Press "Enter" to skip to content

Asunto osakeyhtiölaki hissi

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

7 kommenttia

Käytännössä kustannusten jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken seuraa, että suurten huoneistojen maksuvelvollisuus pienenee ja pienten huoneistojen maksuvelvollisuus kasvaa verrattuna vastikeperusteen mukaiseen kustannustenjakoon. Tämän vuoksi laissa on asetettu tiukat edellytykset sille, milloin tasajakoa voidaan käyttää. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n 2 momentin mukaan kustannukset kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta voidaan jakaa osakkeenomistajien kesken tasan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti:

Miten hissin rakentamisen kustannukset jaetaan taloyhtiössä?

Hissittömiin porrashuoneisiin voidaan yhtiökokouksen päätöksellä asentaa hissi. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Tämän lisäksi enemmistön hissittömässä talossa asuvista osakkaista on kannatettava hanketta. Tämä siksi, että ne osakkaat, jotka asuvat rapussa, jossa on jo hissi tai johon hissiä ei päätetä asentaa, eivät osallistu hankkeeseen. Käytäntö on siten reilu kaikille.

Hissin jälkiasennus vanhaan rakennukseen

Hissilaskuri.fi-sivustolla avatun palvelun avulla voi laskea, kuinka hissin jälkiasennuksen kustannukset jakautuvat asunto-osakeyhtiön osakkaiden kesken. Palvelu on tarkoitettu lähinnä asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden, hallitusten jäsenten ja osakkaiden käyttöön.
Hissilaskuri soveltuu hissien rakentamiskulujen jakoon yhtiöissä, jotka ovat rakentamassa uutta hissiä vähintään kolmikerroksiseen vanhaan taloon tai vain osaan porrashuoneista. Laskuria ei sovelleta vanhan hissin kunnossapito- ja uusimiskulujen jakoon.

Asunto-osakeyhtiölakiopas

Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki sisältää pakottavia säännöksiä, joita sovelletaan myös yhtiöön, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätään tietyistä asioista toisin. Uudet pakottavat säännökset koskevat esimerkiksi yhtiökokouksen ajankohtaa, kokouskutsua ja käsiteltäviä asioita, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen ajankohtaa sekä yhtiön osakkeiden luovuttamista rajoittavia lunastuslausekkeita.

Espoossa asunto-osakeyhtiö Pyynpesässä ollaan iloisia hisseistä, jotka on saatu kymmenen vuoden odottamisen jälkeen. Kun talot rakennettiin 70-luvulla, vain yhteen neljästä talosta tehtiin samalla myös hissi. Heinäkuussa 2010 asunto-osakeyhtiölakiin tuli tervetulleita muutoksia: vanhan lain aikana hissin rakentaminen vain osaan taloista olisi ollut monimutkainen prosessi, mutta nyt tarvittiin vain talon asukkaiden enemmistön päätös- ja se oli yksimielinen.

Kunnossapidon vastuunjaossa taloyhtiön ja osakkaiden kesken on ollut mielenkiintoisia rajapintoja – yksi niistä wc-istuimessa, jonka suhteen yhtiö vastaa nykyisin laitteista ja osakas posliiniosasta. Tähänkin on nyt tulossa muutos: uuden lain mukaan istuin tai wc-laite kuuluvat kokonaan yhtiölle. Yhtiön vastuulle menevät myös vesihanat – sekä yhtiön että osakkaan asennuttamat, jos ne vastaavat yhtiön tasoa. Kullatuista hanoista yhtiö ei vastaa uudenkaan lain aikana.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat uutiset ja tiedotteet jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomiossa 22.12.2017 nro 1517 osakas, joka oli vaatinut yhtiötä korjaamaan kylpyhuoneensa ja esittänyt tähän perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia päätyi lopulta riidan hävittyään maksamaan omia ja taloyhtiön oikeudenkäyntikuluja yhteensä lähes 200.000 euron edestä. Tapaus on omiaan osoittamaan, että riidellessäkin kannattaa maltti säilyttää.

Kysymys: Taloyhtiön parveke- ja hissiremontit

Yhtiökokouksen päättämien korjaus- ja uudistushankkeiden kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaisesti. Vastikeperusteesta voidaan laissa määrätyin enemmistöpäätöksin myös poiketa. Tämä koskee vaikkapa hissin rakentamista tai sellaisen uudistuksen kustannuksia, jossa kunkin huoneiston saama etu ja siitä aiheutuva kustannus ovat yhtä suuria. Esimerkkinä samanlaisen ulko-oven uusiminen asuntoihin.

Uutisissa nyt

Edellinen asunto-osakeyhtiölaki on vuodelta 1992. ”Sen jälkeen esimerkiksi osakkaiden itse tekemät muutostyöt ovat lisääntyneet selkeästi. Nykyisen lain säännökset osakkeenomistajan muutostöistä ja vastuista ovat puutteelliset”, kiinteistöliiton päälakimies Anu Kärkkäinen sanoo. Uudistuksen tärkeimpiä tehtäviä on määritellä selkeämmin yhteisen päätöksenteon ja osakkaan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkaan vastuun rajat.

Viime päivinä neuvontaan on tullut tiedusteluja koskien hallitustyöskentelyä loma-aikana. Kesäisin myös taloyhtiön hallitus lomailee ja kokoontuu vain tarvittaessa. Hallitukselta voidaan kuitenkin toisinaan vaatia nopeaa päätöksentekoa jonkin yksittäisen asian osalta. Miten asiassa tulisi toimia, jos suurin osa hallituksen jäsenistä on ulkomailla tai mökkeilemässä, eikä hallitusta saada nopeasti kutsuttua koolle päättämään asiasta?

Kun taloyhtiölle hankitaan jotain sellaista, josta toiset huoneistot hyötyvät enemmän kuin toiset, voi kustannusten jaossa soveltaa hyötyperiaatetta. Tällöin enemmän hyötyvät osallistuvat myös kustannuksiin suhteessa enemmän. Jos taloyhtiöön päätetään asentaa hissi jälkiasennuksena, ylemmissä kerroksissa asuvat ja hissistä enemmän hyötyvät, maksavat isomman osuuden asennuksesta ja kunnossapidosta.

Epäkohta olisi mahdollista korjata heti

Alkuperäinen pelisääntöjen kirjoittaja ei ole ottanut kovin tarkasti huomioon isoihin asuntoihin epäreilusti kohdistuvia remonttikuluja ja kuinka pienet asunnot hyötyvät tästä. Asia on vasta nyt viime vuosina noussut tapetille, kun 70-luvun rakennusbuumin taloja on alettu peruskorjaamaan ja huomattu sekä kustannustaso että kustannusten jakautuminen asuntokokojen kesken epäoikeudenmukaisesti.

Uusi hissi on moderni ja hiljainen

Vanhaan asuinkiinteistöön rakennettavat hissit ovat useimmiten hydraulisia hissejä. Niissä konehuone voidaan sijoittaa esimerkiksi kellaritiloihin, jolloin hissin äänet eivät kuulu asuntoihin. Markkinoille on tullut myös hiljainen, konehuoneeton nauhahissimalli perinteisen konehuoneettoman köysihissin rinnalle. Tämä hissityyppi soveltuu varsinkin vanhoihin taloihin, ja se voidaan asentaa erittäin kapeisiin porrashuoneisiin. Kun malli on varustettu läpikuljettavalla korilla, poistuu myös puolen kerroksen sisääntulon ongelma.