Press "Enter" to skip to content

Asunnon myynti alle 2 vuotta

Asioi verkossa

Tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan “omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa sellaisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet tai sellaisen rakennuksen tai sen osan, jota hän on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona.” Säännöksen mukaan luovutusvoiton verovapauden edellytyksenä on siten, että luovutushetkellä täyttyy kumpikin seuraavista edellytyksistä:

Miten asunnon myyntivoittovero lasketaan?

Hankintameno-olettamassa myyntihinnasta vähennetään kiinteä prosenttiosuus, joka määräytyy sen mukaan, kuinka kauan rakennus tai huoneisto on ollut myyjän omistuksessa. Myyntihinnasta vähennettävä prosenttiosuus on joko 20 % tai 40 %. Ensin mainittua eli 20 prosentin mallia käytetään, mikäli olet omistanut asunnon alle kymmenen vuotta. Vastaavasti 40 prosentin malli tulee kyseeseen, mikäli rakennus tai huoneisto on ollut omistuksessa yli kymmenen vuotta.

Arkistot

Oman asunnon myynnistä syntynyt voi olla verovapaata tai verotettavaa tuloa. Asunnon myynnistä saatu myyntivoitto on verovapaata tuloa silloin, kun olet omistanut rakennuksen tai kyseessä olevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet vähintään kaksi vuotta. Myyntivoitto on verovapaata myös silloin kun sinä tai perheenjäsenesi olette asuneet asunnossa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Verottaja laskee perheenjäseneksi puolisosi ja alaikäiset lapset.

Olet täällä

Myyntivoittoveron kannalta merkittävä kahden vuoden asumisaika alkaa tällöin muuttopäivästä. Tosiasiallinen asumisaika on siis ratkaiseva, ei se milloin muuttoilmoitus on tehty tai mikä muuttopäivä on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Tämän lisäksi kahden vuoden asumisajan täytyy olla yhtäjaksoista. Muista ottaa tämä huomioon, jos asuntosi on ollut osan aikaa vuokralla tai muussa kuin omassa käytössäsi – vain omassa tai perheenjäsenen vakinaisessa käytössä olevan asunnon myyntivoitto voi olla verotonta. Perheenjäseneksi verottaja katsoo puolison ja alaikäiset lapset.

Käyttöohjeet

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Vinkkejä verokikkailijoille: osa 1. oman asunnon myyntivoiton verovapaus

Asunnon korkovähennyksen poistamisessa taas on vellit sekaisin. Jos alijäämähyvitys poistetaan, niin monen asunnon omistajalle (tai muita pääomatuloja saavalle)  se ei aiheuta mitään muutoksia verotukseen. Vain yhden asunnon omistajalle tai pelkkiä ansiotuloja saavalle muutos olisi radikaali huononnus. Se ei  myöskään toisi muuta etua, kuin rahaa valtion kassaan. Se ei tervehdyttäisi markkinoita. Päinvastoin kuin väitetään se aiheuttaisi eriarvoisuuden kasvamista velkaisten työssäkäyvien ja velattomien sijoittajien välille.

Asunnon myynti, kun asumista alle 2 v; milloin voi aloittaa?

Näiden kriteerien pitäisi siis täyttyä:

– lopullinen luovutusta koskeva kauppakirja tehdään aikaisintaan noin 3 kuukautta

ennen kahden vuoden määräajan täyttymistä ja

– ostaja suorittaa myyjälle

kauppahinnasta enintään 20 prosenttia ennen kahden vuoden määräajan täyttymistä

Käsitykseni mukaan myynnin voi aloittaa koska tahansa, kauppakirjan tekopäivä ratkaisee.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Myyntivoittovero eli luovutusvoittovero maksetaan siten, että asunnonmyyntihinnasta vähennetään sen hankinnan kustannukset, mistä erotuksesta lasketaan vero voimassaolevan veroasteikon mukaan. Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä.

Näin lasketaan luovutusvoitto

Myyntihinta-lahjaverotusarvo= luovutusvoitto. Luovutusvoiton määrä lasketaan vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta sen hankintahinta. Lahjaksi saadun ja sen jälkeen vähintään vuoden ajan omistetun omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan sen lahjaverotuksessa käytetty lahjaverotusarvo. Lisäksi myyntihinnasta saadaan vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi myyntikulut. Näin lasketaan todellinen luovutusvoitto.