Press "Enter" to skip to content

Asuntokaupan virheet

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Rakentaja tai rakennuttajaosakas on toki rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukaan vastuussa asunnon piilevistä rakennusvirheistä vielä takuuajankin jälkeen, enintään 10 vuotta asunnon luovutushetkestä. Tämä vastuu kuitenkin rajoittuu vain selkeisiin rakennusvirheisiin, jotka eivät vuositarkastushetkellä ole olleet kohtuudella havaittavissa.

Jos myyjä joutuu antamaan ostajalle hinnanalennusta isännöitsijäntodistuksen väärän tiedon vuoksi, hän voi vaatia korvausta taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Kuluttajaviranomaisilla ei yleensä ole toimivaltaa käsitellä taloyhtiön ja osakkaan välistä riitaa. Jos riita koskee isännöitsijäntodistuksessa olevia vääriä tietoja, joista aiheutuu myyjälle vahinkoa, myyjä voi viedä taloyhtiön tai isännöitsijän vastuuta koskevan asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Asuntokauppariita

Olet ostanut unelma-asunnon mutta huomaat jonkin ajan päästä, että kaikki asunnossa ei olekaan kunnossa. Perheesi alkaa sairastella epämääräisesti ja pian selviääkin, että kylpyhuoneessa on mittava homevaurio. Tai olet myynyt mielestäsi hyvän asunnon mutta ostaja soittaa sinulle ja kertoo, että asunnossa on radon-säteilyä. Asuntokauppariita on asia, jota tuskin kukaan haluaa kohdata. Tässä artikkelissa on hyödyllistä tietoa asuntokauppojen virheisiin liittyen, olitpa sitten asuntokaupassa ostajan tai myyjän roolissa.

– Hyvin usein ihmiset ottavat ensimmäiseksi myyjään yhteyttä ja vaativat tältä korvauksia rakenteisiin menneestä kosteudesta. Kun myyjä ei sitten suostu korvauksiin, vasta sen jälkeen otetaan yhteys isännöitsijään. Asian pitäisi mennä toisin päin: ensin soitto isännöitsijälle, jolloin selviää taloyhtiön vastuu. Ja jos ei selviä, niin sitten myyjän kanssa keskustellen edetään asiassa, sanoo Helsingin kaupungin kuluttajaneuvoja Eija Lukkari.

Asuntokauppoihin ja remontteihin liittyvät erimielisyydet

Asuntokaupan purkuun liittyvät syyt johtuvat usein monista rakentamiseen sekä sen sääntelyyn liittyvistä ongelmista. Toisaalta vanhenevia asuntoja myydään tällä hetkellä paljon, minkä lisäksi ennen asunto- tai kiinteistökauppaa tehtävää kuntoarviota ei vieläkään säädellä kunnolla. Näin ollen asuntokauppoja tekevien tulisi ottaa huomioon lain asettamat vaatimukset jo ennen kauppaa, laatimalla yksityiskohtainen kauppakirja.

Transkriptio

6 V LYHENNELUETTELO AOYL Asunto-osakeyhtiölaki AsKL Asuntokauppalaki HE Hallituksen esitys HO Hovioikeus KKO Korkein oikeus KSL Kuluttajansuojalaki KVL Kuluttajavalituslautakunta LKVV Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä LM Lakimies -julkaisu LKK Laki kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä MK Maakaari N. Noin OM Oikeusministeriö VAOYL Vanha asunto-osakeyhtiölaki

Myyjän velvollisuudet lainsäädännössä

Koska asuntokaupassa on kyse suuresta hankinnasta, on aivan normaalia, että myyjälle ja ostajalle kuuluu asuntokaupassa myös tiettyjä velvollisuuksia. Asunnon myymistä ei kuitenkaan kannata jättää tekemättä mahdollisten ristiriitojen pelossa, sillä asuntokauppojen selvä enemmistö sujuu ilman ongelmia ja niin, että jokainen osapuoli on kauppoihin tyytyväinen.

Myyjän vastuu laatuvirheistä yksityishenkilöiden välisessä käytetyn asunto-osakkeen ja asuinkiinteistön kaupassa

Luovutusvoittoveroa ei tosin peritä yksityiseltä asunnon myyjältä, jos hän tai hänen perheensä on asunut omistusaikanaan asunnossa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Ja ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoverotuksesta, jos lain edellytykset täyttyvät.

Virhe kaupan kohteessa

”Viiden vuoden vastuu” on käsite, jota useimmiten eivät tunne sen enempää myyjät kuin ostajatkaan. Olen huomannut, että asia on vaikea jopa monille kiinteistönvälittäjille ja rahoituslaitosten edustajillekin. Rehellisesti sanottuna virhevastuukysymykset ovat harvoin päivänselviä kenellekään, mikä näkyy mm. oikeustapausten ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuperusteluissa. Huonosti laaditut sopimukset ja väärin ymmärretyt lait ovat pääsyitä virhevastuiden epäselvyyksiin ja sen myötä riitoihin.

Suosituimmat

Ostajalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Ostaja voi siis hyvillä mielin luottaa myyjän antamiin tietoihin. Lisäksi ostaja voi lähtökohtaisesti luottaa siihen, että kiinteistö soveltuu asumiseen. Mikäli kohteessa tehdään kuntotarkastus, saattaa kuntotarkastuksessa ilmi tulleet seikat olla sellainen erityinen syy, jonka vuoksi ostajan tulisi tehdä teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä asian selvittämiseksi.