Press "Enter" to skip to content

Asianajaja opintojen kesto


Opintojen rakenne

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Lähteet

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se muokkaa suoraan yhteiskuntaa ja sitä kautta kulttuuria.

Side navigation

Turun yliopisto oikeustieteellisen tiedekunnan antama koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkymän oikeuden eri osa-alueisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä monia mahdollisuuksia syventyä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin oikeudellisiin teemoihin. Tiedekunnan vahvuuksia ovat informaatioyhteiskunnan ja teknologiaan liittyvä oikeus, perusoikeudet ja muut valtiosääntöiset kysymykset, muuttuvat taloudellisen toiminnan sääntelyt sekä oikeuden, vallankäytön ja yhteiskunnan väliset suhteet.

Social links

Aiemmin vastannut kollegani on nyt suorastaan inhorealisti. Juristien työttömyys on kohtalaisen alhaalla (noin 300 työtöntä työnhakijaa per kuukausi). Jos olet valmis työskentelemään pk-seudulla ja hoidat opiskelut nopeasti, niin uskon että saisit töitä. Huippu-uraa ei kuitenkaan ehkä enää kannata havitella – ellei aiempi työkokemuksesi tue juristin tutkintoa hyvin.

Vähintään oman toimiston perustamalla saanet voita leivälle, vaikka huippuansioihin sitä kautta harva pääsee.

toinen juristi

Meidän online LLB (Hons) oikeustieteen tutkinto tarjoaa sinulle perusteellisen akateemisen koulutuksen lain kurinalaisuutta. Sen ansiosta voit kehittää kriittistä tietoisuutta yhteisestä lainsäädännöstä ja oikeudellisista periaatteista, rakentaa tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU: n oikeusjärjestelmistä sekä saada analyyttiset ja ongelmanratkaisukeinot, joita tarvitaan menestyksekkään uran rakentamiseen dynaamisesti ja haastavasti. Sinulle annetaan mahdollisuus opiskella monenlaisia ​​aiheita ja kehittää asiantuntemusta tietyillä oikeudellisilla alueilla.

Opintojen aikaisessa oman alan työnteossa on huomattavia yliopistojen välisiä eroja. Helsingin yliopistosta valmistuneilla keskiarvo on 18,5 kuukautta, kun Turusta ja Lapista valmistuneilla kokemusta on keskimäärin 12,4 kuukautta. Lapissa, jossa työnsaanti on perinteisesti ollut muita maakuntia vaikeampaa, työnteon määrä oli noussut jopa neljällä kuukaudella.

Erilaisia uravaihtoehtoja

Tenttipäivinä voi käyttää converseja. Huom. vain valkoisia! Verkkareissa näyttäytyminen on anteeksiantamatonta. Miehillä on aina vähintään kauluspaita päällä, mutta puku on suositeltava. Repun kanssa ei ole asiaa luennolle, salkku sen olla pitää. Mieluiten nahkainen. Tai kallis. Kaikkein mieluiten molemmat. Kurssit ovat helppoja (sisäänpääsy on se vaikein osuus), opintopisteitä ropisee vaikkei laittaisi tikkua ristiin ja raskasta tenttisuoritusta juhlitaan yleensä juomalla domppaa muiden oikkareiden kanssa muulle maailmalle naureskellen ja omassa ylivertaisuudessamme rypien.

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Toissijainen valikko

Asianajajilla on lain puolesta salassapitovelvollisuus ja vaatimukset siihen, mitä tulee koulutukseen sekä ammattitaitoon. Asianajajien toimintaa koskee laki asianajajista ja heidän toimintaansa valvoo oikeuskansleri sekä asianajajaliitto. Asianajajat joutuvat vastaamaan mikäli eivät noudata hyviä asianajotapoja. Lakimiehillä on lakimiesliitto ja siellä on kirjattu heidän etiikka, jota ei valvo ketään eikä rikkomuksista tule mitään rangaistuksia lain puolesta.

