Press "Enter" to skip to content

Asuntolainan valtiontakaus 2019

Lainan vakuus

Valtiontakauksen käyttämisestä myöhemmin nostettavalle lainaosalle tulee sopia luottoneuvotteluissa jo rakentamisen aloittamisen yhteydessä. Valtiontakausta ei siten voida liittää luottoon lainan nostamisen jälkeen. Siinäkin tapauksessa, että alkupääoman rahoittamiseen käytetään omia varoja, pitää lopullisesta lainoituksesta sopia jo siinä vaiheessa, kun omia varoja käytetään hankkeen aloittamiseen ja rakentaminen aloitetaan.

Maksuton korkotuki

Toista henkilöä voi pyytää panttaamaan asuntolainan vakuudeksi omaisuuttaan, kuten asunnon tai kesämökin. Häntä voi myös pyytää takaajaksi, jolloin asuntolainalle otetaan henkilötakaus. Tällöin takaaja sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos päävelallinen joutuu maksuvaikeuksiin. Takaajan kannalta omaisuuden panttaaminen voi olla järkevämpi vaihtoehto, sillä hänen vastuunsa rajautuu vain tiettyyn pantattuun omaisuuteen, kuten asuntoon.

Valtiontakauksen alaisen asuntolainan määrä voi kuitenkin olla korkeintaan 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta ja valtiontakaus puolestaan on korkeintaan 20 prosenttia omistusasuntolainasta. Valtiontakauksen euromääräinen yläraja on kuitenkin 50 000 euroa asuntoa kohden ja lainan laina-aika puolestaan voi olla korkeintaan 25 vuotta. ASP-järjestelmällä hankitun asunnon kohdalla valtiontakauksen kohteena olevan lainan määrä voi kuitenkin olla 90 prosenttia asunnon hinnasta ja takauksen osuus puolestaan korkeintaan 25 prosenttia lainan määrästä, mutta silti korkeintaan 50 000 euroa.

Fakta

Asuntolainan hakeminen ei ole aivan suoraviivainen prosessi, jos sen haluaa tehdä oikein. Toki asiakkaan on mahdollista marssia ensimmäiseen vastaan tulevaan pankkiin ja pyytää heiltä asuntolainaa hinnalla millä hyvänsä. Mutta totuus on, että tällä tapaa voi hävitä vuositasolla ja ainakin koko lainan maksuajan puitteissa tuhansia euroja. Onko sinulla varaa siihen? Katso tästä, mitä kannattaa muistaa asuntolainaa hakiessa.

Ensiasunnon ostajan opas

Koska esimerkissämme on kyseessä ensiasunnon ostajan ottama laina, normalai 30 prosentin alijäämähyvitykseen saa 2 %-yks. korotuksen, josta syystä vähennys on 32 prosenttia. Tämä korotus on voimassa ensimmäiset yhdeksän vuotta asunnon ostovuodesta. Tästä johtuen vuonna 2018 myös ensiasunnon ostajalla vähennyskelpoista on 35 % asuntolainan koroista, mutta vähennyksestä saatava hyöty on enemmän. Esimerkiksi tuhannen euron koroista hyöty on 112 euroa, jolloin verovähennys huomioon ottaen koroista jää ensiasunnon ostajan maksettavaksi 888 euroa.

Suodattimet

Asuntolainan koroista 35 prosenttia on verotuksessa vähennyskelpoista, kun asuntolaina on otettu oman vakituisen asunnon hankintaan tai rakentamiseen. Vuonna 2019 asuntolainan koroista voit vähentää verotuksessa 25%. Peruskorjausta varten otetun asuntolainan korot voivat myös olla verotuksessa vähennyskelpoisia. Tästä peruskorjausta varten saadun asuntolainan korkojen verovähennysoikeudesta lopullisen päätöksen tekee verottaja.

Pankki arvioi lainanhoitokykyäsi muun muassa tarkistamalla ylittävätkö menosi tulosi ja, kuinka paljon sinulla on ennestään muuta velkaa, esimerkiksi entistä asuntolainaa. luottokorttivelkaa tai kulutusluottoja. Pankki voi myös katsoa, kuinka usein maksat laskuja esimerkiksi perintäyrityksille. Tilitapahtumiin perehdytään, jos esimerkiksi epäillään lainanhakijan ylivelkaantumista.

