkaampi puoliso joutuu luovuttamaan vähävaraisemmalle puolisolle. Tasingon luovuttaminen on yleensä helpointa rahana, mutta tasingon antaja saa itse päättää, mitä omaisuutta hän luovuttaa. Omaisuuden voi luovuttaa myös osakkeina tai rahastoina, eli sijoituksia ei välttämättä tarvitse realisoida rahaksi. Tärkeintä on, että luovutettavalla omaisuudella on taloudellista arvoa, esimerkiksi tunnearvoa ei oteta jaossa huomioon.

Avioerossa kaikki maksaa: niin avioeron ja osituksen virallistaminen kuin asunnon myynti tai osto. Avioliiton solmimisesta ei tarvitse maksaa mitään, mutta avioerohakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen maksaa 80 euroa ja tuomio avioerosta 45 euroa. Lapsen huoltajuuspäätös maksaa 80 euroa. Jos siitä tehdään useampia päätöksiä kuten Hiljanderin tapauksessa ensin yksinhuoltajuudesta ja sitten oheishuoltajan määräämisestä, kukin päätös maksaa erikseen.

Luetuimmat

Mieheni on hakenut avioeroa, meillä ei ole avioehtoa. Mieheni omistaa puolet osakeyhtiöstä ja olen ymmärtänyt että minulla on nyt siihen mieheni puolikkaaseen avio-oikeus. Mieheni oli nyt eron harkinta-ajan alettua ottanut firman auton omiin nimiinsä. Eikö myös tavallaan firman omaisuus pitäisi jäädyttää avioeroa haettaessa? Nythän minulla ei esim. ole oikeutta tähän autoon, koska se on siirretty miehelleni harkinta-ajan alettua. Ja tämän mieheni onkin laskelmoinut. Mieheni on ollut todella kiero ja laskelmoiva koko eroprosessin.

Tarvitset rahaa selvitäksesi ajasta, jonka eroneuvottelut kestävät. Ne saattavat kestää kuukausia. Jos eroilmoitus tuli yllätyksenä, puolisosi on luultavasti varautunut tilanteeseen etukäteen. Suhteessa kannattaa pitää pieni omarahavarasto kaiken varalta. Eron tullessa jäädytä yhteiset tilit saman tien. Eron tapahtuessa yhteisymmärryksessä tilien jäädyttämisen pitäisi tapahtua yhteistuumin. Jos pariskunta on riidoissa, toinen osapuoli saattaa jäädä varattomaksi toisen osapuolen jäädyttäessä tilit.

Lähiopetus

Kyseisessä tapauksessa tarkasteltavana ollut yhtiö harjoitti ajoneuvojen katsastusta. Molemmat yhtiömiehet olivat toimineet yhtiössä. Varsinaista liiketoimintaa oli harjoittanut katsastusmiehenä toiminut A. KKO totesi, että tällaiselle pienliikkeelle ei ole sellaisia yleisiä markkinoita, joiden perusteella käypä arvo voitaisiin määritellä. Näin ollen käypä arvo on arvioitava muilla keinoilla.

Yrittäjä voi menettää erossa pahimmassa tapauksessa varansa ja koko elämäntyönsä.

Avioeron yhteydessä voidaan tuomioistuimelta hakea päätöstä elatusavun suorittamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hieman harvinaisempi on hakemus yhteiselämän lopettamisesta. Yhteiselämän lopettamisessa käräjäoikeus ratkaisee, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Lähestymiskieltoasiaa ei käsitellä avioeron yhteydessä. Häiriköinnin estäminen vaatii oman hakemuksensa.

Jonna ja Mika eroavat, ja Jonna haluaisi jäädä lasten kanssa asumaan yhteiseen kotiin. Se ei kuitenkaan onnistu 2800 euron kuukausituloilla, koska lainanhoitokulut kaksinkertaistuvat 1500 euroon Mikan muutettua pois Jonnan ja lasten luota. Lisäksi Jonnan maksettavaksi jäävät sähkökulut, autopaikka, kotivakuutus ja vastike – kaikki tämä arjen peruskulujen lisäksi. Tuloillaan Jonna saa pienemmän, mutta ahtaan kodin, eikä omiin harrastuksiin, kuten kuntosalin kuukausikorttiin ole enää varaa.

Ositus

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ns. ositusta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden ns. erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Suosituin tänään

Joo, minä ainakin voitan. Saan huushollin, joka pysyy kunnossa. Saan tasapainoisen lapsen, jolle ei kokoajan auota päätä milloin missäkin asiassa. Saan mielenrauhan kun ei kokoajan tarvitse miettiä miten puhuisi, ettei tule sanaselkäsaunaa ja haukkumisia. Saan rauhan kun ei tarvitse olla pumpattavan barbarana silloin kun muut panopuut ovat toisissa toimissa. Saan vihdoinkin alkaa elämään sitä omaa elämää.
Voitan taatusti…ja varat kun on yhdessä hankittu niin tasan menevät.

Suosituimmat

Avioliittolain 20 §:n mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella.  Tässä tehtävässä apuaan antavat perheasioiden sovittelijat, joiden toiminnan tavoitteena on saada aikaan luottamuksellinen ja avoin keskustelu perheenjäsenten välillä. Sovittelijat myös avustavat asianosaisia sopimusten tekemisessä sekä muissa ristiriitojen ratkaisemiseksi tarpeellisissa toimenpiteissä.

Menimme avioon viitisentoista vuotta sitten ja silloin tehtiin myös avioehto. Kumpikin oli osaltaan palkkatöissä. Monta vuotta myöhemmin aloin yrittäjäksi, mutta toimeentulopelkoani lohdutti se, että ainakin toinen on palkkatöissä ja että jos oikein huonosti menee, ainakin toinen saa palkkaa, pystytään pitämään kerrostaloasunto ja edes jonkinmoista ruokaakin saatais pöytään. Varmuuden vuoksi mies oli myös edelleen Erton jäsenenä, yhteensä noin 30 vuotta, ja maksoi kiltisti jäsenmaksunsa siinä toivossa, että jos jossain lukuisista YT:istä tulisi kenkää, saisi edes ansiosidonnaista.

Asunto on kenelle tahansa suuri menoerä ja erotilanteessa on riski talouden epätasapainoon joutumisesta jos asumiseen ei löydy toimivaa ratkaisua nopeasti. Vaikka olet yksin liikenteessä sinulla voi olla mahdollisuus hankkia oma asunto ja useampia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen kuin luulet. Juttele siis meidän laina-asiantuntijan kanssa asiasta, ennen kuin teet päätöksiä.

Poiminnat

Kysymys vihkimisoikeuden myöntämisestä 17 a §:n 2 momentin nojalla tulee vireille maistraatin aloitteesta. Vihkimisoikeus voidaan myöntää sille, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon ja jonka voidaan työkokemuksensa tai muiden seikkojen perusteella olettaa toimivan tehtävässään moitteettomasti. Tällainen oikeus merkitään vihkimisoikeusrekisteriin siten kuin vihkimisoikeudesta annetun lain 9 §:ssä säädetään.