Yksittäisten kurssien (fristående kurser) sijasta voi myös hakea suorittamaan ohjelmaa (program). Itse suoritan tällä hetkellä oikeustieteen ohjelmaa (juristprogram), joka tarkoittaa, että minulle osoitetaan valmiiksi kurssit, jotka täytyy suorittaa että saa tutkinnon (eli en siis voi vapaasti valita mitä mieli tekee). Lääkisläiset ovat juristien lisäksi toinen iso ryhmä, jotka hakevat ohjelmaan vapaiden kurssien sijasta.

Junior Trainee

Olet jo opinnoissasi yltänyt yli puolen välin ja pystyt avustamaan juristeja erilaisissa oikeusinformatiikan tehtävissä, asiakirjojen laatimisessa ja oikeudellisissa käännöksissä. Osa-aikaisella harjoittelujaksolla työskentelet noin 2-3 päivää viikossa. Harjoittelujaksot kestävät keskimäärin yhden vuoden, mutta jakson pituus vaihtelee ja on joustavasti sovittavissa 4-18 kuukauden pituiseksi.

TalTechin oikeustieteen osastolla voit hankkia kandidaatin tutkinnon EU: n ja kansainvälisessä oikeudessa sekä kansainvälisissä suhteissa. Voit myös ottaa erilaisia opintojaksoja ja ilmaisia kursseja muista opetussuunnitelmista – nämä valmistelevat sinut maisterin tutkinnon hankkimiseen. Lue lisää siitä, mitä TalTechin lakialalla on tarjottavanaan!

Opintotarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Osa opintojaksoista opiskellaan täysin verkossa, eikä niihin kuulu lähiopetusta. Paikkoja opintojaksoilla on rajallinen määrä.

”Vaihto tulee suunnitella niin, että opinnot hyväksiluetaan täysin osaksi tutkintoa, esimerkiksi tutkinnon vapaasti valittavia opintoja voi hyvin suorittaa vaihdossa. Vaihdossa myös pitäisi opiskella samaa tahtia kuin kotiyliopistossa eikä vaihdon pitäisi vaikuttaa opintojen kestoon”, muistuttaa Turun yliopiston kansainvälisten asioiden suunnittelija Annukka Väre.

Perustiedot

Ensimmäiset puolitoista vuotta opiskelet liiketalouden aidoissa työelämäprojekteissa, joissa opit liiketalouden perusasioita. Työelämäprojekteissa pääset oppimaan yrityksen/organisaation toimintaa hyvin eri näkökulmista. Opiskelet myös kirjanpitoa, ja tulet perehtymään myös siihen, mitä yhteiskunta vaatii yritykseltä ja sen toiminnalta, verotus mukaan lukien. 

Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita.

Ansioluettelo on kuvaus aikaisemmista ansioistasi. Se on käyntikorttisi, jonka tarkoituksena on hakemuksen ohella herättää työnantajan kiinnostus kutsua sinut haastatteluun. Tärkeintä ansioluettelossa on helppolukuisuus ja informatiivisuus. Osaamisesi ja saavutuksesi tulee käydä ilmi nopealla lukaisulla, niin että työnantaja pystyy todella ymmärtämään mitä osaat. Anna konkreettisia esimerkkejä joilla perustelet osaamistasi.

Valtiolle perintönä menneen omaisuuden hakeminen

Ilmoituksen saatuaan Valtiokonttori valtuuttaa heti pesänhoitajan hoitamaan kuolinpesää ja valmistelemaan perunkirjoitusta, joten ilmoittajan hallussa mahdollisesti olevat kuolinpesän asiakirjat voi luovuttaa suoraan pesänhoitajalle. Pyydämme pesänhoitajaa heti valtakirjan saatuaan ottamaan yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt ilmoituksen Valtiokonttorille.

Perittäviä kertyy myös esimerkiksi elatusavuista, opintolainojen takauksista ja tuomioon perustuvista veloista, kuten vahingonkorvauksista. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua ja lapsen kanssa asuva henkilö hakee elatustukea Kelasta, maksaa Kela elatustuen ja perii maksamatta jääneet elatusavut elatusvelvolliselta. Opintolainojen takaussaatavia syntyy silloin, jos opiskelija ei maksa nostamaansa opintolainaa takaisin pankille. Lainan takaajana Kela maksaa lainan pankille ja perii sen opiskelijalta neljän prosentin korolla.