Valtiontakaus asuntoa vaihdettaessa

Valtion takaaman omistusasuntolainan suuruus voi olla enintään 85 prosenttia (90 %, jos kyseessä on ASP-korkotukilaina) asunnon hankintahinnasta. Valtiontakauksen suuruus on enintään 20 prosenttia (25 %, jos kyseessä on ASP-korkotukilaina) omistusasuntolainasta, kuitenkin korkeintaan 50 000 euroa asuntoa kohti. Takaus myönnetään enintään 25 vuoden pituiselle lainalle.

Asioi sähköisesti

Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Palvelumme

Kun hakemuksesi tulee käsiteltäväksi, sinuun ollaan yhteydessä. Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä ja päätöksen saamista tilaamalla hyvissä ajoin ajantasaiset tiedot veloistasi. Esimerkiksi saldotodistusten saaminen perintätoimistolta voi kestää muutamia viikkoja. Kerää valmiiksi myös tuoreet tositteet tuloistasi ja menoistasi sekä tiliotteet, myös käytössä olevien luottokorttien tiliotteet, vähintään kolmelta edelliseltä kuukaudelta.

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Henkilötakaajana voivat toimia esimerkiksi vanhemmat, puoliso tai sukulaiset, mutta henkilötakaajaksi ei kannata suostua ilman tarkempaa harkintaa. Henkilötakaajalla on suuri taloudellinen vastuu lainasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia takaajan omaan talouteen. Henkilötakaajana toimiminen voi myös olla esteenä lainan saamiselle, mikäli takaajaksi merkitty henkilö tarvitsee lainaa.

Asp-tilipankin asema parani, mutta asiakkaan kannalta kävi ihan päinvastaisesti. Asp-lainojen marginaalit ja luottojen perustamiskustannukset nousivat. Kilpailukykyisiä ja liiketoiminnallisesti järkeviä tarjouksia on muiden kuin tilipankin vaikea tehdä. Toisaalta, kun asp-tilipankki tietää tämän, se voi hinnoitella tarjoamansa asp-lainan kalliimmaksi. Ensimmäistä asuntoaan ostava asiakas maksaa joka tilanteessa aiempaa enemmän.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

■ Velkarahan käyttöä asuntokaupassa on rajoitettu, mutta ensiasunnon ostajilla katto on hieman korkeammalla kuin muilla. Lainakatto on 95 % asuntolainan vakuuksien arvosta (muilla kuin ensiasunnon ostajilla 90 %). Jos käyttää asunnon ostamiseen ASP-lainaa, lainan saaminen kuitenkin edellyttää aina, että vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta on oltava säästettynä.

Opintotuki myönnetään opintojen alussa yleensä koko norminmukaiselle opiskeluajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Norminmukaisen opiskeluajan ylittävälle ajalle sekä kesäajalle opintotuki on haettava erikseen. Opintolainan valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Lainantakauksesta ei voi kieltäytyä, mutta se ei vielä sido nostamaan lainaa, vaan voit itse päättää, nostatko lainaa ja miten paljon lainaa käytät.

Omakotirakentamisen aloitusmäärät kasvoivat viime vuonna huolimatta siitä, että PTT:n omassa tilastossa näkyi pientä miinusta johtuen erityisesti projektirakentamisen laskusta. Vaikka omakotiasuminen on edelleen suosituin asumismuoto, siihen liittyy paljon myyttejä. Virheelliset uskomukset esimerkiksi oman kodin rakentamisen kalleudesta istuvat tiukassa. Koska omakotiasuminen on kuitenkin järkevän ihmisen valinta, me PTT ry:llä käynnistämme valtakunnallisen viestintäkampanjan, jolla tuodaan esiin faktatietoa ja murretaan myyttejä.

Suurin osa 20-30 vuoden laina-aikoja

Omistusasuntojen lainojen valtiontakaus otettiin käyttöön vuonna 1996. Valtion takaamat lainat ovat olleet suosittuja, sillä neljännes kotitalouksien asuntolainakannasta on valtion takaamia. Tänä vuonna jo 35 000 lainaa on saanut valtion takauksen. Valtion takaamaa asuntolainaa ei tarvitse erikseen anoa, vaan riittää, että ilmoittaa lainaa hakiessaan haluavansa sille valtiontakauksen.

Rakentaminen on tällä hetkellä matalasuhdanteessa ja tänä vuonna rakentamisen arvioidaan supistuvan edelleen viime vuodesta. Uudistuotannon volyymi asuinrakentamisen osalta on laskussa. Rakentamisen heikkoa tilannetta kannattelee korjausrakentaminen, joka selittyy rakennuskantamme ikäjakaumalla, joka on läpikäymässä remonttivaihetta.