Press "Enter" to skip to content

As oy muutostyöilmoitus

Muutostyöilmoitus

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Siis sellaisista muutostöistä, joista voi olla jotakin vaikutusta muille osakkaille tai taloyhtiölle, on tehtävä muutostyöilmoitus.

Yleiset ohjeet muutostyölle

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

OHJEISTUS OSAKKAALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI

1. Varaa riittävästi aikaa ja tarvittavat dokumentit / selvitykset muutostyöhakemuksen käsittelyyn. Käsittelyaika riippuu muutostyön vaativuudesta ja siihen mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. Kaikki rakennusluvan alaiset muutostyöt menevät aina taloyhtiön hallituksen käsittelyyn, joka saattaa pidentää käsittelyaikaa. Normaali käsittelyaika on 1-2 viikkoa.

Osakkaan muutostyöilmoitus

Muutostyöprosessi alkaa aina muutostyön luvanvaraisuuden (viranomaisluvan vaativat työt) selvittämisellä, minkä jälkeen tehdään tarpeelliset suunnitelmat. Seuraavaksi täytetään muutostyöilmoitus, joka lähetetään suunnitelmineen taloyhtiölle. Taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset. Selvitystyössään taloyhtiö voi käyttää apuna asiantuntijaa, tällöin kustannuksista vastaa osakas.

Muutostyöilmoitusten käsittely Lännen Isännöintipalvelu Oy:n asiakaskiinteistöissä:

Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava huoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että kunnossapitotyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Muutostyöilmoitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Lain avulla varmistetaan kiinteistön asianmukainen hoito, vältetään tarpeettomat kiistatilanteet ja määritellään täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuus.

Maininki kiinteistöpalvelut Oy

Taloyhtiö joko hyväksyy osakkaan ilmoituksen tai asettaa työlle perusteltuja ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi. Taloyhtiö voi kieltää osakkaan suunnitteleman työn, jos yhtiö osoittaa työn haittaavan kohtuuttomasti yhtiötä tai toista osakkeen omistajaa tai työ ulottuu huoneiston ulkopuolelle.

Remontista on aina tehtävä muutostyöilmoitus

Esimerkiksi hanan, WC-istuimen tai sähkölaitteiden vaihtamisesta, laminaatin tai parketin asentamisesta ja kylpyhuone- tai keittiöremontista on aina ilmoitettava yhtiölle. Aina on siis ilmoitettava töistä jotka voivat vaikutta rakenteisiin, äänten kantautumiseen, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Urakkaa ei tule aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja asettanut sen osalta omat ehtonsa tai ilmoittanut ettei yhtiö aseta ehtoja.  Siitä kun kaikki asiakirjat on saatu, hallituksen käsittelyaika ilmoitukselle on noin 2-4 viikkoa, joten ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen remontin alkua.  Jos yhtiö joutuu pyytämään ilmoituksen johdosta lisäselvityksiä tai käyttämään asiantuntijoita lisäselvityksien saamiseksi, yhtiöllä on oikeus veloittaa kohtuulliset selvityskulut osakkaalta. 

Vesieristys

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja.

Muutostyöilmoitus

Muutostyöprojekti tulee aloittaa aina selvittämällä vaatiiko se viranomaisluvan. Kun selvitystyö on tehty, tehdään tämän jälkeen tarpeelliset suunnitelmat. Selvityksen jälkeen voi täyttää muutostyöilmoituksen, joka toimitetaan suunnitelmineen taloyhtiölle. Kätevimmin se tapahtuu lomakkeen kautta ja siihen liitetyillä liitetiedostoilla. Saatuaan ilmoituksen muutostöistä taloyhtiö tutkii muutostyön toteutuskelpoisuuden ja vaikutukset.

Muutostyötä ei saa aloittaa ennen hallituksen tai isännöitsijän antamaa erillista lupaa. Sitoudun noudattamaan suoritettavassa kunnossapito- ja muutostyössä hyvää rakennustapaa sekä taloyhtiön hallituksen ja/tai isännöitsijän minulle asettamia mahdollisia lisämääräyksiä. Mahdolliset valvojan hyväksymät muutokset tähän suunnitelmaan on toimitettava välittömästi taloyhtiön edustajalle

Huoneistohotelli

LIT-Huoneistohotelli

Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Työt saa aloittaa vasta, kun yhtiö on ilmoittanut työn sallimisesta ja mahdollisista sitä koskevista ehdoista. Teethän siis ilmoituksen muutostyöstä hyvissä ajoin. Käsittelyajat vaihtelevat työn laajuudesta riippuen muutamasta päivästä useaan viikkoon.